ÖDP ve Halkevleri'nden Barış İnisiyatifi

Daha önce 'barış için demokrasi' bildirisi yayınlanmıştı…

ÖDP ve Halkevleri'nden Barış İnisiyatifi

Daha önce CHP’nin yenilikçi kanadının içinde yer aldığı demokrat, sol, sosyalist, sosyal demokrat isimler birlikte 'barış için demokrasi' bildirisi yayınlamıştı.

Ardından CHP'nin sol kanadının ÖDP ve Halkevleri'yle bir ittifak arayışında olduğu iddiaları gündeme geldi. ÖDP ve Halkevleri ise, CHP'nin sol kanadı ile ittifak arayışı olmadığını, 'barış için sol merkez' oluşturulması gayretleri olduğunu açıklamıştı.

Bu gelişmelerin ardından ÖDP ve Halkevleri’nin girişimiyle bazı CHP’liler, sosyalistler, bazı emek örgütleri ve Alevi hareketinden temsilcilerin, aydınların oluşturduğu Toplumsal ve Demokratik Barış İnisiyatifi, kuruluşunu ilan etti.

“Kürt sorununun çözümünde tarafız” diyerek oluşturulan “Toplumsal ve Demokratik Barış İnisiyatifi” bugün (20 Mayıs) bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

İnisiyatif düzenlediği basın açıklamasında gerçek barışı toplumsal zeminlerde güçlendirerek halkların kucaklaşmasını mümkün kılmak amacıyla kalıcı bir inisiyatif örgütlemeye başladıklarını duyurdu.

Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’ndeki toplantıya İnisiyatif’in imzacıları adına TTB (Türkiye Tabipler Birliği) Genel Başkanı  Özdemir Aktan, TTB Merkez Konsey Üyesi Osman Öztürk,  İTO (İstanbul Tabip Odası) Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy, Halkevleri GYK Üyesi İlknur Birol, ÖDP (Özgürlük ve Dayanışma Partisi) Eş Genel Başkanı Alper Taş, ÖDP Eş Genel Başkanı Bilge Seçkin Çetinkaya, SODEV Genel Başkanı Erol Kızılelma, Deri-İş Genel Başkanı Musa Servi, Hayri Kozanoğlu, Ahmet Şık, Nuri Ödemiş, Cengiz Bozkurt katıldı.

Basın açıklamasını Toplumsal ve Demokratik Barış İnisiyatifi adına İTO Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu okudu.

Çerkezoğlu, “Kürt Sorunu’nda herkesin kendi toplum tahayyülüne uygun olarak tavır alması gereken tarihsel bir dönemden geçiyoruz” diyerek sözlerine başladı. Kürt sorununun bugün varlığını yıllarca reddedenlerin bile gündemine girmiş olmasının, Kürt halkının otuz yıldır verdiği mücadeleyle birlikte “Barış hemen şimdi” sloganının sahibi solun, emek ve demokrasi mücadelesinin eseri olduğunu söyledi.

“HALKLARIN DEMOKRATİK BİRLİĞİ İÇİN BİRARADAYIZ”

Kürt sorununa ilişkin gelinen bu süreçte İnisiyatif’in alacağı rolü Çerkezoğlu şu sözlerle özetledi:

Bizler, iktidarların savaş ve düşmanlaştırma politikalarının olumsuz sonuçlarını yaşayan başta Türk ve Kürt halkları olmak üzere bu topraklarda yaşayan bütün halkların demokratik birliği ve yeniden kardeşleşmesi  için sorumluluk almak üzere bir araya geldik. Bu dönemin, Türkiye halklarının eşitlik, özgürlük, adalet içerisinde, bağımsız, demokratik, laik bir Türkiye‘de yaşaması hedefine doğru başarılı bir yürüyüşe dönüşebilmesi için inisiyatif alıyor ve bu amaçları paylaşan herkesi yürüyüşümüze davet ediyoruz.

“TOPLUMSAL BİR BARIŞA DOĞRU YOL ALMAK İÇİN MÜCADELE”

Mevcut çatışmasızlığın sürekli kılınması için çaba göstereceklerini söyleyen Çerkezoğlu, “Çatışmasızlığa sahip çıkmak, buradan toplumsal bir barışa doğru yol almak için mücadele sözü veriyoruz! ‘Bizi bizle’ çatıştıracak her türlü ‘oyunu’ teşhir edecek, Türk ve Kürt çocuklarının yeniden ölmesine izin vermeyeceğiz!” dedi.

“HER TÜRLÜ IRKÇI, MİLLİYETÇİ SÖZ VE EYLEMLERE KARŞI ÇIKACAĞIZ”

Çerkezoğlu, İnisiyatif’in bir diğer amacının milliyetçiliğe, bazı toplumsal kesimlerin eşitsizliğe mahkum edilmelerine, baskı ve ayrımcılığa uğramalarına izin vermemek olduğunu söyledi. “Söz veriyoruz: Her türlü ırkçı, milliyetçi, şoven, kafatasçı, ayrımcı, aşağılayıcı söz ve eylemlere, kim yaparsa yapsın, karşı çıkacağız” dedi.

