TTB’den Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Malzeme eksiğini giderin

Açıklamada, “Acil servisler hekim ve sağlık çalışanı açısından desteklenmelidir” denildi

TTB’den Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Malzeme eksiğini giderin

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle malzeme eksikliğinin giderilmesi ve sağlık çalışanlarını koruyucu önlemlerin artırılması talebiyle Sağlık Bakanlığı’na yazı gönderdi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın imzasıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya gönderilen yazıda, kamu ve özel sağlık sektöründe çalışanların koruyucu önlemlerin yeterli olmadığı yönünde yakınmalarının olduğunu belirtilerek, koruyucu malzeme eksikliğinin bir an önce giderilmesi talep edildi.

HASTANELERE İLİŞKİN TALEPLER

TTB tarafından gönderilen yazıda şu taleplere yer verildi:

*Kişisel koruyucu malzemelerde yaşanılan sıkıntı bir an önce giderilmeli, nöbet giysilerinin temizliği ve temininde hastane yönetimlerinin sorumluluk almaları sağlanmalıdır.

*Bakanlığınızca, muayene ve girişimin düzeyine göre kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımların hastane yönetimleriyle paylaşılması ve bu malzemeler olmadan çalışmanın yasak ve uygunsuz olduğunun hastane yönetimlerine iletilmesi önemlidir.

*Özel hastaneler başta olmak üzere kimi hastanelerin hala tanı ve tedavi süreçlerini CoVID-19 sorunu öncesindeki rutin işleyişle yürütmekteki ısrarı kırılmalıdır.

*Elektif ameliyatlar ilk aşamada Nisan ayı sonuna kadar durdurulmalıdır.

*Polikliniklerin çalışma biçimleri yeniden düzenlenmeli, MHRS üzerinden verilen randevularda süre 20 dakikada bir olarak ayarlanmalı, diğer polikliniklerden ayrılacak biçimde CoVID-19 poliklinikleri açılmalı, 'olası olgu' tanımı yerli olguları içerecek şekilde genişletilerek hekimler tarafından kuşku duyulan her olguya test yapılabilmelidir.

*İvedi olarak bütün yurttaşlara tanı/tedavisi acil veya yaşamsal olmayan durumlar için sağlık kuruluşlarına başvuru yapmamaları çağrısında bulunulmalı, bu bağlamda yurttaşların Sağlık Bakanlığı’nın bilgilendirme ve danışma hatlarını daha yaygın kullanması sağlanmalıdır.

*Acil servisler hekim ve sağlık çalışanı açısından desteklenmelidir.

*Özel hastaneler de dahil olmak üzere yoğun bakım yatak sayısının olası ihtiyaç artışını karşılayabilmesi için palyatif bakımın yeterli olabileceği hastaların triyajını da içeren rasyonel stratejiler geliştirilmeli, yoğun bakımların yatış/çıkış ölçütleri dikkatle izlenmeli, kişi başına düşen erişkin yoğun bakım sayılarındaki bölgesel/il bazlı eşitsizlikler giderilmeli ve yoğun bakımların kullanımına özen gösterilmelidir.

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TALEPLER

TTB’nin birinci basamak sağlık kuruluşlarına yönelik talepleri ise şu şekilde sıralandı:

*Aile Sağlığı Merkezleri'nde çalışma biçimi yeniden düzenlenmeli; (8.00-12.00) saatleri arasında aşılama, gebe-bebek takibi gibi koruyucu sağlık hizmetleri, (13.00-15.00) saatleri arasında rutin hasta muayene ve kontrol hizmetleri sunulmalı; (15.00-17.00) saatleri günlük raporların tutulması, eğitim çalışmaları ve temizlik faaliyetleri için ayrılmalıdır.

*Aile Sağlığı Merkezleri'nde çalışanların gereksinim duyduğu kişisel koruyucu donanımlar ivedi olarak karşılanmalıdır.

*Aile Sağlığı Merkezleri'nin temizliği il sağlık müdürlükleri tarafından sağlanmalıdır.

*İşyeri hekimlerinin kişisel koruyucu donanımları işverenler tarafından sağlanmalı, bu konuda yaşandığını bildiğimiz eksikliklerin giderilmesi için Çalışma Bakanlığı ile görüşülmelidir.

Kaynak: Mezopotamya Ajansı

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER