Kurulmak istenen balık çiftlikleri ve orkinos çiftliği ile mücadele eden Türkiye'nin ilk "sakin şehri" Seferihisar ile komşu ilçe Urla'ya Danıştay'dan müjdeli haber geldi.

 

Danıştay 14. Dairesi, Sığacık Körfezi'nde balık çiftliklerine karşı 3'ü 'ÇED gerekli değil', 2'si çevre düzeni planı iptali, 2'si de 'ÇED olumlu belgesi iptali' için açılan toplam 7 davada, yürütmeyi durdurma ve onama kararları vererek çevrecileri mutlu etti.

 

Sığacık Körfezi'nde zamanın Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 1/100 binlik Kütahya, Manisa, İzmir Çevre Düzeni Planı'nın su ürünleri ile ilgili olan bölümü, 9 ve 10 numaralı potansiyel su ürünleri yetiştiricilik alanlarında bulunan üç balık çiftliği için verilen 'ÇED gerekli değil' raporu ve orkinos çiftliği hakkında açılan davalarda yürütmeyi durdurma ve onama kararları verdi.

 

Avukat Şehrazat Mercan, Danıştay 14. Dairesi'nin, verdiği kararlarla, açılmış olan tüm davaları, Sığacık Körfezi'nin kurtarılması için mücadele edenlerin lehine çevirdiğini söyledi.

 

KÜTAHYA, MANİSA VE İZMİR BENZER DEĞİL

İzmir'de Sığacık Körfezi'nde kurulmak istenilen balık çiftliklerine karşı Seferihisar Belediyesi, Yağcılar ve Demircili Köyleri Doğaseverler Çevre ve Ormanları Koruma, Ekolojik Tarımı Geliştirme Eğitim, Kültür ve Doğa Sporları Derneği (YADEM) ve Altınköy Koyu'nu Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından toplam 7 dava açıldı.

 

İlk dava zamanın Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 2008 yılında hazırlanan 1/100 binlik Kütahya, Manisa, İzmir Çevre Düzeni Planı'na karşı açıldı.

 

Yöre halkı tarafından açılan davada Danıştay 6. Dairesi planın su ürünleri ile ilgili olan bölümü hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

 

Danıştay'ın kararının ardından bu kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2010 yılında planla ilgili revizyon yaptı. Revizyon Planı'na bakan Danıştay 14. Dairesi, büyük ölçekli çevre düzeni planlarının ülkemizin benzer tarihi, kültürel ve coğrafi özelliklerinin korunarak ekolojik ve ekonomik kararların bu plana göre alınması amacıyla hazırlandığını, ancak 'Kütahya, Manisa ve İzmir illerini kapsayan coğrafik alanın, sosyal, ekonomik ve fiziksel açıdan benzerlik göstermediğini' gerekçe göstererek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

 

ÇED gerekli değil raporlarına ilişkin olan üç dava ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen 9 No'lu su ürünleri yetiştiriciliği potansiyel alanında kurulmak istenilen üç çiftliğe karşı açıldı.

 

Bölgede yıllık 950 ton kapasiteli olarak kurulmak istenen iki çiftliğe verilen ÇED gerekli değil raporlarına karşı açılan iptal davasını İzmir 1. İdare Mahkemesi kabul etmedi. Ancak üçüncü çiftliğin davasına bakan İzmir 2. İdare Mahkemesi 'aynı alan içerisinde aynı firmaya ait iki ayrı bölgeye ÇED gerekli değil raporu verilerek ÇED sürecinin bertaraf edilmeye çalışıldığı' gerekçesiyle ÇED gerekli değil raporunu iptal etti. Yapılan itirazları değerlendiren Danıştay 14. Dairesi, İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararı onadı.

 

KAPALI KOY DİYE BİR ŞEY YOK

Sığacık'la ilgili olarak açılan davalarda en önemli gelişme ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen 10 numaralı su ürünleri yetiştiriciliği potansiyel alanında kurulmak istenen orkinos çiftliği ile ilgili olan davada yaşandı.

 

İzmir 4. İdare Mahkemesi, ÇED olumlu raporunun iptali için açılan iki davada bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.

 

Boğaziçi Üniversitesi'nden gelen bilirkişiler, Sığacık'ın tam bir açık deniz olmadığı, literatürde 'kapalı koy' diye bir tanımlamanın bulunmadığı, ÇED olumlu raporunda bulunan akıntı hız ve yönlerinin doğru hesaplanmadığı ayrıca da Sığacık Körfezi'nin fokların yaşam alanı olduğu ve korunması gerektiği yönünde rapor verdi.

 

Rapor üzerine İzmir 4. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Firmanın itirazını değerlendiren Bölge İdare Mahkemesi de itirazı reddetti.

 

DANIŞTAY'DAN GEÇİT YOK

Sığacık'ta kurulmak istenen balık çiftliklerine karşı yöre halkıyla birlikte mücadele eden avukat Şehrazat Mercan, yargılama sürecinde yaşanan gelişmeleri mutlulukla karşıladıklarını söyledi.

 

Sığacık Körfezi'nin korunması gerektiğini belirten Mercan, "Sığacık Körfezi'nin balık çiftliklerinden kurtulması için mücadele ediyoruz. Mücadelemizde haklı olduğumuzu mahkemelerin verdiği kararlar gösteriyor. Danıştay balık çiftliklerine geçit vermedi" diye konuştu. (cnntürk)