Kadriye Karcı ile Berlin seçimlerini konuştuk

Almanya’nın gözü Berlin seçimlerinde…

Kadriye Karcı ile Berlin seçimlerini konuştuk

18 Eylül Pazar günü Almanya’da Berlin Eyalet seçimleri yapılacak. Halen Die Linke (Sol Parti)’nin milletvekili olan Kadriye Karcı da adaylardan biri.

26 yıldır Almanya’da yaşayan ve 2010’dan beri de Sol Parti’den Berlin Eyalet milletvekili olan aktif siyasetçi Kadriye Karcı’yla bir sokak festivalinde açtıkları seçim standında seçmenleriyle buluşurken söyleştik.

Almanya’daki siyasetin ve Türkiyelilerin durumunu ve seçimlerden beklentilerini öğrendik…

DEMOKRAT HABER / Mehmet Göcekli

 

Merhaba Kadriye… Seçimlere az bir zaman kaldı ve halkın içinde birebir çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Oldukça sempatik ve ikna edici olduğunuzu gözlemledik. Ama ne yazık ki biz burada seçmen değiliz. Bu seçimin Berlin, Almanya ve partiler açısından önemi ne?

Seçim çalışmalarımız esnasında Türkiye’den dostlarımızla karşılaşmak, kampanyamıza destek vermeleri çok güzel bir duygu, çok sağolun. Sizin de farkettiğiniz gibi buradaki seçim çalışmaları biraz sakin geçiyor, ancak ben, arkadaşlarım ve partili yoldaşlarım sosyal ve adil bir düzen için seçim çalışmalarının sunduğu atmosferden yararlanarak kentimizde yaşayan herkese politikalarımızı anlatmaya çalışıyoruz.

“GÜÇLÜ BİR SOL PARTİ ÇOK ÖNEMLİ”

Bildiğiniz gibi 18 Eylül’deki seçim eyalet parlamentosu seçimleri, ancak bu Almanya’nın başkenti olan Berlin gibi bir metropolde olduğundan tüm Almanya ve dünya seçimlerle ilgileniyor. Berlin’deki seçimler tüm Almanya için bir mihenk taşı, sandıktan çıkacak sonuç, diğer eyaletleri, en önemlisi de Federal Hükümetin politikalarını etkileyecek bir değere sahip.

Bildiğiniz gibi federal düzeyde diğer dört parti arasında (CDU-CSU/FDP/ SPD ve Grüne) savaşlara katılınması, emeklilik yaşının 67’e çıkarılması, sosyal alanda kısıntılara gidilmesi konusunda bir birlik var. Federal Parlamentoda bu politikalara karşı red oyu kullanan tek parti SOL PARTİ (die LİNKE). 18 Eylül’de sandıktan çıkacak güçlü bir SOL PARTİ bu anlamda çok önemli.

“SOSYAL, ADİL, DAYANIŞMACI BİR TOPLUMUN YARATILMASI İÇİN”

Bir başka açıdan baktığımızda da seçimlerin Almanya için önemli olduğunu görüyoruz; SOL PARTİ(die LİNKE) bu ülkenin siyaset yelpazesine girdiğinden beri tüm partiler sosyal adaleti gündemlerine almak zorunda kaldılar, üstelik SOL PARTİ(die LİNKE)’yi tüm politik platformlardan dıştalamalarına rağmen. Geçmiş Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin ve Sosyalist Birlik Partisi’nin (SED) tüm tarihini eleştirel olmak üzere üstlenmiş bir partinin tüm Almanya’nın politikasında yer almasını başta Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) olmak üzere tüm partiler engellemek istediler. Hala daha, 20 senelik ortak geçmişe rağmen antikomünist söylemlerle SOL PARTİ'yi (die LİNKE) dıştalamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu anlamda Almanya’nın eyaletlerinde hükümet ortağı olmak, olabilmek politik bir duruş bizim için, sosyal adil, dayanışmacı bir toplumun yaratılmasında SOL PARTİ(die LİNKE) vazgeçilmez bir unsur...

Berlin seçimlerinin bir diğer özelliği de, iki dönemdir, yani 10 yıldır Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve SOL PARTİ’nin (die LİNKE) koalisyon hükümetinin olduğu bir eyalet olması. Daha önce Demokratik Sosyalizim Partisi (PDS), şimdi SOL PARTİ(die LİNKE) bu koalisyon hükümeti esnasında Berlin’i iflasın eşiğinde iken devralmıştı ve tasarruf önlemlerinin söz konusu olduğu bir dönemdi, partimin amacı bu kısıntıların sosyal ve eğitim alanında mümkün olduğu kadar sosyal, adil bir anlayışla yapılmasında, özellikle hükümet ortağı SPD’ye karşı mücadele vermiş bir partidir. Son beş yılda da eğitim alanında eğitimde fırsat eşitliğine, şehrin çeşitliliğine katkıda bulunacak projelere imzasını atmıştır.