“KÜRT SORUNU, TÜRKİYE TOPLUMUNUN TÜM KESİMLERİNİN ORTAK SORUNUDUR”

“Kürt sorunu, yalnızca iktidarla Kürt Hareketi arasındaki bir  sorun değil, başta emekçiler olmak üzere Türkiye toplumunun tüm kesimlerinin ortak sorunudur. Bu sorunu; hepimiz için eşitlik, özgürlük ve hak taleplerinin bir parçası olarak ele almadıkça gerçek bir çözüme kavuşturamayacağımızın bilincindeyiz” diyerek başta Türkler ve Kürtler olmak üzere bu ülkede yaşayan herkesin demokratik zeminde birlikteliğini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

“İktidarın emek, kadın, Alevi ve doğa düşmanı politikaları sonucu toplumda biriken AKP karşıtlığı, sınıf mücadelesi perspektifi ile ele alınmadığında, şovenizme ve Kürt düşmanlığına kaynaklık edebiliyor. Kimi sol söylemli liberal çevrelerin tutumları ‘çözüm ve demokrasi’ beklentisi üzerinden AKP’nin tüm otoriter siyasal hedeflerini meşrulaştırma işlevi görüyor” diyen Çerkezoğlu, Türk ve Kürt halkları arasında düşmanlık duygularını yaymaya çalışanlara karşı da AKP’ye karşı da mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

“HERKESİ, BARIŞI VE DEMOKRASİYİ BİRLİKTE SAVUNMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

AKP’nin halkların barış ve kardeşlik özlemlerini kendi siyasi hedefleri doğrultusunda istismar etmeye çalıştığını da söyleyerek “Herkesi, barışı ve demokrasiyi birlikte savunmaya çağırıyor, AKP’nin ‘yeni’  rejimini tahkim edecek düzenlemelerin barışın bedeli olarak dayatılmasına izin vermeyeceğimizi ilan ediyoruz” dedi.

“BÖLGEMİZDEKİ BARIŞI SAVUNACAĞIZ”

Basın açıklamasında Ortadoğu’daki emperyalist müdahaleye de değinildi. “Kürt sorununda toplumsal-demokratik çözümün ve gerçek bir barışın yolu, emperyalistlerin ve AKP’nin bölgeyi savaşlara sürükleyecek stratejilerine karşı mücadeleden de geçiyor” diyen Çerkezoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ortadoğu’da her türlü emperyalist müdahaleye karşı çıkacak, ‘Türk-Kürt el ele, bölgesel sefere’ anlayışı karşısında, ülkemizdeki barışla bölgemizdeki barışı birbirinden koparmadan savunacağız!

Türk ve Kürt halkları arasındaki ilişkinin eşitlik, özgürlük temelinde, demokratik birlik şeklinde gerçekleşmesinin tek güvencesinin;  solun, devrimcilerin Türk ve Kürt emekçilerinin ortaklığını esas alan ilkesel tutum olduğunu söyleyen Çerkezoğlu, İnisiyaf’in amaçlarını şu şekilde özetledi:

Ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesi için demokratik çözüm adımlarının hızla atılması,

Kürt halkının ve tüm ezilen kimliklerin eşit yurttaşlık temelinde özgürleşmesi,

Barışı; özgürlük, bağımsızlık, eşitlik ve gerçekten laik bir Türkiye için mücadelemizle birlikte savunmak için yola çıktık.

Bizler ülkenin ilerici, demokrat, emekten yana, sol, sosyal demokrat, sosyalist, devrimci kesimleri ve bireyleri olarak ülkemizin kaderini birlikte değiştirmek, toplumsal zeminlerde halkların tarafı olduğu gerçek bir barışı güçlendirerek halkların kucaklaşmasını mümkün kılmak amacıyla bir inisiyatif örgütlüyoruz. Böylece sürece soldan, emekten yana aktif müdahale edeceğiz, bu yöndeki çabaları örgütleyeceğiz.

Çerkezoğlu, basın açıklamasını “Bu çerçevede sorumluluk alıp emek sarf etmek isteyen herkesi, her kesimi birlikte yürümeye, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz” diyerek sonlandırdı. Basın açıklamasının ardından gerçekleşen soru-cevap kısmında da Çerkezoğlu, metin altında imzası olanların ilk çağrıcılar olduğunu, asıl hedefin İnisiyatif’in amaçları doğrultusunda ilerleyecek onları binleri biraraya getirmek olduğunu söyledi.

SORU-CEVAP

İnisiyatif’in nasıl rol alacağının sorulması üzerine de “İnisiyatif, panelinden sempozyuma eyleme kadar farklı farklı araçlarla, soldan emekten ezilen halktan yana durarak bu sürecin günlük hayata müdahale kanalını sağlayacaklar olarak sorumluluk alıyoruz” dedi.

Toplumsal ve Demokratik Barış İnisiyatifi’nin imzacıları:

Kani Beko, İsmail Hakkı Tombul, Mustafa Öztaşkın, Musa Servi, Ali Çerkezoğlu, Ercan Geçmez, Doğan Demir, Servet Demir, Turgut Öker, Şükrü Boyraz, Erol Kızılelma, Oya Ersoy, Alper Taş, Bilge Seçkin Çetinkaya, Samut Karabulut, Abdurrahman Atalay, Ahmet Şık, Ahmet Tonak, Ali Haydar Fırat, Aziz Çelik, Aziz Konukman, Cemal Polat, Cengiz Bozkurt, Eriş Bilaloğlu, Hayri Kozanoğlu, Hüseyin Eroğlu, İlhan Cihaner, İlknur Birol, L.Doğan Tılıç, Mehmet Soğancı, Metin Bakkalcı, Metin Özuğurlu, Mustafa Sönmez, Nihal Kemaloğlu, Nuri Ödemiş, Osman Öztürk, Özdemir Aktan, Özgür Müftüoğlu, Selçuk Candansayar, Semih Güngör, Turan Eser, Zafer Aydın. (Kaynak: Sendika.Org)

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2013, 10:57
YORUM EKLE