İş insanı Talip Ekşi, sağlık sektöründeki büyümenin 2023 yılında da artarak devam edeceğini vurguladı.

Antalya’da sağlık sektöründeki yatırımlarıyla gündeme gelen iş insanı Talip Ekşi, 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da sağlık sektöründe önemli bir büyüme beklediğini ve devlet teşvikleri sayesinde bu sektördeki ihracatın 7-8 milyar dolarları bulacağını belirtti.

Türkiye sağlık sektöründe marka bir ülke

“İstanbul ve Antalya öncülüğünde Türkiye sağlık turizminde tüm dünyadaki hastaların tercih ettiği bir ülke haline geldi. Bunda son yıllarda sağlık sektöründe ortaya konulan vizyonun payı çok büyük. Birçok marka işletmelerimiz ve hekimlerimiz var ve tüm dünya Türkiye’nin sağlık konusundaki başarısını onaylıyor.”

Teşvikler bu büyümeyi hızlandıracak

“Sağlık turizmi yapan kişi ve kurumlara yönelik 15 alanda ciddi destek ve teşvikler veriliyor. Bu teşvikleri çok yerinde bir vizyon olarak değerlendiriyorum çünkü sağlık turizmi dediğimiz alan tüm dünyada 100-150 milyar dolarlık bir alan ve Türkiye’nin de bu alanda hak ettiği payı alması çok önemli. Teşvikler sayesinde ülkemize 7-8 milyar dolarlık bir sağlık ihracatı bekliyorum. Tabii teşvikler konusunda ciddi bir bilgi kirliliği olduğu da bir gerçek ve bu konuda şirketim Corative olarak önemli çalışmalar gerçekleştiriyor, hekim ve kliniklere bu konuda doğru bir danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. ”

Yönetmelikte revize olumlu olacaktır

“Daha önce de belirttiğim gibi Türkiye’de sağlık sektöründe çok olumlu gelişmeler var fakat 6 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde olumlu revizeler olması gerektiğini düşünmekteyim. Aksi halde bu durum Türkiye’deki cerrahi operasyonların sayısını azaltabilir ve sağlık turizmi hedeflerimizi yavaşlatabilir. Olası bir revizede sağlık turizmi hedeflerini çok yukarıya çekebileceğimizi düşünüyorum. Başarılı hekimlerimizi bu noktada küstürmemeliyiz.”