Hareketlilik tüm dünyada ilgi gören bir unsur olmaya başladı. Dünyanın her yerine insanların ve malların taşınması uluslararası ekonomilerin altyapı sorunlarının ortaya çıkmasına neden oldu. Günümüzün hızlı değişen koşullarında akıllı ve verimli stratejiler önem kazanmaktadır. Siemens dijital istihbarat ve verimlilik kentsel hareketlilik için entegre çözümlere yol açmaya başlıyor.

Siemens Mobility projesi hareketliliğin talebinin artması ile birlikte dünyanın konuştuğu konulardan biri haline geldi. “Hareketlilik Fırsatı” Siemens tarafından yaptırılan bir araştırma olup bugün ve 2030 yılında şehirlerin ulaşım sistemlerine yatırım kazanması için ekonomik faydaları analiz eder.  Siemens Mobility’nin hedeflerinden başlıcaları;  şehirlerde güncel toplu taşıma performansını ölçmek, otomatik tren işletme, trafik yönetimini sağlamak yani ulaşımda daha güvenli ve optimize bir trafik akışı yaratmak, otomatik ücret toplama ve biletleme sistemini geliştirerek yolcuların bilet satın alırken zamandan kazanmasını sağlamak, modernize seyahat sistemlerini geliştirmek bir başka deyişle  sürekli internet erişimini sağlayarak yolcuların iletişimde sorun yaşamamasını sağlamak, şehrin en büyük sorunlarından biri olan park etme sorununu optimize ederek trafik akışını sağlamak ve trafiği önlemek, son olarak da sürekli oluşan arızaları önlemek için uzaktan izleme ve teşhiş sistemleri geliştirmek. Siemens’in hayatı kolaylaştıracak ve hareketlilik talebinin karşılanmasını sağlayacak olan bu yazılım çözümleri kentsel yapıyı  daha akıllı,sürdürülebilir,yaşanabilir ve verimli hale getirmekte. Hareketliliği biraz daha ileriye getirmek ve insanların veya malların ulaşımı problemi  için Siemens Mobility en iyi şekilde optimize etmeyi amaçlamıştır. Bu proje ile sürekli olarak  altyapı ulaşılabilirliğini arttırmak için yeni, akıllıca mobilize çözümlerini geliştirmek ve yolcu deneyimi geliştirmek verimlilik ve güvenirliliği arttırmak için önem kazanmaktadır. Siemens Mobility günümüzün değişen çağında gittikçe önem kazanan hız, zaman ve verim değerlerini kazandıran çözümleri ile ürün ve hizmet çeşitliliğini arttırmaya devam ediyor.