Karayılan: Bugün Kobanê yarın Kerkük diyebilirler

IŞİD'in saldırılarını değerlendirdi

Karayılan: Bugün Kobanê yarın Kerkük diyebilirler

PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, IŞİD’in Kobanê’ye dönük başlattığı saldırının stratejik bir saldırı olduğunu belirterek, “Kobanê’den başlayarak Rojava’ya ilerlemek istiyorlar” dedi.

Mesut Barzani ve tüm Kürdistani güçlere de çağrıda bulunan Karayılan, “Eğer bugün Kobanê’yi alırsa yarın Kerkük’ü de almak ister” uyarısında bulundu.

PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, IŞİD’in Irak’ta ve Rojava’nın Kobanê kantonundaki saldırılarıyla ilgili Ronahi TV’ye konuştu.

IŞİD’in Irak’a dönük saldırılarının bölgede yaratacağı değişiklikler ve bunların Kürt halkına etkileri konusunda Karayılan, IŞİD’in başlattığı saldırıların bölgede yeni bir durum yarattığını belirtti. Bölgede dengelerin değiştiğini, var olan kriz ve gerginliği daha da derinleştirdiğini söyleyen Karayılan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öyle görünüyor ki, Irak’ta, Suriye’de ve de esasta tüm bölgede bu savaş erken bitmeyecek; uzun sürecek. Çünkü bu savaşın arkasındaki güçler savaşın devam etmesini istiyorlar ve hiç kimse de çözüm için gözle görülür bir proje geliştirmiş değil. Elbette ki Kürt halkı ve özgürlük hareketi gibi çözüm projesi olanlar var ama egemen güçler açısından bu konuda bir tıkanma durumu söz konusudur. Çözüm konusunda gözle görülür bir projesi olan yok. Tabi bu durum bölgedeki savaşın daha da derinleşeceğine ve de yakın zamanda dinmeyeceğine dönük bir işarettir.

'GÜNEY KÜRDİSTAN’A DÖNÜK TEHLİKE VAR'

Karayılan, “IŞİD serseri mayın gibi ortalığa bırakılmıştır. Çelişkilerden ustaca istifade eden bu gücün şimdi Musul’u alması ve Irak’ta yarattığı gelişmeler kendisini daha da güçlendirmiştir. Çok miktarda zırhlı araç, ağır silah ve cephane ele geçirdiler. Tabii bu durum Rojava üzerindeki tehlikeyi daha da arttırdı. Tabi, her ne kadar bugün Güney Kürdistan’a dönük çok ciddi bir saldırı gerçekleştirmemiş olsalar da, Güney Kürdistan üzerinde de bir tehlike söz konusudur. İşte her gün Kerkük hattında savaş var. Yarın Şengal’e ve yine Güney Kürdistan’a bağlı diğer yerlere saldırmayacakları ne malum? Yapacaklar da. Çünkü onların zihniyetinde ulus da yok, Kürt halkının hakları da yok. Bunlar, Kürtlere ve Kürt özgürlük mücadelesine karşıdırlar. Bunun için de tüm Kürdistan üzerinde yaratmış oldukları bir tehlike söz konusudur” diye konuştu.

Ancak Kürt halkının kendini güçlendirmesi ve irade haline gelmesinin imkanlarının bulunduğunun altını çizen Karayılan, hangi yöntemlerle olursa olsun, artık Ortadoğu’da Kürt sorununu temelden çözecek imkanların doğduğunu ifade etti.

“İşte bugün Güney Kürdistan’da referandum gündemdedir. Bağımsızlık tartışmaları var; devletleşme tartışmaları var. Rojava Kürdistanı’nda kanton sistemi var; demokratik özerklik sisteminin geliştirilmesi söz konusu. Kuzey Kürdistan’da demokratik çözüm süreci çok hassas ve önemli bir aşamaya ulaşmış durumda. Aynı zamanda Doğu Kürdistan’da da Kürt sorununun çözümü kendisini dayatıyor” sözleriyle de tüm Kürdistan’da özgürlük mücadelesinin önemli bir aşamaya ulaştığını belirtti.

'KOBANÊ’YE DÖNÜK STRATEJİK BİR SALDIRI BAŞLATILDI'

Murat Karayılan, IŞİD’in Kobanê’de sürdürdüğü saldırı ve devam eden çatışmalara ilişkin de şunları belirtti:

“Her şeyden önce şunu belirtmek gerekiyor: Kimi Güneyli siyasi çevreler, ‘eğer IŞİD bize saldırmazsa, biz de kimseye saldırmayacağız’ diyorlar. Doğru, IŞİD belki bazı bölgelere saldırmıyor ama bu tarafta, Rojava Kürdistanı’nda Kobanê’ye dönük stratejik bir saldırı başlatmış durumda. Yine zaman zaman zaten Kerkük hattında da çatışmalar yaşanıyor. Eğer IŞİD Kürtlere saldırmıyorsa ve Kürtler de buna karşı herhangi bir saldırı gerçekleştirmiyorsa, o zaman IŞİD’in hiç bir yerde saldırmaması gerekmez mi? Yani Kobanê Kürdistan, Kobanêli de Kürt değil mi? Bu konuda tutumların daha da netleştirilmesi gerekiyor. Bir tehlike vardır. Biz Kürtler olarak mezhep savaşında taraf değiliz ve kimsenin askeri değiliz. Savaşımımız yalnızca halkımıza hizmet amacını taşımakta, başka kimseye hizmet etmemektedir. Ama karşımızdakilerin de olanların da buna göre yaklaşmaları gerekiyor.

Kobanê’de bu 4 gündür ciddi bir savaş var. Maalesef şimdiye kadar Kürt basını ve Kürt çevreleri gereken ilgiyi göstermediler. Yine küresel güçler kulaklarını tıkamışlar. Ama Kobanê’de, Kuzey Kürdistan sınırının yanında, Fırat Suyu’nun üzerinde bugün Kürt halkına karşı ciddi bir saldırı vardır.

'KOBANÊ’DEN BAŞLAYARAK ROJAVA’YA İLERLEMEK İSTİYORLAR'

Bilindiği gibi, Rojava Kürdistanı kendi içinde 3 parçadır. En küçük parça Kobanê’dir. IŞİD, bütün Rojava’yı ele geçirmek istiyor. Bunun için her yere saldırdı ama bu 4 aydır özellikle 2-3 taraftan Kobanê’yi kuşatmış ve cephe oluşturmuş durumdadır; ileriye doğru gitmek istemektedir. Yani Kobanê’yi ve esas olarak bütün Rojava’yı kendi toprağı yapmak istemektedir. Bakın, Baas rejimi Kobanê’nin adını “Eyn El Ereb”, yani “Arap’ın Gözü” yapmıştı. IŞİD ise “Eyn El İslam”, yani “İslam’ın Gözü” adını koymuştur. Yani, ‘burası İslam devletinin bir parçasıdır’ diyorlar. Zaten bu bir kaç gündür İslam Devleti’ni ve hilafeti de ilan etmişler; bütün Rojava’yı da bu devletin bir parçası olarak görüyorlar. Esas olarak onlar bütün Kürdistan’ı devletlerinin bir parçası olarak görüyorlar. Bu yeni bir sömürgeciliktir.

'BUGÜN KOBANÊ YARIN KERKÜK DİYEBİLİRLER'


Doğru; bazı İslami sözler kullanıyorlar ama İslamiyet’le alakaları yoktur. Bu kutsal Ramazan ayında, orada fakir bir yaşam sürdüren ve şimdiye kadar Suriye rejiminin baskıları altında yaşayan Kürt halkını şimdi de IŞİD’in kuşatması altında ve ‘illa boğacağım’ diyor. Vicdan nerede, merhamet nerede, İslamiyet nerede? Vahşi yöntemlerle amacına ulaşmak isteme durumu söz konusudur. Çünkü Kobanê en küçük parçadır; o yüzden oradan başlıyor. Eğer bugün Kobanê’yi alırsa, yarın Kerkük’ü de almak ister. Almak istediği her yeri alır. Bu 4 aydır Kobanê halkı gerçekten büyük bir kahramanlık, fedakarlık ve yüksek bir cesaretle direnmektedir. IŞİD’in saldırılarını durdurmuştur ama IŞİD şu an, Musul’dan aldığı silahların büyük bir çoğunluğunu oraya götürmüş durumda. 4 gündür, toplarla, tanklarla ve çeşitli ağır silahlarla saldırıyorlar.”

Tüm bu nedenlerle Kobanê’deki direnişin sadece Kobanê halkıyla sınırlı kalmaması gerektiğini, Tüm Rojava ve tüm Kürdistan’ın bu direnişi sahiplenmesi gerektiğini ifade eden Karayılan şu çağrıyı yaptı:

“Kobanê halkı kahraman bir halktır. Onlar düşmana boyun eğmezler; direnirler. Kêtîkan aşireti, Berazan aşireti direnir. Onlar Hemê Mûsîkê’nin, Şahîn Beg’in çocuklarıdırlar. Cesaret ve kahramanlıkla dolu bir geçmişleri vardır. Bugün de Şîlan Kobanê, Dilovan, Mehmûd Kûsî, Peyman Helinc ve Muhammed El Demir gibi çağdaş ve yeni mücadeleye damgasını vuran kahramanları bağrından çıkarmıştır. Kobanê, Şehid Sadık gibi kahramanların şehridir. Bu kadar aslanın çıktığı bir yer bugün de tabii ki kadını ve erkeğiyle kahramanlığını bir kez daha ispat edecektir. Bu konuda sonuna kadar inancımız vardır. Kobanê halkı bilmeli ki, biz sonuna kadar onların yanındayız. Ve onlar zayıf değiller; güçlüler. Cesaret ve yüksek bir moralle bu kutsal direnişi devam ettirmeli ve başarmalıdırlar.

Kobanê’de de artık ulusal birlik sağlanmalı. Bugün haysiyet günüdür, onur günüdür ve gayret günüdür. Rojava Devrimi 19 Temmuz’da Kobanê’de başladı. Geçen yıl, 16 Temmuz’da düşman saldırılarını başlattı ve bu bir yıldır saldırılar devam ediyor. Bugün, yani Temmuz ayında, Kobanê’de başlayan Rojava Devrimi’nin 2. yıldönümünde yine düşmanın saldırıları başladı. Biz bu saldırganların arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Onların ne hesaplar yaptıklarını da biliyoruz. Onların hesapları boşa çıkacak. Çünkü haklı bir dava, büyük bir cesaret ve gayret ile ulusal hakikatlerin temsil edilmesi söz konusudur.

Ama bizim de bu büyük fedakarlığa ve kutsal direnişe karşı görevlerimizi yerine getirmemiz gerekmektedir. Çünkü orada gösterilen direniş yalnızca Kobanê için değildir. Kobanê’deki direniş, tüm Rojava’nın ve tüm Kürdistan’ın direnişidir. Bunun için bu kutsal direnişe karşı sorumluluğumuz vardır. Tüm Kürt siyaseti, Kürt çevreleri ve Kürt yurtseverleri olarak bu büyük direnişe karşı sorumluluğumuz söz konusudur. Orada tanklara ve toplara karşı kleşlerle savaşıyorlar. Genç kızlar ve erkekler destanlar yazarak saldırılara göğüs geriyorlar. Vicdan sahibi olan hiç kimse bu kahramanlığa karşı sessiz kalmamalı. Özellikle hemen onların karşısında olan Kuzey Kürdistan, Suruç, Birecik; hepsi Kobanêlilerin akrabasıdırlar. Sessiz kalmamalıdırlar. (ANF)

Tamamını okumak için tıklayın

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2014, 18:48

Demokrat Haber’e Patreon'dan bağış yapabilirsiniz > > > > >


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER