10 soruda yeni MİT yasası

Artık 'istihbarat' alanında yeni bir sayfa açıldı, işte istihbaratta yeni dönemin özeti...

10 soruda yeni MİT yasası

Tartışmalara neden olan MİT Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle "istihbarat" alanında yeni bir sayfa açıldı. MİT'e iç ve dış operasyon imkanı sağlayan yasa ile İmralı görüşmeleri de yasal zemine kavuştu

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) görev alanında ve yetkilerinde önemli değişiklikler yapan yasa, Resmi Gazete'de yayımlandı. İstihbaratta yeni dönem özetle şöyle:

1-OPERASYON YETKİSİ: MİT; dış güvenlik, terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkin konularda Bakanlar Kurulu'nca verilen görevleri yerine getirecek. Bu çerçevede iç ve dış operasyon yapabilecek.

2-SİBER SUÇLAR: Dış istihbarat, milli savunma, terörle mücadele ve uluslararası suçlar ile siber güvenlik konularında her türlü teknik ve insan istihbaratı usul, araç ve sistemlerini kullanmak suretiyle bilgi, belge, haber ve veri toplayabilecek.

3-BELGE, VERİ TOPLAMA: Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bankalardan bilgi, belge, veri ve kayıtları alabilecek.

4-İMRALI GÖRÜŞMELERİ: Öcalan ile İmralı'da yapılan görüşmeler yasal zemin kazandı. MİT yerli ve yabancı her türlü kurum, kuruluş, tüm örgüt veya oluşumlar ile kişilerle doğrudan ilişki kurabilecek; tutuklu ve hükümlülerle görüşebilecek.

5-CASUSLUK SORUŞTURMASI: TCK'nın "Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar", "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar", "Milli Savunmaya Karşı Suçlar", "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" maddelerinde yer alan suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda ifade tutanaklarına, her türlü bilgi ve belgeye erişebilecek.

6-MİT'ÇİLERE SORUŞTURMA: Savcılar, MİT'e ilişkin ihbar veya şikayetlerde MİT ile temasa geçecek. Konunun MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin olduğunun anlaşılması üzerine işlem yapılmayacak.

7-YARGILAMA USULLERİ: MİT Müsteşarı, Yargıtay'da yargılanacak. Yeni delil ortaya çıkmadan, yeni soruşturma yapılamayacak.

8-KORUMA TEDBİRLERİ: MİT mensuplarıyla istihbarata teşvik edilenler ve aileleri koruma tedbirlerinden yararlandırılacak.

9-BAŞBAKAN'IN İZNİ: MİT mensuplarının tanıklığı MİT Müsteşarı'nın, Müsteşarın tanıklığı ise Başbakan'ın iznine bağlı olacak.

10-İSTİHBARATA KATKI: Kimlikleri değiştirilenler ve MİT'e yardımcı olanlar kamu görevlisi olup olmadıklarına bakılmaksızın görev, faaliyet ve yardımları sebebiyle sorumlu tutulamayacak.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2014, 17:18
YORUM EKLE