PTT çalışanları, “Köle değil emekçiyiz, angarya çalışma dayatılamaz” şiarıyla Diyarbakır Posta İşletme Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Haber -Sen 3 nolu Diyarbakır Şube Sekreteri Serhat Oktay, son zamanlarda PTT emekçilerinin yaşadığı haksız uygulamalarla ilgili yapılan basın açıklamasında konuştu. İşçilerin mobbinge maruz kaldığını belirten Oktay: “PTT son zamanlarda haksız hukuksuz, insan onuruna yaraşmayan uygulamalara imza atmaktadır. Bazı illerde personel eksikliğinden kaynaklı biriken gönderilerin bir an önce dağıtılması gerekliliği öne sürülerek pazar günlerinde de çalışmayı dayatmaktadır. Bu açıkça hukuka aykırıdır. Aynı zamanda PTT Genel Müdürlüğü’nden, Başmüdürlüklere gönderilen talimatlarda İHS’li personel ve firma çalışanlarına dağıtılacak gönderilerde sayı dayatması yapıp, aksi takdirde iş sözleşmesinin fesih edilebileceği vurgusu emekçi düşmanı zihniyetin tezahürüdür. Çalışan bir posta emekçisine yapabileceği işten fazla işi yükleyemezsiniz. Bunun adı angaryadır. Bunun adı 'mobbing'tir ve açık bir şekilde kanunlar tarafından yasaklanmıştır” dedi.

'ÇALIŞANLAR TATİL YAPAMIYOR'

Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunun 3. Maddesini hatırlatan Oktay, “'Hafta tatili Pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten az olmamak üzere cumartesi günü en geç saat 13.00'ten itibaren başlar' denilmektedir. Anayasanın 50. maddesinde ise ‘Dinlenmek çalışanların hakkıdır’ hükmü bulunmaktadır. Posta dağıtıcıları adeta köle gibi çalıştırılıyor. Sanki 21. yüzyılda değil de ilkel çağlarda yaşıyoruz. Posta dağıtıcıları, haftada 6 gün çalışıyor, resmi ve dini bayramlarda doğru düzgün tatil yapamıyor, yasal hakları olan yıllık izinlerini bile kullanamıyorlar. PTT personelinin iş yükünü azaltacak ve PTT’nin verdiği hizmetin kalitesini artıracak çözüm, kadrolu personel istihdamını artırmak ve bir an önce personel alımı yapmaktan geçmektedir” dedi.

'DUR DEME ZAMANI GELMİŞTİR'

PTT Genel Müdürlüğü’nün sorunları çözmek yerine dayatmacı ve baskıcı politikalarla PTT emekçilerinin hayatını zindana çevirdiğini söyleyen Oktay, “PTT yönetiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı bütün posta emekçilerinin birleşerek bu zulme dur deme zamanı gelmiştir” ifadesini kullandı.

Oktay, şunları söyledi: “PTT yönetimi masa başında norm kadro çalışması yapmakta, işin zorluğunu ve PTT emekçilerinin yaşadığı gerçekleri, coğrafi koşulları göz ardı etmektedir. Norm kadro çalışması alanda sendika temsilcileriyle yapılmalıdır. Sürgünler ve haksız görevlendirmeler ve angarya çalışma durdurulmadığı sürece PTT'de eylemler devam edecektir.” 

Kaynak: Gazete Duvar