Yenilenebilir enerji alanında çalışmalar yapan Türk girişimci Raif İnan, Türkiye’nin enerji yol haritasının yenilenebilir enerjiden geçtiğini söyledi. İnan, bu alanda teşviklerin artırılması ile Türkiye’nin mevcut rüzgâr ve güneş potansiyelinin de daha fazla kullanılabileceğine değinerek, “İzmir’in deniz üstü rüzgâr sanayi bölgesi olarak ülke ekonomisine katkı sağlayacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

Raif İnan, hem Türkiye’nin enerji yol haritasına, hem de yenilenebilir enerji alanında yürüttükleri çalışmalara değindi. Bu alanda yeni teknolojiler geliştirmeye odaklandıklarını açıklayan İnan, özellikle ülkedeki rüzgâr ve güneş kapasitesinin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca stratejik bir önemi olduğunu belirttiği yenilenebilir enerji sektörüne yönelik çalışmaların teşviklerle artırılarak, Türkiye’nin bu alandaki gerçek potansiyelinin ortaya koyulabileceğini de sözlerine ekledi. 

Raif İnan: Mevcut Potansiyelimiz Gücümüze Yansımıyor

Artıbir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Raif İnan, stratejik öncelik verdikleri enerji sektöründe yenilenebilir kaynaklara ve bu alanda teknoloji geliştirmeye odaklandıklarını söylüyor:

"Geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, 2022 yılının ilk dokuz ayında toplam elektrik üretimimizde yerli ve yenilenebilir kaynakların payının yüzde 60 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Bu son derece sevindirici bir durum. Biz bu potansiyelin çok daha fazlasının kullanılabileceğini görüyor ve çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz. Çünkü özellikle güneş ve rüzgâr potansiyeli, mevcut kurulu gücümüze yeteri kadar yansımıyor. Önümüzdeki yıllarda da geçtiğimiz dönemde yenilenebilir enerji yatırımlarında yakaladığımız ivmeyi artırarak devam ettirmemiz gerekiyor.

Raif İnan: Denizlerimizdeki Rüzgâr Potansiyeli Değerlendirilmeli

Bu yönde gerekli teşviklerin ve kapasite tahsislerinin devam etmesini bekliyoruz. Denizlerimizdeki rüzgâr potansiyelinin de değerlendirilmesi için bir an önce hukuki altyapı ve teşvik mekanizmaları tamamlanarak yatırımcılara kapasite tahsis ihalelerini gerçekleştirilmesi beklentilerimiz arasında. Bu bağlamda İzmir’in rüzgâr endüstrisi üssü haline geleceğini, liman potansiyeli de dikkate alınarak hem ihracat kapısı hem de deniz üstü rüzgâr sanayi bölgesi olarak ülkemiz ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağını öngörüyoruz.

Raif İnan: Depolama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik ile Yenilenebilir Enerji Üretimi Artacak

EPDK’nın sektörümüzün bir süredir beklediği ve sektör temsilcilerinin de görüşlerini alarak revize ettiği depolama yönetmeliği, ülkemizde yenilenebilir enerji üretiminin artmasında çok önemli bir adımdır. Depolama tesisi kurma taahhüdü ile yeni güneş ve rüzgar santralleri kurularak yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payının artmasının önü açılmıştır.  Ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelesi ve karbon emisyonlarının düşürülmesine pozitif katkı sağlayacak bu uygulama yerli üretimin payının artmasıyla enerji arz güvenliği bakımından da önemlidir. Buna ek olarak yenilenebilir enerjinin iletim sisteminde yarattığı dengesizlik depolama sistemleri sayesinde azaltılmış olacaktır. Ülkemizde halihazırda yeni başlayan batarya üretim sektörünün gelişmesinin de önü açılacaktır.”