Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşcinsellere yönelik açıklamalarına tepki gösterdikleri için haklarında soruşturma açılan Diyarbakır ve Ankara barolarına destek açıklaması yapan Şanlıurfa Barosu, Erbaş’ın açıklamalarının hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu ve suç işlediğini belirtti.

"İKTİDAR GÜNDEM DEĞİŞTİRİYOR"

Açıklamada, Ankara ve Diyarbakır baroları ile ilgili olarak linç kampanyası sürdürüldüğü belirtilerek, şöyle denildi: 

“İktidara yaranmada yarışan bu zevat; kasıtlı olarak açıklamanın bir cümlesini çarpıtarak toplumun hassasiyetlerini manipüle etme gayreti içerisine düşmüştür. Siyasi iktidar da gündem değiştirme amacıyla, bu konuyu daha da kabartarak bir üst seviyeye taşımış, Adalet Bakanının baroyu hedef gösterdiği tweeti üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Barosu hakkında ve aynı gerekçelerle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da Diyarbakır Barosu hakkında resen soruşturma başlatmıştır.

"ERBAŞ'IN AÇIKLAMASI FAŞİZAN"

Öncelikle her iki baromuzun konuya ilişkin açıklamaları, tarafımızca titizlikle okunmuş ve ancak milletimizin dini değerlerini veya başkaca herhangi bir değerini aşağılayan bir ibare, ima görülmemiştir. Tüm toplumların değerlerine saygıyı şiar edinmiş Şanlıurfa Barosu olarak; iddia edildiği gibi bir ötekileştirmenin veya bizim gibi düşünmeyenlerin değerlerinin aşağılamanın karşısında ilk saflarda yer alacağımızı belirtmek isteriz. Bununla birlikte, Diyanet İşleri Başkanı’nın açıklamalarını da kabul etmediğimizi, toplumun bir kesimini küçük düşürücü, ayrıştırıcı ve faşizan bulduğumuzu ifade etmek isteriz.

"DİYANETİN DİĞER KURUMLARDAN HİÇBİR KUTSİYETİ YOKTUR"

Biz barolar için; Diyanet İşleri Başkanlığı, devletin idari yapısı içerisinde sistemin işleyişine katkı sunması gereken, yüzlerce kurumdan yalnızca biridir. Fazlası değildir. Hiçbir kutsiyeti veya diğer kurumlardan herhangi bir üstünlüğü yoktur. Bu sebeple de, devletin diğer kurumları gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanı da Anayasa’ya ve devletin taraf olduğu uluslararası antlaşmalara uygun davranmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, anayasanın ikinci maddesinde yer alan ‘hukuk devleti’ ilkesinin gereğidir. Diyanet İşleri Başkanı 24.04.2020 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile yukarıda belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmış ve suç işlemiştir. Ankara ve Diyarbakır barosu da suçu ve suçluyu kamuoyuna ve adli mercilere ifşa etmiştir. Barolarımız mezkûr açıklamalarıyla esasen avukatlık kanunun 95.maddesindeki görevini ifa etmiştir.

"YANLARINDAYIZ"

Bu itibarla Ankara ve Diyarbakır barosuna karşı başlatılan linç girişimin karşısında yer aldığımızı, iktidarın sopası gibi hareket eden, Ankara ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı haksız ve hukuksuz soruşturmanın her aşamasında hem Diyarbakır Barosu’nun hem de Ankara Barosu’nun yanında yer alarak, sonuna kadar dayanışma içerisinde olacağımızı kamuoyuna saygıyla belirtmek isteriz.”