'MİT'in yetkileri neden arttırıldı?'

CHP Milletvekili Ali Serindağ, Erdoğan’a MİT'in yetkilerini sordu...

'MİT'in yetkileri neden arttırıldı?'

MİT bünyesinde “Müşterek İstihbarat Koordinasyon Merkezi”’nin kurulması üzerine, CHP Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a “MİT’in yetkileri, fişleme, izleme psikolojik istihbarat amacıyla yayın yapma, ülke içinde ve ülke dışında operasyon yapma dahil olmak üzere, ne ölçüde ve nasıl arttırılmıştır” diye sordu.

Serindağ ayrıca, “basına yansıdığı şekliyle, bütün istihbarat toplama faaliyetleri “Müşterek İstihbarat Koordinasyon Merkezi” üzerinden yapılacaksa “Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı”nın konumu ve yetkileri değişmiş midir” diye de sordu.

Başbakan Erdoğan’a “Bütün bilgilerin sınırsız olarak MİT’in hizmetine sunulması kişisel hak ve özgürlüklerin ortadan kalkmasını ve özellikle muhalif kişi ve kurumların güvenliğini ortadan kaldırmayacak mıdır” diye de soran Serindağ’ın soru önergesinin tamamı şöyle:

Devletin istihbarat toplama faaliyetleriyle ilgili tüm birimlerinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesinde kurulan ve adına “Müşterek İstihbarat Koordinasyon Merkezi” (MİKM) denilen yeni bir merkezde bir araya getirildiği basına yansıyan haberlerde yer almaktadır. Yine basına yansıyan haberlerde MİT’in yetkilerinin arttırıldığı ve MİT’in, her türlü fişleme, izleme, psikolojik istihbarat amacıyla yayın yapma ve internet sitesi kurma, ülke içinde ve yabancı ülkelerde operasyon yapabilme gibi yetkilerle donatıldığı, ayrıca dilediğinde de THY, PTT gibi kurumların veri arşivine girme yetkisinin verildiği belirtilmektedir. İçişleri Bakanlığı’nın da bu konu ile ilgili olarak valiliklere gönderdiği bir yazıyla bugüne kadar “Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı”nca yürütülen istihbarat paylaşım sisteminin istenildiği ölçüde etkin olmaması nedeniyle “Müşterek İstihbarat Koordinasyon Merkezi”nin kurulduğunu duyurduğu ve çalışmalara başlandığı da haberlerde yer almaktadır.Bu çerçevede;

1) Bundan böyle bütün istihbarat toplama faaliyetleri “Müşterek İstihbarat Koordinasyon Merkezi” üzerinden mi yapılacaktır? MİKM’in yetkileri nelerdir? Hangi alanları ve tam olarak neleri kapsamaktadır?

2) MİT bünyesinde görev yapacak merkezin toplam 37 ilde görev yapacağı, İstanbul, Diyarbakır, Van, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da kesintisiz çalışacağı belirtilmektedir. Bu 37 il dışında kalan illerde nasıl bir uygulama yapılacaktır? Bu illerde istihbarat koordinasyonu nasıl sağlanacaktır?

3) MİKM kurulduğuna göre, “Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı”nın konumu ve yetkileri yeniden mi belirlenecektir? Eğer belirlenmiş ise, ortaya çıkan bu yeni duruma göre Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nın görev alanı ne olacaktır?

4) MİT’in yetkileri, fişleme, izleme psikolojik istihbarat amacıyla yayın yapma, ülke içinde ve ülke dışında operasyon yapma dahil olmak üzere, ne ölçüde ve nasıl arttırılmıştır?

5) MİT, THY, PTT, Milli Eğitim Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü gibi kurumların veri arşivini istediği gibi kullanma yetkisine sahip midir?

6) Devletin üst kademesinde görev yapan müsteşar, genel müdür, vali, büyükelçi gibi yöneticilerin MİT'in vereceği rapora göre atanacakları bilgisi doğru mudur?

7) Bütün bilgilerin sınırsız olarak MİT’in hizmetine sunulması kişisel hak ve özgürlüklerin ortadan kalkmasını ve özellikle muhalif kişi ve kurumların güvenliğini ortadan kaldırmayacak mıdır?

DEMOKRAT HABER

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2013, 19:19

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER