İstanbul’da bir araya gelen sağlık çalışanları, ‘Büyük Beyaz Buluşma’ eylemiyle sorunlarına dikkat çekti.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde buluşan sağlıkçılar, Kadıköy Rıhtım’daki Beşiktaş İskelesi’ne yürüdü.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, yürüyüşe destek verdi.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Sağlıkta Şiddet Yasası’nın bir an önce çıkarılmasını talep etti.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesini ve hekimlerin yoksulluk sınırı altında kalan ücretlerinin arttırılmasını isteyen Küçükosmanoğlu, Covid-19’un meslek hastalığı sayılması gerektiğini söyledi.

Pandemide çalışılan her yıl için yıpranma payı getirilmesi gerektiğini savunan Küçükosmanoğlu, şöyle devam etti: “Salgın dönemi, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının ne kadar değersizleştirildiğini ortaya çıkarmıştır. Vadedilen özlük hakkı iyileştirmeleri yapılmamış, ortalama hekim maaşları yoksulluk sınırı altına düşmüştür. Sağlıkta şiddet azalmak bir yana rutin olaylar haline gelmiştir.”