Anadilde savunma hakkı komisyondan geçti

Kürkçü'nün ve bazı vekillerin önergeleri de benimsendi...

Anadilde savunma hakkı komisyondan geçti

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, anadilde savunma ve hükümlülerin cezaevinde eşleriyle görüşmesine imkan tanıyan tasarıyı benimsedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın 3 kanun teklifi de tasarı ile birleştirildi.

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre, meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilen sanık; iddianamenin okunması ve esas hakkında mütalaanın verilmesi üzerine sözlü savunmasını kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapabilecek. Sanık, savunma yapacağı oturumda tercümanını hazır bulunduracak. Bu imkan, yargılamanın sürüncemede bırakılmasına yönelik olarak kötüye kullanılamayacak.

Türkçe bilmeyen sanığa tercüman verilmesi imkanı, soruşturma evresinde dinlenen şüpheli, mağdur veya tanıklar hakkında da uygulanacak. Bu evrede tercüman, hakim veya Cumhuriyet savcısı tarafından atanacak.

İNFAZIN ERTELENME HALİNE YENİ BİR NEDEN EKLENDİ

Hapis cezasının infazının hastalık nedeniyle ertelenmesi hallerine yeni bir erteleme nedeni getiriliyor. Ağır bir hastalık veya sakatlık nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettirememe" hali de infazın ertelenmesi nedenleri arasına alınıyor. Buna göre; maruz kaldığı ağır bir hastalık veya sakatlık nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkumun cezasının infazı, iyileşinceye kadar geri bırakılabilecek.

Mevcut düzenlemede, hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılıyor. Tasarıya göre, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yer alan suçlardan mahkum olanlardan kapalı cezaevine girdikten sonra gebe kalanlar hakkında bu hüküm uygulanmayacak. Bu kişilerin cezası, ceza infaz kurumlarında kendileri için düzenlenen uygun yerlerde infaz olunacak.

Üçer aylık sürelerle yapılan hastalık değerlendirmeleri, birer yıllık sürelerle yapılacak.

KÜRKÇÜ'NÜN ÖNERGESİ DE KABUL EDİLDİ

Görüşmelerde, iktidar ve muhalefetin verdiği bazı önergeler de kabul edildi.

AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın, "Tercüme hizmetleri, adli yargı adalet komisyonlarınca düzenlenen listeden sanığın seçeceği tercüman tarafından yerine getirilecek" önergesi kabul edildi.

AKP Ağrı Milletvekili Kerim Yıldız, "evli hükümlülerin üç ayda bir yerine iki ayda bir görüşme yapmalarına, çocuk hükümlülerin de iki ayda bir yerine ayda bir ailesi ile görüşmesine imkan tanıyan" önerge verdi. Önerge müzakerelerin ardından benimsendi.

BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü'nün, "açık cezavlerindeki nakillerde hükümlünün iaşe giderlerinin kurum tarafından karşılanmasına" ilişkin önergesi de kabul edildi.

Kürkçü, "açık cezaevinde bulunanlarla, kapalı cezaevi kurumundan açık cezaevlerine ayrılmaya hak kazananlara verilen izin süresinin 3 ayda bir yerine 2 ayda bir" şeklinde olması yönünde önerge verdi. Kürkçü'nün bu önergesi de benimsendi.

Komisyon, kabul edilen bu önergelerde belirtilen hususları, esas komisyon olan Adalet Komisyonu'na sunacağı rapora ekleyecek. (cnn)

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2012, 15:48
YORUM EKLE