Giresun’un Eynesil ilçesinde 2018 yılında şüpheli şekilde ölen 13 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümüne ilişkin soruşturmada verilen takipsizlik kararına yönelik itiraz reddedildi.

Giresun Sulh Ceza Hakimliğinin kararında, savcılığın etkin bir soruşturma yürütüldüğü, iddiaların araştırıldığı, delillerin toplandığı, şüphelilerin, müştekilerin ve tanıkların ifadelerinin alındığı ve şüpheliler hakkında kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği hatırlatıldı.

İtirazın ret gerekçesinde “Bu karara karşı verilen itiraz dilekçelerinde ileri sürülen, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olay ve delillerin verilen kararın değiştirilmesini ve kaldırılmasını gerektirecek kuvvette olmadığı, bu haliyle kamu davasının açılması için yeterli nedenlerin bulunmadığı, CMK 170 hükmü uyarınca yürütülen soruşturma neticesinde verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın usul ve yasaya uygun olduğu anlaşıldığından itirazın reddine dair aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir” denildi.

Giresun Sulh Ceza Hakimliği, kovuşturmaya yer olmadığı kararına itirazın reddine ve itiraz masraflarının itiraz edenden alınmasına karar verdi.

Giresun Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmek üzere İstanbul Savcılığına takipsizlik kararına itiraz dilekçesi sunan İstanbul Barosu Rabia Naz Komisyonu, "Rabia Naz dosyasının üzerinin kapatıldığını, delillerin karartıldığını açıkça görüyoruz. Ancak hala bazı incelemelerle Rabia Naz'ın ölümünün aydınlatılabilir" açıklaması yapmıştı.