MHP seçmeninin yarısı 'Ruhban Okulu açılsın' diyor

Yapılan kamuoyu araştırması, ‘Andımız’ dışındaki adımlara desteğin ciddi olduğunu gösterdi...

 MHP seçmeninin yarısı 'Ruhban Okulu açılsın' diyor

Hükümetin açıkladığı demokratikleşme paketi sonrasında yapılan ilk kapsamlı kamuoyu araştırması, paketin yetersiz bulunduğunu ortaya koydu. 

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin yaptığı araştırmaya göre, paketin yetersiz olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 64’e ulaştı. Yeterli bulanlar ise yüzde 20’de kaldı.

Araştırmada asıl dikkat çeken sonuç ise, iktidar partisi AK Parti seçmeninin bile yüzde 49,5’inin paketi eksik bulması. CHP, MHP ve BDP’de ise bu oran yüzde 80’leri buluyor. Bunun yanında Kürtçe eğitim, cemevleri, Heybeliada Ruhban Okulu, ‘Q,W, X’e özgürlük ve kamuda başörtüsü düzenlemelerini onaylayanlar çoğunlukta. Bu yönden araştırma, kamuoyunun hak ve özgürlükler konusundaki adımları desteklediğini gösteriyor.

MetroPOLL adına Prof. Dr. Özer Sencar, Prof. Dr. İhsan Dağı, Prof. Dr. Doğu Ergil, Doç. Dr. Sıtkı Yıldız ve Dr. Vahap Coşkun’un yaptığı ‘Türkiye’nin Nabzı- Demokratikleşme Paketi’ başlıklı araştırma 8-21 Ekim tarihleri arasında 31 ilde telefonla görüşülen 1200 kişiyi kapsıyor.

Araştırmada Türkiye’nin ‘iyi’ye veya ‘kötü’ye gittiğine ilişkin algıda daha önceki çalışmalara kıyasla kayda değer bir değişiklik görülmüyor. Toplumun yüzde 45’i gidişatı ‘iyiye’, yüzde 40’ı ise ‘kötüye’ doğru görüyor. Bekleneceği üzere iktidar partisinin seçmenleri arasında gidişatı iyi görenler yüzde 73 gibi büyük çoğunlukta. Buna karşın CHP ve MHP seçmeninin ağırlıklı kısmı gidişatı ‘kötü’ görüyor. BDP’lilerin ise yüzde 48’i Türkiye’nin ‘iyiye’, yüzde 38’i ‘kötüye’ gittiği kanısında. Araştırmacılar BDP’lilerin Türkiye ortalamasının üzerindeki bu iyimserliğini çözüm sürecine bağlıyor.

Araştırmanın asıl bölümünü oluşturan demokratikleşme paketi kamuoyunda genel olarak yetersiz bulunurken, hak ve özgürlükleri düzenleyen maddelere ise destek büyük.

Araştırma sonuçlarına göre, demokratikleşme paketine ilişkin genel algı negatif. Kamuoyunun yüzde 64’ü paketi yeterli bulmuyor. Yeterli bulanların oranı yüzde 20’de kaldı. Asıl çarpıcı sonuç ise paketin mimarı AK Parti’nin seçmenleri içinde bile destek ancak yüzde 33’ü düzeyinde. Yüzde 49,5 gibi yüksek bir AK Parti tabanı, paketin yeterli olmadığı görüşünde. Bu oranlar CHP’de yüzde 87,7, MHP’de yüzde 78,7, BDP’de ise yüzde 81,7. Araştırmayı yapan akademisyenlerin yorumu, demokratikleşme paketinin mevcut içeriğiyle toplumda ve iktidar partisinin kendi tabanında belirgin bir heyecan yaratmakta zorlandığı yönünde. Peki, paketin içeriğini oluşturan düzenlemelere dair kamuoyunun fikri ne? İşte araştırmada ortaya çıkan tablo şöyle:

1- ANDIMIZ: Paketin hemen uygulamaya konulan düzenlemelerinden olan ‘Andımız’ın ilkokullarda artık okutulmaması yönündeki karara tepki var. Araştırmaya katılanların yüzde 59’luk çoğunluğu bu kararı ‘doğru bulmadığını’ söylüyor. Doğru bulanların oranı ise % 33. İtirazın temelinde Türk kimliğiyle ilgili hassasiyetler, buna bağlı olarak da andımızın kaldırılmasının ‘çözüm süreci’yle ilişkilendirilmesi yatıyor. Ana muhalefet partilerinin bu konuda aldıkları eleştirel tutum da kamuoyundaki ‘Türk kimliği hassasiyeti’ni harekete geçirici bir faktör. AK Parti tabanının yüzde 37’si kaldırılmasını doğru bulmuyor. Bu oran CHP ve MHP seçmeninde yüzde 90’a ulaşıyor.

2- BAŞÖRTÜSÜ: Kamu kurumlarında çalışan kadınlar için başörtüsü yasağının kaldırılması kararını onaylayanların oranı yüzde 76. CHP seçmeninde bile bu yasağın kalkmasına destek yüzde 42’ye ulaşmış durumda. AK Parti içinde yüzde 90,7, MHP’de yüzde 77, BDP’de ise yüzde 84,5 karara destek var.

3- KÖY İSİMLERİ: Paketin pratik kararlarından birisi de değiştirilen bazı köy isimlerinin eski hallerine geri döndürülebileceğiydi. Ankete katılanların yüzde 58’i köy isimlerinin eski orijinal hallerine dönüştürülmesine onay veriyor. Karşı çıkanlar yüzde 27. Bu konuda MHP tabanının karara yüzde 49,2 ile destek vermesi dikkat çekici.

4- KÜRTÇE EĞİTİM: Kürtçe eğitim veren okulların açılmasına izin verilmesi gerektiğini düşünenler yüzde 48, karşı çıkanlar ise yüzde 42 düzeyinde. Güçlü bir direnç olsa da daha yakın zamana kadar adeta yasaklı bir dil olan Kürtçenin özel okullarda eğitim dili olmasına verilen bu destek, Kürt meselesinde belli bir yumuşamanın olduğuna işaret ediyor. Bu karara da AK Parti’lilerin desteği yüzde 58, CHP’lilerin yüzde 38. MHP’lilerin ise sadece yüzde 25’i destekliyor.

5- RUHBAN OKULU: Ruhban Okulu’nun açılmasına ankete katılanların yüzde 54’ü destek veriyor. AK Parti’de destek yüzde 57,8, CHP’de yüzde 51,8, MHP’de yüzde 42,6.

6- CEMEVLERİNİN STATÜSÜ: Pakette cemevlerine herhangi bir statü getiren düzenlemeye yer verilmese de kamuoyunda bu konuda ciddi bir destek dikkat çekiyor. Ankete katılanların yüzde 63’ü cemevlerine ‘ibadethane’ statüsü verilmesini destekliyor. Bu destek partilerde de hayli yüksek. Sonuçlar şöyle: AK Parti’de yüzde 61,7, CHP’de yüzde 74,3, MHP’de yüzde 51,6, BDP’de yüzde 71,8.

(Agos)

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2013, 16:12

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER