HDP’nin Kars adayları Yerel Yönetimler Şaffalık Taahhütnamesi imzaladı

HDP Kars Belediye Eşbaşkan adayları, Yerel Yönetimler Şaffalık Taahhütnamesi’ni imzaladı

HDP’nin Kars adayları Yerel Yönetimler Şaffalık Taahhütnamesi imzaladı

HDP Kars Belediye Eşbaşkan adayları Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca, Uluslar arası Şeffaflık Derneği’nin ‘Yerel Yönetimler Şaffalık Taahhütnamesi’ni imzaladılar.

Uluslararası Şeffaflık Derneği, yolsuzluğa karşı mücadeleye dair çalışmaların desteklenmesi, şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik gibi iyi yönetim ilkelerinin yaygınlaştırılması için ‘Yerel Yönetimler Şaffalık Taahhütnamesi’ kapsamında rapor hazırlıyor.

Raporda; Belediyenin sürdürülebilir modelinin, Türkiye'deki diğer yerel yönetimlere örnek oluşturabileceğine dikkat çekiliyor.

Bilgen ve Alaca’nın imzaladığı ‘Yerel Yönetimler Şaffalık Taahhütnamesi’nde, Belediye Meclisi kararları, toplantı tutanakları, komisyon raporları, yıllık bütçe ve performans programı, denetim ve faaliyet raporlarınının Belediye internet sitesinden yayınlanacağı belirtiliyor.

Ayrıca taahhütnamede, hesap verebilirliği sağlamak üzere, görevi ihmal, kötüye kullanma gibi vakalarla karşılaşan vatandaşların şikayetlerini iletebilecekleri bir mekanizma oluşturulacağı ifade ediliyor.

Uluslar arası Şeffaflık Derneği’nin ‘Yerel Yönetimler Şaffalık Taahhütnamesi şu şekilde:

YEREL YÖNETİM ŞEFFAFLIK TAAHHÜTNAMESİ

*Belediye Başkanı olarak birinci derece akrabalarımı da içeren malvarlığı bildirimlerimin yıllık olarak ilan edilmesini sağlayacağım.

*Belediye yönetimi ve çalışanlarının işe alım ve terfi süreçlerinin liyakat ilkesi doğrultusunda, kayırmacılıktan uzak bir anlayışla yürütülmesini sağlayacağım.

*Belediye Meclisi kararlarını, toplantı tutanaklarını, komisyon raporlarını, yıllık bütçe ve performans programını, denetim ve faaliyet raporlarını Belediye internet sitesinden yayınlayacağım. Belediye Meclisi toplantılarının gündemini önceden duyuracağım, internetten canlı yayınlayarak kamunun bilgisine açacağım.

*Belediye ihalelerinin önemli bir bölümünün şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlayan açık ihale usulüyle yapılmasını sağlayacağım. Pazarlık/doğrudan temin yöntemlerini istisnai durumlar haline getireceğim. Teknik şartnameleri ve ihale sonuçlarını (kazanan şirket, teklif miktarı ve şirket performansı) kamuoyuyla paylaşacağım.

*Belediye çalışanlarına yönelik etik kod ve davranış kuralları ile çıkar çatışması tanımlarının geliştirilmesini sağlayacağım. Etik Komisyon’un kurulmasını ve etkin bir biçimde bu ilke ve kurallara uyumun takip edilmesini sağlayacağım.

*Hesap verebilirliği sağlamak üzere, görevi ihmal, kötüye kullanma gibi vakalarla karşılaşan vatandaşların şikayetlerini iletebilecekleri bir mekanizma kuracağım.

*Kent Konseylerinin, ayrımcılık yapmadan, toplumun tüm kesimlerini içerecek şekilde oluşturulmasını ve aktif biçimde çalışmasını sağlayacağım. Belediyenin, hizmet ve faaliyetlerinde STK’larla iş birliği kurmasını sağlayacağım.

*Belediye Meclisi ve komisyon toplantılarında gündemin ilgili olduğu mahalleleri, STK’ları bilgilendirerek muhtarların, ilgili STK temsilcilerinin ve yurttaşların bu toplantılara katılmalarını sağlayacağım. İmar planlaması, imar değişiklikleri, kritik ihaleler gibi mahalleleri doğrudan etkileyecek konularda katılımcı yönetim anlayışını esas alacağım.

*Her yıl bütçe hazırlanırken vatandaşlara, mahalle meclisleri, kent konseyleri ve benzeri mekanizmaları kullanarak danışacağım, internet imkanlarını kullanarak katılımcı bütçe ilkelerini hayata geçirmeye gayret göstereceğim.

*Kentin tarihi, doğal ve kültürel mirasını, ekolojisini, varlıklarını, değerlerini değiştirme kapasitesi taşıyan projelerin kentin imar planlarında yer almadan önce gerekli etki analizlerin yapılması ve sürecin şeffaf ve katılımcı bir şekilde yürütülmesi için çalışacağım.

 Seçilmem durumunda; şeffaf, dürüst, hesap verebilir, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı doğrultusunda faaliyet göstereceğimi taahhüt ederim.

Demokrat Haber/Kars

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2019, 15:58

YORUM EKLE
YORUMLAR
xxxxx
xxxxx - 3 yıl Önce

Güzelleştiriler,geliştirirler.Kars'a yakışır adaylar.

SIRADAKİ HABER