TDK, ‘oynak, müsait, yollu’ kelimelerini kaldırmıyor

İstinaf kararında, ‘argo, alay, hakaret’ anlamları olan kelimelerin TDK sözlüğünde bulunmaları değil kullanımlarının hukuka aykırı olduğu savunuldu

TDK, ‘oynak, müsait, yollu’ kelimelerini kaldırmıyor

Kadınlara dönük ‘taze, müsait, yollu, oynak’ şeklindeki skandal cinsiyetçi sözcükler, Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nden çıkarılmayacak.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi (istinaf) Türk Dil Kurumu’nun (TDK) itirazını kabul etti.

İstinaf mahkemesi, aksi yöndeki mahkeme kararını ise kaldırdı. Bu karar kesin nitelik taşıyor. İstinaf kararında, ‘argo, alay, hakaret’ anlamları olan kelimelerin TDK sözlüğünde bulunmaları değil kullanımlarının hukuka aykırı olduğu savunuldu.

‘HUKUKA AYKIRILIK BULUNMAMAKTADIR’

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre kararda şöyle denildi:

“Her dilde olduğu gibi Türkçe’de de olağan hayatın içerisinde yer alan olumsuz durumları ifade etmek için dava konusu kelimelere benzer bazı kelimelerin bulunduğu, bu kelimelerin varlığının ayrımcılık ve ötekileştirme nedeni olarak kabulünün mümkün olmadığı, aksine davalı kurum tarafından internet sitesinde ve basılı sözlükte bu kelimelere yer verilmek suretiyle kişilerin daha dikkatli davranmasının sağlanacağı, bu sözcüklerin kullanıldıkları yere ve amaca göre suç unsuru sayılabileceğini alenileştirmiş olacağı, dolayısıyla kadına karşı yapılabilecek ayrımcılığın önlenmesine hizmet edeceği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. ”

NE OLMUŞTU?

TDK’nın yayınladığı Türkçe sözlüklerde ve internet sayfasında, ‘müsait’, ‘boyalı’, ‘yollu’, ‘taze’, ‘kötüleşmek’, ‘oynak’, ‘kötü yola düşmek’, ‘teslim etmek’, ‘esnaf’, ‘serbest’ gibi kelimelerin argo anlamlarının cinsiyet ayrımcılığına dayalı aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadeler içerdiği belirtilerek, argo karşılıkların sözlükten çıkarılmasını talep edilmiş, Ankara 6. İdare Mahkemesi de talebi Şubat 2018’de kabul etmişti. TDK ise reddetmişti.


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER