'Terörün sona erdirilmesi' adlı pakete ilk tepki

'Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Tasarısı'

'Terörün sona erdirilmesi' adlı pakete ilk tepki

Çözüm süreci çerçeve yasa tasarısı "Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Tasarısı" adında Başbakan Erdoğan imzasıyla Meclis Genel Kurulu'na sunuldu. Pakette yer alan 'Terörün Sona Erdirilmesi' ifadesi dikkat çekti.

Pakete ilk tepki HDP'den geldi. HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Sürecin yasallaşması başından beri talebimizdi.  Sürecin Meclis'te şeffafca görüşülmesini istiyorduk. Bu tasarı o anlamda değerlendirilmeli. İçeriğini de ayrıca grubumuzda değerlendirip, ayrıntılı bir açıklama yapacağız" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Selma Irmak müzakere sürecinin yasal zemine kavuşturulmasına yönelik olarak Meclis’e sunulan pakete ilişkin İMC TV’ye açıklamalarda bulundu.

Tasarının eksik olmasına rağmen önemli bir adım olduğunu belirten HDP Şırnak Milletvekili Selma Irmak, “Bugüne kadar atılmış en ciddi adımdır,” değerlendirmesinde bulundu.

Tasarının ilk maddesinde kanunun hükümlerinin yürütülmesi konusunda Bakanlar Kurulu yetkilendirildi. Bütün bakanların imzasıyla sunulan tasarı şu maddelerden oluşuyor:

Madde 1) Bu kanun amacı terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için yürütülen çözüm sürecine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Madde 2) Hükümet, çözüm süreci kapsamında aşağıdaki hususlarda gerekli çalışmaları yürütür.

a) Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik siyasi, hukuki, sosyo-ekonomik, psikolojik, kültür, insan hakları, güvenlik ve silahsızlandırma alanlarında ve bunlarla bağlantılı konularda atılabilecek adımları belirler.

b) Gerekli görülmesi halinde, yurtiçinde ve yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla temas, diyalog, görüşme ve benzeri çalışmalar yapılmasına karar verir ve bu çalışmaları gerçekleştirecek kişi, kurum veya kuruluşları görevlendirir.

c) Silah bırakan örgüt mensuplarının eve dönüşleri ile sosyal yaşama katılım ve uyumlarının temini için gerekli tedbirleri alır.

ç) Bu kanun kapsamında yapılan çalışmalar ile alınan tedbirlere ilişkin kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirmesini sağlar.

d) Alınan tedbirlere ilişkin uygulama sonuçlarını izler ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlar

e) Gerekli mevzuat çalışmalarını yapar

Yetki ve sekreterya

Madde 3 – 1) Bakanlar Kurulu, çözüm sürecine ilişkin gerekli kararları almaya yetkilidir.

2) Çözüm sürecinde kapsamında yapılan çalışmaların koordinasyonu ve sekretarya hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı tarafından yürütülür.

Kararlar ve yerine getirilmesi

Madde 4 – 1) Bu kanun kapsamında verilen görevler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle yerine getirilir.

2) Bu kanun kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişiler hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmaz

Yürürlülük

Madde 5 -1) Bu kanun yayımı tarihinden yürürlüğe girer."

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2014, 22:44

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER