Siirt Valiliği, 31 Aralık'tan itibaren 15 gün süreyle basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma ve benzeri faaliyetlere yasak getirildiğini duyurdu.

Kent genelinde, 31 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere 15 gün süreyle, toplumsal huzuru tehdit edebilecek provokatif olayların önüne geçilmesi, can ve mal güvenliğinin korunması, huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, tören kutlama ve etkinlikler hariç olmak üzere, her türlü faaliyetin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında, can ve mal güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesiyle açık alanlarda yukarıda anlatılan konular çerçevesinde yapılabilecek her türlü eylemin il ve ilçe mülki sınırları içerisinde, jandarma bölgesi dahil, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19'uncu maddeleriyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince 31 Aralık 2022 günü saat 00.01'den 14 Ocak 2023 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Gerçekleştirilmesi muhtemel izinli ve izinsiz her türlü toplantı ve etkinliğin 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 11'inci maddesi ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 16'ncı maddesi gereği, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11'inci maddesinin c bendinde belirtilen huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik izletilmesini ve teknik ses alma cihazları, fotoğraf ve video kayıt makineleri gibi araçlarla kayıt altına alınacaktır" denildi.