Sayıştay, Boğaziçi Üniversitesi 2021 yılı denetim raporunu yayımladı. Denetçilerin incelediği Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yoğun bir şekilde masaüstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar, tablet gibi elektronik cihazlar alındığını ve bazı akademisyenlerin üzerine 50-55 adede kadar dizüstü ve 40-50 kadar masaüstü bilgisayar zimmetlendiği belirlendi.

Üniversitede 940 akademik, 800 civarında idari personel olmasına rağmen toplam da 10 bin 247 bilgisayar bulunduğuna dikkat çeken Sayıştay raporda, “Laboratuvarlarda kullanılan masaüstü bilgisayarlar düşüldüğünde dahi, kabaca bir hesapla bir personelin kullanımına ortalama 10 adet bilgisayar düştüğü görülmektedir. 5018 sayılı Kanun'un 'Hesap verme sorumluluğu' başlıklı 8’inci maddesine göre her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu tutulmaktadırlar” ifadelerine yer verdi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETİM ELEMANINA İDARİ GÖREV

Raporda yeni üniversite yönetiminin sözleşmeli olarak çalışan yabancı uyruklu 12 öğretim elemanına kanuna aykırı bir biçimde yüksekokul ve fakültelerde bölüm başkanlığı, bölüm başkan yardımcılığı, yönetim kurulu üyeliği, araştırma merkezi müdürlüğü gibi çeşitli idari görevler verildiği belirlendi. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun “Çalışma Esasları” başlıklı 36'ıncı maddesinin sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretim görevlileriyle ilgili hükümlerini hatırlatan Sayıştay, üniversiteden 12 öğretim elemanının idari görevlerine son verilmesini istedi.

İHALELERDE USULSÜZLÜK

Sayıştay denetçileri, Boğaziçi Üniversitesi’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen temel ihale usulleriyle yapılması gereken işleri, ihale düzenlemeden parasal sınırların altında kalacak şekilde ve kısımlara bölerek doğrudan temin yoluyla yaptığını da tespit etti.

Raporda konuyla ilgili olarak “Kurumun söz konusu yapım işini ihale etmesi gerekirken kısımlara bölerek aynı yükleniciden doğrudan temin yöntemiyle edinmesi neticesinde, Kamu İhale Kanunu’nun ihalelerde rekabet, saydamlık, eşit muamele, güvenilirlik ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırı hareket ettiği, bu hizmet alımının 4734 sayılı Kanunda belirtilen temel ihale usulleri ile temin edilmesi gerektiği düşünülmektedir” denildi.