İzmir'de evlilik hazırlığı yapan M.A. ve B.D, Bayraklı'da bir düğün salonuyla 28 Haziran 2020 tarihi için taksitle ödemek üzere 12 bin lira üzerinden anlaşma yaptı.
Gelin ve damat adayı düğün organizasyonu için 3 bin 500 lira ödedi ancak 11 Mart 2020'de ülkede Kovid-19 vakalarının görülmesi üzerine düğün salonları 16 Mart 2020'de yayınlanan genelgeyle kapatıldı. Bunun üzerine düğün, 8 Eylül 2020'ye ertelendi.
Salgın koşullarında belirsizliğin sürmesi nedeniyle düğünü iptal etmek isteyen B.D, işletmeye fesih ihtarnamesi gönderdi, ödenen bedelin iadesini istedi.
B.D'nin olumlu yanıt alamaması üzerine başvurduğu Tüketici Hakem Heyeti, tüketiciyi haklı bularak ücretin iadesine karar verdi.
İşletmenin karara itiraz etmesi üzerine dosya, İzmir 6. Tüketici Mahkemesine taşındı.
Dosyayı değerlendiren mahkeme, tüketicinin noter aracılığıyla 16 Haziran 2020'de gönderdiği fesih ihtarnamesinin 30 Haziran'da düğün salonuna tebliğ edildiğine dikkati çekti.
Mahkemenin, tüketici yararına verdiği kararında şu ifadeler yer aldı:
"8 Eylül 2020'de düğünler ile ilgili yasaklamaların ve kısıtlamaların devam ettiği, sözleşmede kararlaştırılan şekilde hizmetin verilmesinin mümkün olmadığı görülmektedir. İşlem temelinin çökmesi kavramının uygulanabilmesi için sonradan meydana gelen değişikliklerin önceden teşhis ve tahmin edilememiş olması şartının yani öngörülemeyen dış bir olayın meydana geldiği, bu durumun borçludan kaynaklanmadığı görülmektedir. Tüketiciyi sözleşmeyle bağlı tutmanın mümkün olmadığı kanaati oluşmuştur. Taraflar arasındaki sözleşmenin iptali ile ödenen bedelin iadesine yönelik hakem heyeti kararının onanması gerektiğine karar verilmiştir."
Avukat Zeynep Satılmış, mahkemenin, salgın koşullarında kişilerden düğün yapmasının beklenemeyeceği gerekçesiyle kararı onadığını ifade etti.
Satılmış, "Tüketici, iptal talebini düğün salonu sahibine makul bir süre içerisinde bildirmişse ödediği bedelin tamamını geri alabilir. Makul süre düğün salonunun yeniden kiralanıp kiralanmamasına göre değişmekte" diye konuştu.