Digraf Yayıncılık tarafından yayımlananŞiir’den” iki aylık şiir dergisi, 4. sayısının soruşturma konusunu “Modern Şiir, Ülkemizdeki Yazılma Süreci ve Şiir Ortamı” olarak belirledi, Metin Cengiz’in yönelttiği soruları Gerard Augustin, Murat Üstübal ve Ömer Erdem yanıtlıyor.

Dergide Müesser Yeniay’ın Turgay Fişekçi’yle yaptığı söyleşinin yanı sıra, Metin Cengiz’in modern şiir ve bu şiirin sorunsalına kendi penceresinden farklı bir bakış getirmeye çalıştığı “Dilin Güçleri”;  Celâl Soycan’ın şair-şiir ilişkisini irdelediği “Şiir de Şairini Yaratır”; İsmail Mert Başat’ın derginin ilk sayısından bu yana sürdürdüğü sinema-şiir eksenindeki oylumlu yazısı “İmgelem”; Yavuz Özdem’in “Erden (Bâkir) İmge ve Ülkü Tamer Şiiri” başlıklı yazı ve incelemeleri yer alıyor.

Metin Cengiz’in şiir kitapları arasındaki yolculuğunun duraklarıysa Abdulkadir Bulut ve Adnan Azar’ın tüm şiir kitapları. Onur Akyıl Şiirin Kayıp Defteri adlı bölümde üç genç şair Ozan Kaçar, Başak Tuncel ve İrfan Çınar’ın birer şiirine yer veriyor.

İtalyan şair Annelisa Addolorato’nun şiirleri ile Tracy K. Smith’in “Aynı Anda İki Dünyada Birden Hayatta Kalmak: Federico Garcia Lorca ve Duende” adlı yazısını ise Volkan Hacıoğlu dilimize çevirmiş.

Turgay Fişekçi Müesser Yeniay’ın sorularını yanıtlarken yaşadığımız günlerin insanlık tarihinin kötü dönemlerinden biri olduğunu, insanoğlunun, insanlığın çok uzağında yapay değerlerin peşinde olduğunu, şiirle uğraşan insanların da bu yola girmiş olmasına dayanamadığını söylüyor ve ekliyor: “Benim gözümde ozan, herkesin başeğdiği anda bile başeğmeyen, doğru bildiğini savunmayı sürdüren kişidir.

Derginin bu sayısında şiirleriyle yer alan şairler ise, Hüseyin Peker, Celâl Soycan, Leylâ Şahin, Mehmet Sarsmaz, Arzu Karadağ, Volkan Hacıoğlu, Nefise Karataş, Mehmet Gökyayla, Zeliha Köse, Müesser Yeniay ve Serkan Pınarcı.