TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kadına karşı, çocuğa karşı şiddet daha çok mahrem alanlarda gerçekleştiği için bunların takibinde de sıkıntılar, zorluklar var. Dolayısıyla sadece hukuka ve devlete görev yüklemek bu konuda tam manasıyla sonuç vermeyebilir" dedi.

Şentop, Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu üyelerini kabul etti.

TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu Başkanı Öznur Çalık ve beraberindeki komisyon üyeleri, hazırladıkları raporu Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a sundu.

Şentop, komisyon raporunun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde TBMM Genel Kurulunda görüşülüp kabul edilerek Meclisin resmi metni haline dönüştürülmesinin önemli olduğuna dikkat çekerek, şiddetin ancak özelde kadına yönelik şiddetin modern dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğunu vurguladı. Türkiye’nin bu konuyla ilgili tüm çalışmalarının, tüm birikimlerinin komisyon raporunda yer aldığını kaydeden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şiddetin sadece ceza politikaları ve hukuk düzenlemeleriyle çözülebilecek bir sorun olmadığına, sosyal boyutu ve kişisel ahlak meselesi boyutu olduğuna işaret etti.

'Kadına karşı şiddet sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada var'

Şentop, “Genel şiddetin takibi daha kolay, fakat kadına karşı, çocuğa karşı şiddet daha çok mahrem alanlarda gerçekleştiği için bunların takibinde de sıkıntılar, zorluklar var. Dolayısıyla sadece hukuka ve devlete görev yüklemek bu konuda tam manasıyla sonuç vermeyebilir. İnsanlara bu anlamda bir şuur kazandırmak, bir bakış açısı, yeni bir anlayış, zihniyet kazandırmak da, daha doğrusu bizim inanç ve ahlak anlayışlarımızı insanlarda yeniden hakim kılacak bir çalışma da gerekiyor. Bu bakımdan hep beraber topyekün bir mücadele alanı bu. İnşallah bu çalışma, bu alanda yapılacak olan hayırlı çalışmalara, sonuç alıcı çalışmalara bir katalizör görevi görecek, destek olacaktır” ifadelerini kullandı.

Komisyon Başkanı Öznur Çalık, rapor hakkında bilgi vererek, toplam 916 sayfadan oluşan raporda komisyonun 42 tespit ve 547 önerisinin yer aldığını ifade etti.

Çalık, “Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur. Alınan tüm tedbirlere rağmen kadına karşı şiddet sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada var” ifadelerini kullandı