Çatı Partisi kongre hazırlıkları hızlandı

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku, Ekim ayında yapılacak kongre için çalışmalarını sürdürüyor...

Çatı Partisi kongre hazırlıkları hızlandı

Yeni katılımlarla büyüyen ve yoluna Kongre Girişimi olarak devam eden Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku, Ekim ayında yapılacak kongre için çalışmalarını sürdürüyor. Ekim ayında yapılacak kongre için çalışmalar hız kazandı. Kongrenin amacı, partileşmek.

Çalışmalar kapsamında merkezi Kongre Örgütleme Komitesi'nin yanı sıra genişlemeyi sağlamak amacıyla "azınlık, kadın, hukuk ve aydınlar" şeklinde tematik komisyonlar da oluşturuldu.

20 BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

81 il 20 bölgeye bölündü. 20 bölgede de kongre çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda, bölgelerde halk toplantıları düzenlenecek, ardından da delege seçimleri yapılacak. Ayrıca bölgelerin koşullarına göre, meclislerin oluşturulması da amaçlanıyor.

600 DELEGE KATILACAK

Kongreye 61'i çağrılı delege olmak üzere 600 delege katılacak. Ancak sayının 700'e kadar yükseltilmesinin önü de açık. Kongrede, çalışma içerisinde bulunan her örgütün temsiliyeti de sağlanacak.

Delegeler açısından belirlenen ilkelerden biri de, kadın ve erkek delegelerin katılımının eşit olması yönünde. Yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek delege katılacak. Ayrıca yüzde 60 kurumlardan, yüzde 40 da bireylerden katılım sağlanacak.

Delege seçimlerinde de tek bir örgütün hakimiyetinin önüne geçilmesi konusunda da ilke anlaşması sağlandı.

AMAÇ; PARTİLEŞMEK

Kongre sonunda partileşme kararının alınması bekleniyor. Bu kapsamda tüzük ve program üzerindeki çalışmalar da sürüyor.

Kongre Hazırlık Grubu, amaçlarının "gerçek bir alternatif yaratmak" olduğuna dikkat çekerek, "12 Haziran'da kazandığımız başarıyı daha yaygın ve kalıcı bir niteliğe kavuşturmak istiyoruz" diyor. Çalışmanın amacının açıklandığı metinde, "Kongre yoluyla, baskı ve sömürüye dayalı mevcut iki kutuplu siyasal rejime karşı toplumsal ve politik bir seçenek yaratmak, parlamenter demokratik mücadeleleri ve halk hareketlerini bu toplumsal temele dayanarak büyütmek" ifadesi yer alıyor.

GİRİŞİMDE KİMLER VAR?

Kongre girişimine Barış ve Demokrasi Partisi, Demokrasi ve Özgürlük Hareketi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Emek Partisi, Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, İşçilerin Sosyalist Partisi, Kaldıraç, Köz, Sosyalist Birlik Hareketi, Sosyalist Dayanışma Platformu, Sosyalist Demokrasi Partisi, Sosyalist Gelecek Parti Hareketi, Toplumsal Özgürlük Platformu, Türkiye Gerçeği, Yeşiller Partisi yer alıyor. Özgürlük ve Dayanışma Partisi ile Halkevleri gözlemci olarak katılıyor. Ayrıca çok sayıda aydın, yazar ve sanatçı da çalışmaya destek veriyor. (Emek Dünyası)

YORUM EKLE