100 örgütten ortak açıklama: Kürtaja güvenli erişim sağlanmalı

100 sivil toplum örgütü ortak bir açıklama yayımlayarak, kürtaja erişimin sağlanması için acil önlemler alınmasını istedi

100 örgütten ortak açıklama: Kürtaja güvenli erişim sağlanmalı

100 sivil toplum örgütü bugün ortak bir açıklama yayımlayarak, Avrupa hükümetlerinin COVID-19’un sürdüğü dönemde Avrupa’daki kadınların ve kız çocukların kürtaj hizmetlerine güvenli ve zamanında erişimini acilen güvence altına alması gerektiğini söyledi.

Avrupa’da birçok kadın ve kız çocuk, süregelen pandemi döneminde kürtaj hizmetlerine güvenli bir biçimde erişebilmek için birçok zorlukla karşı karşıya kalıyor.

Kürtaj yasalarının son derece sınırlandırıcı olması ve kürtaja erişim için gerekli idari işlemlerin külfetli olması kadınları ve kız çocukları birçok engelle karşı karşıya bırakarak, hayati önem taşıyan bu sağlık hizmetine güvenli erişimi aşırı derecede zorlaştırıyor.

Ortak açıklama, Polonya parlamentosunun bölgenin halihazırda en sınırlandırıcı kürtaj yasalarından birini daha da sertleştirmeyi öngören yeni bir yasayı görüşmeye hazırlandığı süreçte yapıldı.

Üreme Sağlığı Hakları Merkezi Avrupa Bölgesel Direktörü Leah Hoctor, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Avrupa hükümetleri COVID-19 pandemisinin sürdüğü dönemde kürtaj hizmetlerine güvenli ve zamanında erişimi güvence altına almak için derhal harekete geçmelidir” dedi.

Hoctor, sözlerini şöyle sürdürdü:

 “Avrupa hükümetleri, kürtaj hizmetlerine erişimi engelleyen ve tıbbi açıdan gerekli olmayan tüm işlemleri ortadan kaldırmak için acilen adım atmalı ve kadınların erken tıbbi kürtaja evlerinde erişimine izin vermelidir.”

 ‘KÜRTAJI KISITLAMAK PANDEMİ İLE MÜCADELE ANLAMINA GELMİYOR’

Ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı: Devletler, kürtaj hizmetinin temel bir sağlık hizmeti olduğunu kabul etmeli ve kadınların ve kız çocukların kürtaj hizmetlerine güvenli bir biçimde erişebilmesini sağlamak için gerekli adımları atmalıdır.

Avrupa’da birçok hükümet, pandemi döneminde, tıbbi kürtajın evde gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin temel hizmetlere, ürünlere ve bilgilere güvenli ve zamanlı erişimi sağlayacak tedbirleri uygulamadı.

Birçok hastane ve klinik, üreme sağlığı hizmetlerini en düşük seviyeye indirdi veya personel azlığı ve çalışanların görevlerinin değiştirilmesi gibi çeşitli nedenlerle tamamen durdurdu.

Birçok ülkede olağan klinik hizmetlere erişim son derece zorlaştı.

Üreme sağlığı hizmetlerine getirilen kısıtlamalar, yoksul kadınları, engelli kadınları, Roman kadınları, belgesiz göçmen kadınları, genç kadınları, trans kadınları, ikili cinsiyet sistemine karşı çıkan kişileri ve hane içi şiddet veya cinsel şiddete maruz kalan ya da maruz kalma tehlikesi altında olan kadınları orantısız etkiliyor.

 ‘COVİD -19 ÖNLEMLERİYLE KÜRTAJ HAKKINA ERİŞİM GÜÇLEŞTİ, KOLAYLAŞTIRICI ÖNLEMLER ALINMALI’

Kürtajın hala yasa dışı olduğu veya sert bir biçimde sınırlandırıldığı ülkeler ile şahsi kanaatlerine aykırı olduğu gerekçesiyle hizmet vermeyi reddeden doktorlar veya meşakkatli idari süreçler gibi çeşitli engeller nedeniyle kadınların kürtaj hizmetlerine erişmek için yurt dışına çıkmak veya posta yoluyla kürtaj hapları sipariş etmek zorunda kaldığı ülkelerde daha derin kaygılar yaşanıyor.

Bu son derece sınırlandırıcı yasalarla engellerin zarar verici etkileri, kadınların yasal kürtaja erişmek için yurt dışına seyahat etmesinin veya diğer ülkelerdeki sağlık kuruluşlarından postayla ilaç sipariş etmesinin mümkün olmayabileceği mevcut durumda daha da ağırlaştı.

Uluslararası Planlı Ebeveynlik Federasyonu Avrupa Ağı (IPPF EN) Bölgesel Direktörü Caroline Hickson, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu sözlere yer verdi: “Pandemi hayatlarımızı her yönüyle etkiliyor; ancak bu durum, kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığını ilgilendiren konularda karar alma hakkını zayıflatmak için bir bahane olarak kullanılmamalıdır.”

İMZACILAR:

Uluslararası Af Örgütü

Abortion Rights Campaign, İrlanda

Arnavutluk Nüfus ve Kalkınma Merkezi

Amrita Association, Macaristan

Association des Femmes de l’Europe Meridionale

Association européenne pour la défense des droits de l’homme (AEDH)

Association for Human Rights and Civic Participation / İnsan Hakları ve Sivil Katılım Derneği (PaRiter), Hırvatistan

Association for promotion of women's action Tiiiit! Inc., Kuzey Makedonya

Association Mnémosyne, Fransa

Association of Women of Southern Europe / Güney Avrupalı Kadınlar Birliği (AFEM)

Associazione italiana donne per lo sviluppo, İtalya

Associazione Luca Coscioni, İtalya

ASTRA Network

Austrian Family Planning Association / Avusturya Aile Planlaması Derneği

Bibija Roma Women Center Roman Kadınlar Merkezi, Sırbistan

British Pregnancy Advisory Service İngiltere Gebelik Danışmanlık Servisi

Bureau Clara Wichmann, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Stratejik Davalama Vakfı / Foundation for strategic litigation for gender equality, Netherlands Hollanda

C.G.I.L. Confederazione Italiana del Lavoro, İtalya

Center for Curricular Development and Gender Studies: FILIA / Müfredat Geliştirme ve Toplumsal Cinsiyet Merkezi (FILIA), Romanya

Center for Reproductive Rights / Üreme Sağlığı Hakları Merkezi

CESI - Center for Education, Counselling and Research / Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Merkezi (CESI), Hırvatistan

Citizen, democracy and Accountability, Yurttaşlık, Demokrasi ve Hesap Verebilirlik Örgütü, Slovakya

Clio. Femmes, Genre, Histoire, Fransa

Coalition to Repeal the 8th Amendment, 8. Maddenin İptali İçin Koalisyon, İrlanda

Concord Research Center for Integration of International Law in Israel / İsrail’de Uluslararası Hukukun Entegrasyonu İçin Concord Araştırma Merkezi

Kıbrıs Aile Planlaması Derneği

Danish Family Planning Association / Danimarka Aile Planlaması Derneği

Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)

Doctors for Choice İrlanda

Doctors for Choice Malta

Doctors for Choice Birleşik Krallık

Encore féministes

Equipop

European Humanist Federation / Avrupa Hümanist Federasyon

European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights / Avrupa Parlamentosu Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Forumu

European Roma Rights Centre / Avrupa Roman Hakları Merkezi

European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC) / Avrupa Gebelikten Korunma ve Üreme Sağlığı Derneği (ESC)

European Women Lawyers Association /Avrupalı Kadın Avukatlar Birliği

Family Planning Association of / Moldova Aile Planlaması Derneği

Federación Planificación Estatal, İspanya

Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial, Belçika

Federation for Women and Family Planning / Kadın ve Aile Planlaması Federasyonu, Polonya

Fédération laïque des centres de planning familial – FLCPF, Belçika

Femmes solidaires, Fransa

Forum femmes méditerranée

Freedom of Choice Slovakya

Fundación para la Convivencia Aspacia, İspanya

Garance, Belçika

German Women Lawyers’ Association / Alman Kadın Avukatlar Birliği

Helia Derneği, İspanya

HERA – Health education and research association, Sağlık Eğitim ve Araştırma Derneği (HERA), Kuzey Makedonya

Human Rights Watch / İnsan Hakları İzleme Örgütü

Humanists Birleşik Krallık

International Commission of Jurists / Uluslararası Hukukçular Komisyonu

International Federation for Professionals in Abortion and Contraception / Kürtaj ve Gebelikten Korunma Uzmanları Uluslararası Federasyonu (FIAPAC)

International Planned Parenthood Federation – European Network / Uluslararası Planlı Ebeveynlik Federasyonu Avrupa Ağı

IPAS

Irish Family Planning Association / İrlanda Aile Planlaması Derneği

Kosovar Gender Studies Center / Kosova Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi

L.A.I.G.A, İtalya

L’ Associació de Drets Sexuals i Reproductius, İspanya

La Ligue des droits de l'Homme, Fransa

Latvian Association for Family Planning and Sexual Health Letonya Aile Planlaması ve Cinsel Sağlık Derneği

Le Planning Familial, Fransa

London-Irish Abortion Rights Campaign / Londra-İrlanda Kürtaj Hakkı Örgütü

Médecins du monde Fransa

Nane, Macaristan

National platform for reproductive justice / Üreme Sağlığı Adaleti İçin Ulusal Platform, Hırvatistan

National Women's Council of Ireland  İrlanda Ulusal Kadın Konseyi

Patent Association, Macaristan

Planning Familial Lüksemburg

Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) / Belgesiz Göçmenler İçin Uluslararası İşbirliği Platformu (PICUM)

pro familia Bundesverband, Almanya

Rape Crisis Network İrlanda

Regards de Femmes, Fransa

Rutgers, Hollanda

Santé Sexuelle Suisse, İsviçre

Sarajevo Saraybosna Open Centre, Bosna-Hersek

Sensoa, Belçika

Serbian Association for Sexual and Reproductive Health and Rights / Sırbistan Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ve Hakları Derneği

Sex og Politikk, Norveç

Society Without Violence, Ermenistan

Şiddetsizlik ve İnsan Hakları Merkezi (SOS Rijeka), Hırvatistan

Swedish Association for Sexuality Education İsveç Cinsellik Eğitimi Derneği

Tajik Family Planning Association / Tacikistan Aile Planlaması Derneği

Union des Familles Laïques – UFAL, Fransa

Union Women Center, Gürcistan

Väestöliitto - The Family Federation of Finland / Finlandiya Aile Federasyonu (Väestöliitto)

Vita di donna, İtalya

Voice for Choice - L-għażla tagħha, Malta

Wales Assembly of Women / Galler Kadın Meclisi

WAVE Network - Women Against Violence Europe / Avrupa Şiddete Karşı Kadınlar Ağı (WAVE)

Women Center "Light Steps", Arnavutluk

Women on Waves, Hollanda

Women on Web, Hollanda

Women’s Rights Foundation / Kadın Hakları Vakfı, Malta

Women's circles, Slovakya

Women's Resource Center Armenia / Ermenistan Kadın Kaynakları Merkezi

YouAct - European Youth Network on Sexual and Reproductive Rights / Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Avrupa Gençlik Ağı (YouAct)

Young Feminist Europe


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER