Türk Tabipleri Birliği, 8 Şubat’ta yurt genelinde iş bırakacaklarını açıkladı

Gözden kaçırmayın

Putin: Ukrayna ile müzakereleri sürdürmeye açığız Putin: Ukrayna ile müzakereleri sürdürmeye açığız

Sağlıkta şiddet yasasından özlük haklarına kadar Meclis’ten pek çok düzenleme bekleyen sağlıkçılar, “Beyaz Nöbet” eylemi başlattı. Türk Tabipleri Birliği, 8 Şubat’ta yurt genelinde iş bırakacaklarını açıkladı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, “Amacımız hekimlerin özlük haklarıyla ilgili konuları gündeme getirmek, sağlıkta yeni bir şiddet yasası çıkmasını sağlamak, Covid-19’un herhangi bir illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı sayılması ve çalışma koşullarımızın düzeltilmesini istiyoruz. Nöbetimiz 4 Şubat’a kadar sürecek” dedi.

Her gün TTB’de nöbet tutacaklarını duyuran Ökten, “Aynı şekilde illerde tabip odalarında nöbetlerimiz olacak. Hastanelerde de nöbette olacağız. 4 Şubat’ta tüm oda başkanlarıyla Ankara’da ortak bir basın açıklaması yapacağız. Ya Meclis önünde ya da Sağlık Bakanlığı’nda olacağız. 8 Şubat’ta da iş bırakma eylemi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, Sağlık çalışanlarının “Zam yapacağız” gibi sözlerle oyalandığını söyleyen Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Sağlığı piyasalaştıran politikalara son verilmeli, Atatürk’ün başlattığı ulusal, kamucu ve halkçı sağlık politikaları tekrar hayata geçirilmelidir” dedi.