Sivas katliamı davasının avukatı Şenal Sarıhan, davanın zaman aşımına uğramasının ardından, yaşam hakkı ve adil yargılama hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Sivas katliamı davasının zaman aşımına uğramasının ardından, davanın avukatı Şenal Sarıhan yaşam hakkı, adil yargılanma hakkı, etkin başvuru, ayrımcılık yasağı ve toplanma özgürlüğü hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 5 sanık yönünden zamanaşımı, 2 sanık yönünden ise ölmeleri nedeniyle davanın düşürülmesine ilişkin kararını onamıştı. Kararın kesinleşmesinin ardından, katliamda yaşamını yitirenlerin ailelerinin avukatı Şanal Sarıhan, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Başvuru dilekçesinde, Sivas davasında “yaşam hakkı”, “adil yargılama hakkı”, “ayrımcılık yasağı”, “etkili başvuru” ve “toplantı özgürlüğü”nün ihlal edildiği belirtildi.

“Başvuranlar, en yakınları olan insanları yitirdiler. Sağ kalan başvurucular birlikte güle oynaya Sivas’a gittikleri dost ve arkadaşlarını yitirdiler. Bir yandan da kendileri kurtulmuş olmalarına karşın diğer canların yitirilmiş olmasının acısını yaşadılar. Yaşıyorlar. Onlar yaşayarak bu travmayı sürdürüyorlar. Bu ortak acı, varılan sonuçla değerlendirildiğinde başvurucuların temel insan haklarını ihlal ettiğini açıkça göstermektedir”

“Aramızdan koparılmış olanların yakınları, yangını her gün yaşıyorlar. Sağ kurtulanlar için de 2 Temmuz, her gün sürüyor. Kimi ailelerden 2 kişi kaybedildi. Yaşam hakkını ihlal eden bu olayda acıyı kısmen hafifletecek olan yargının adil bir karar vermesidir. Eylemcilerin, cezalandırılmaları, yeni bir insanlığa karşı suçun işlenmesinin engellenmesi anlamındadır.

“Eylem bir yandan cumhuriyet rejimini, diğer yandan sol görüşlü aydınları ve Alevi yurttaşları hedef alan planlı bir katliamdı. Kısaca 35 insan, düşünceleri ve inançları nedeni ile öldürüldü.”

Dilekçede, katliamın, Alevilere yönelik saldırının yıllardır sistemli olarak sürdürülmesinin bir sonucu olduğu da kaydedildi.

Katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin TL manevi, yaralı kurtulanlar için 50 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu. (İMC)