Sağlık ve Sosyal Emekçileri Sendikası (SES), sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunları dile getirmek ve çözüm talep etmek adına yarın iş bırakma eylemi yapacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hekimlerin maaşlarına zam yapılacağı yönündeki açıklamalarının ardından sağlık emekçileri 6 Aralık Pazartesi günü ülke genelinde iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

SES'ten yapılan yazılı açıklamada; 14 kalemde alınan katkı, katılım payları, ilave ücretler, sağlıkta artan şiddetin had safhaya ulaştığına dikkat çekildi ve halka, "Acil durumlar dışında sağlık ve sosyal hizmet kurumlarına gelmeyerek eylemlerimize destek verin" çağrısı yapıldı.

Artı Gerçek’in aktardığına göre, SES'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün gelinen aşamada sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ağır çalışma koşulları, uzamış çalışma saatleri, eksik istihdam ve düşük ücretlerle çalışamaz duruma gelmiştir. Ödediğimiz vergiler yetmezmiş gibi 14 kalemde alınan katkı, katılım payları, ilave ücretler, sağlıkta artan şiddet, değersizleştirme ve sağlık yöneticilerinin sorunları çözmek yerine izleyici gibi davranmaları, çağdışı yönetim modelleri uygulamaları sonucunda, doktorlar başta olmak üzere sağlık emekçilerinin kamusal alandan çekilmeleri sonrasında, aylar sonrasına verilen randevular ile sağlık hizmetine erişim sorunu had safhaya ulaşmıştır. Bu sağlık sistemi işkolu emekçileri açısından da halk açısından da iflas etmiş durumdadır.

Bu nedenle; halkın ve işkolu emekçilerinin taleplerini karşılayacak, hizmet üretenlerin ve alanların örgütleri aracılığı ile sağlık ve sosyal hizmetlerin planlanmasından sunulmasına kadar karar alma süreçleri içinde yer alacağı sağlık sistemi inşa edilinceye kadar birlikte mücadele etmek gerekir. Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak; 6 Aralık 2021 pazartesi günü yaşadığımız sorunları dile getirmek ve çözüm talep etmek adına iş bırakarak Sağlık Bakanlığını ve İktidarı uyaracağız.

'SAĞLIK HAKKINIZ İÇİN BİZLERE DESTEK OLUN'

Pandemi dönemi boyunca alkışlarıyla ve çok çeşitli destekleriyle yanımızda olan halkımıza çağrımızdır: Yapacağımız eylem ve etkinliklerde sağlık ve sosyal hizmet hakkınız için bizlere destek olun.

Mücadelemiz yalnız kendimiz için değil, sağlığa erişim hakkınız ve nitelikli sağlık hizmeti alabilmemiz içindir.  Bizim yani hem sağlık hizmeti alan hem de üretenlerin SES'ini duyun ve acil durumlar dışında sağlık ve sosyal hizmet kurumlarına gelmeyerek eylemlerimize destek verin.

Yine sendikalı sendikasız tüm işkolu emekçilerine çağrımızdır. Bizler ancak birlik olur, birlikte mücadele edersek kazanabiliriz. İş yerlerinde nasıl ekip olarak çalışıyorsak, ekibin tüm bireyleri mücadelede de aynı ruhla bir arada durmalıyız. Yarın hep birlikte iş bırakıp güçlü bir şekilde sorunlarımızı dile getirip, bizi yok sayanlara varız diyelim, sorumluların görev ve yükümlülüklerini hatırlatmak için uyarımızı yapalım. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya da hiçbirimiz."

6 ARALIK GÜNÜ TÜM ÜLKEDE İŞ BIRAKIYORUZ

6 Aralık Pazartesi günü tüm ülkede iş bırakacaklarını ifade eden SES Eskişehir Şube Başkanı Birtürk Özkavak, açıklamasında sağlık çalışanlarının taleplerini sıraladı:

* Sahada iş barışını bozan, performans sistemi kaldırılarak bütün ödemeler tek kalemde yapılmasını, ayrımsız ASM (Aile Sağlığı Merkezi) emekçilerine, tıp fakültesi çalışanlarına, aile ve sosyal hizmetler çalışanlarına ve diğer tüm sağlık hizmet sınıflarına ek zam verilerek mağduriyetler giderilmelidir.

* Sabit ücretlerimize gerçek enflasyon oranında ek zam verilerek yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı.

* 4-B süresiz sözleşmeli ve 3+1 sözleşmeli çalışan arkadaşlarımız kadroya alınmalı.

* Hastanelerde bütün sağlık emekçilerinin çocuklarını güvenle bırakabileceği kreşler açılmalı.

* Ek Gösterge seçim vaadi olmaktan çıkarılıp 3600'den başlayarak kademeli olarak 7200'e kadar tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine uygulanmalı.

* Vergi dilimi soygununa son verilerek asgari ücretten vergi alınmayıp, bunun üstündeki gelirimizin yüzde 10'a sabitlenmeli.

* Gıda, elektrik, doğalgaz gibi zorunlu temel ihtiyaç kalemlerine yapılan zamların geri alınmasını dolaylı vergilerin kaldırılmasını istiyoruz.

* Sağlık bir ekip işidir, bu ruhun ve iş barışının bozulmamasını istiyoruz.

* Ağır koşullarda çalışan sosyal hizmet emekçilerinin iş barışını bozan ücret politikasından vazgeçilmesini eşit adil bir yaklaşımla özlük haklarının düzeltilmesini istiyoruz.

* Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin insanca yaşamasını istiyoruz.

HALKIMIZIN DESTEK OLACAĞINI BİLİYORUZ

6 Aralık 2021 Pazartesi günü yapılacak iş bırakma eyleminde halkın kendilerine destek olacağını ve sağlık emekçilerini canı gönülden destekleyeceklerine inandığını belirten Özkavak, yarın çalışacak olan sağlık çalışanları ile ilgili de şöyle konuştu:

“Acil, yoğun bakım, çocuk acil ve yoğun bakımı, onkoloji, diyaliz servislerinin dışında iş bırakılacaktır. Ülkemizde yaşanan salgın nedeni ile salgın veya salgın şüphesi ile sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak başvurular geri çevrilmeyecek, bu gibi hasta veya hastalığından şüphe edilenlerin poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecektir.”