SPD/ Yeşil (GRÜNE) federal hükümeti esnasında çıkarılan Ajanda 2010 reformu, gerçekte ise sosyal hakların kırpıldığı, ücretlerde dumpingin ortaya çıkmasına neden olan yasalar nedeniyle olumsuz etkilenen pek çok Berlinli yurttaşımız var. Bu insanların insani bir yaşam sürdürmeleri için olanakların artırılmasında, örneğin hali hazırda oturdukları konutlardan şehrin uzak semtlerinde daha ucuz konutlara taşınmalarını öngören yasayı uygulamamak için uğraşıyoruz, çünkü bize göre insanların devletten aldıkları sosyal yardımın herhangi bir önkoşula bağlanması ve konutlarını arkadaş ve iş yada okul çevrelerini zorunlu olarak terk etmek zorunda kalmaları insani ve adil değil. Eğer Berlin hükümetinde SOL PARTİ(die LİNKE) olmasaydı, federal hükümetin neoliberal yasaları hiç bir engel görmeden uygulanacaktı ve uygulanacak.

“BERLİN DAHA SOSYAL, DAHA DÜNYAYA AÇIK, DAHA DEMOKRATİK VE EKONOMİK OLARAK DAHA BAŞARILI BİR METROPOL OLDU”

Bu seçimde Sol Parti’yi diğer partilerden ayıran temel politika farkları neler? Neler vaat ediyorsunuz?

SOL PARTİ(die LİNKE) hükümette olduğu son on yılda Berlin daha sosyal, daha dünyaya açık, daha demokratik ve ekonomik olarak daha başarılı bir metropol oldu. SOL PARTİ(die LİNKE)’nin bu seçimden de daha güçlü çıkması Berlinliler için şu anlama geliyor: SOL PARTİ(die LİNKE) Hartz IV dediğimiz antisosyal yasa ile uygulamaya konulan 1,- Euroluk işlerin yerine alternif geliştirmiştir, kamu finansmanı ile mümkün olan bu sektörle Hartz IV sosyal yardımı alan insanlara asgari ücret ve sosyal sigortası olan iş alanlarının yaratılmasının mümkün olduğunu gördük, şu ana kadar bu yolla 7500 işyeri yaratıldı, Yeşillere göre bu pahalı bir program, SPD ise kendilerinin çıkarttıkları Hartz IV yasalarını sonuna kadar uygulamak istiyor. Konut ve kira politikasında serbest piyasanın belirleyici rol oynamasını engellemek, Berlin eyaletinin sahibi olduğu konut şirketlerinin daha aktif olması, uygun fiyatla yeni konutların yapılması ve bunların özel sektöre açılmaması, mülkiyet sahibi değişiminde de kira sözleşmelerinin on sene boyunca feshedilememesini, sosyal alan ve altyapıda tasarruf yapılmaması, yol, su, elektrik ulaşım sektörlerinin kamu ve yerel sektörün elinde kalmasını ve bu konuda yapılacak değişikliklerin halkoyuna sunulmasını savunuyoruz.

Halk oylamalarının daha demokratik hale gelmesini sağlayan SOL PARTİ(die LİNKE), bu tür oylamalarla halkın karar aşamalarına daha etkin katılımını sağlamıştır. Eğitim alanında yapılmış olan ortak eğitimi teşvik eden, okul öncesi eğitimin son üç yılında yuvaların ücretsiz olmasını sağlayan SOL PARTİ(die LİNKE)’dir.

Bugüne kadar Ekonomi Bakanımız Harald Wolf’un girişimleri ile 120.000 işyeri yaratıldı, hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde 150.000 işyerinin daha yaratılması. Bu, Berlin’de sadece hizmet sektörünün değil, aynı zamanda endüstri, bilim ve teknolojik yatırımların yapılması ile mümkün. SOL PARTİ(die LİNKE) ile eyalet kurumlarından ihale alan firmalar, işletmeler, çalışanlarına 8,50 Euro asgari ücret ödemeyi garanti etmek zorundalar.

Federal düzeyde de SOL PARTİ(die LİNKE) saat ücreti olarak 10 Euro asgari ücreti savunmaktadır, federal hükümet, SPD ve Yeşiller de dahil olmak üzere bu konuda çekimser hatta olumsuz yaklaşmakta, tüm alanlarda söz konusu olabilecek bir asgari ücret federal parlamentodan çıkamamaktadır.

“KÜRT SORUNUNUN DEMOKRATİK, BARIŞÇIL ÖNLEMLER VE SİVİL ÇÖZÜMÜNDEN YANA”

Almanya genelinde siyasal durum nasıl son dönemde? Partiler ne durumda? Partilerin Türkiye’ye, Türkiye’nin AB üyeliğine, Kürt Sorununa, göçmenlerin sorunlarına yönelik yaklaşımlarında ne gibi farklar var?

AB’nin askeri bir güç değil, demokratik, sivil ve barışı savunan bir kurum olmasını istiyoruz. SOL PARTİ(die LİNKE), diğer konularda olduğu gibi sosyal adalet, barış ve demokrasi için mücadele eden bir parti, bu uluslararası sorunlarda da böyle. Kopenhag kriterleri yerine getirildiğinde Türkiye’nin AB üyesi olması gerektiğini düşünen bir parti. Tüm bunlar insan hakları ve Türkiye’nin demokratikleşmesi, sivilleşmesi anlamında önemli olduğu gibi, Avrupa’da yaşayan milyonlarca Türkiyeli için de toplumsal gelişmelere katılım açısından da çok önemli . Kürt sorununun da tüm demokratik ve barışçıl önlemlerle ve sivil çözümünden yana. Bu doğrultudaki tüm demokratik girişimleri destekliyoruz ve uluslararası desteğin yükseltilmesinden yanayız. BDP’nin parlamentoda siyasi parti olarak tüm haklarını kullanabilmesi ve seçilmiş milletvekillerinin tüm demokratik temsil haklarının yerine getirebilmelerini istiyoruz..

“GÖÇMENLERİN KATILIM HAKLARININ ARTIRILMASI, SEÇME VE SEÇİLME HAKLARININ HAYATA GEÇMESİ ÖNEMLİ”

Göçmenler içinde destek gören bir partisiniz. Peki göçmenler neden Sol Parti’yi tercih etmeli sizce? Somut önerileriniz neler?

Göç ve mülteci politikalarında SOL PARTİ(die LİNKE) Almanya’da en ilerici politikaları savunan bir parti, göçmenlerin iki ya da daha fazla vatandaşlığını, eşit haklı katılım haklarını, ırkçı, dıştalayacı gelişmelerin önünün alınması için somut adımların atılmasını isteyen ve vatandaşlık koşulunun ötesinde göçmenlerin belli bir süreden sonra seçme ve seçilme haklarının olmasını istiyoruz. Irkçı ve konservatif partilerin savunduğu göçmen ve mültecilerin Almanya’nın sosyal sistemini çökertme iddialarına karşı, sınırların açık olmasını, Avrupa’nın AB dışından gelen insanlara kapılarını açık tutmasını ve AB’nin FRONTEX kurumunun kaldırılmasını istiyoruz. Ayrımcılığa karşı mücadele, göçmenlerin katılım haklarının artırılması, seçme ve seçilme haklarının hayata geçmesi, ancak güçlü bir SOL PARTİ(die LİNKE) ile mümkün, bunu en son sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile çıkarılan Berlin Katılım Yasası ile de vurguladık.

“BERLİN BARIŞ’IN ŞEHRİ OLMALI”

Peki Almanlar neden Sol Parti’yi tercih etmeli?

Bu ülkede barışı savunan, askeri saldırılara hayır oyu veren tek parti SOL PARTİ(die LİNKE), bu konuda kararlı tutumunu sürdüren tek parti SOL PARTİ(die LİNKE). Sosyal adalet politikasını, eşit haklar politikasını savunan; kamu sektörünün, suyun, elektriğin, ulaşımın, eğitimin özelleştirilmesine karşı çıkan; ırkçılıkla kararlı mücadele eden, sosyal ekolojik politikaları savunan tek parti olduğu için tüm seçmenler SOL PARTİ(die LİNKE)’yi seçmeliler.

Berlin Barış’ın şehri olmalı, Berlin sosyal bir kent kalmalı, Berlin dıştalamanın, ırkçılığın, ayrımcılığın olmadığı, kültürel ve sosyal çeşitliliğin vazgeçilmez unsurlar olarak kabul edildiği bir metropol olarak kalmalı...

Berlin’in sosyal ve adil bir politika yolunda ilerlemesini isteyen herkes SOL PARTİ(die LİNKE)’yi seçmeli, federal düzeyde sosyal hakları ortadan kaldıran, Almanya’nın savaşlara katılmasından, göçmenlerin bu toplumda dıştalanmasından yana oy kullanan SPD, CDU ve Yeşillerin, Berlin eyaletinde bu politikalarını uygulayamamalarının koşulu güçlü bir SOL PARTİ(die LİNKE)’dir.

Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Başarılar diliyoruz…

YORUM EKLE
YORUMLAR
HASAN KAYIM
HASAN KAYIM - 7 yıl Önce

Sevgili Mehmet
Çok güzel bir girişim olmuş, seni kutlarım.
Renkli haberler iletiyorsun bizlere.
hasan kayım