Psikosomatik hastalık, genel itibariyle belli bir süre içerisinde meydana gelen ve tedavi arayışları ise günümüzde de halen devam etmekte olan bir hastalık çeşidi arasında yer almaktadır. Psikosomatik hastalık ne demektir? İzmir psikolog ve konunun uzmanlarının yapmış oldukları açıklamalara göre psikosomatik hastalıkların sorusunun cevapları ile psikosomatik hastalıklar hakkındaki diğer detaylara bu yazıdan ulaşabilirsiniz.

Psikosomatik Hastalık Nedir?

Literatürde somatizasyon bozuklukları şeklinde adlandırılır. Somatizasyon ise genel itibariyle bedenselleştirme anlamı taşıyor. Fizyolojik bulgular yaşayarak hekime başvuruyor olmanız ile beraber beraberinde yapılan çeşitli tahlil ve tetkikleriniz temiz çıkarsa netice olarak da doktorun yaşadığınız durumun psikolojik olduğunu söylemesi gerekecektir. İşte tam da bu noktada psikosomatik hastalık kavramının karşılığı ortaya çıkmaktadır. Kişinin fizyolojik yakınmalarının bulunmasına rağmen organik kökenli bir rahatsızlığı yer almamaktadır. Somatizasyon bozukluklarını kendi içerisinde 4 gruba ayırmak gerekir: ağrı semptomları, cinsel semptomlar, gastrointestinal semptomlar, psödonörolojik semptomlar.

Psikosomatik Hastalıklara Neler Örnek Verilebilir?

Dünyanın hemen her tarafında insanlar, içsel problemlerini yaygın bir şekilde beden aracılığı ile ifade ederler. İçsel problem birinin bbedenselleştirmsini patolojik düzeye taşıyan çeşitli etkenlerin nelerden ibaret olduğunu henüz tam bilmiyoruz fakat araştırmalar ise öğrenme davranışının etkisini ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Ebeveyn tutumlarının modelleyen ve üretmiş oldukları ağrılar ile kliniklere başvuru gerçekleştiren çocuklara yönelik pek çok vaka çalışması var. Somatoform bozuklukları, Merkezi sinir sistemi ile alakalı olduğu için psikosomatik rahatsızlıklar da bütün beden oldukça yakından etkilenmektedir. Örnekleri bilmesinde fayda olacaktır ki bir öğrencinin bir sınava girmesi gerekiyor ise ve bu sınavdan sonra kötü not alınacağına dair bir inanç mevcut ise kişinin bünyesi ya da sinir sistemi başaramayacağını ve yeterli olmadığını, hayal kırıklığı yaratan biri olduğu gibi çeşitli negatif düşüncelerle dolduğu zaman vücudun karın ağrısı, mide bulantısı ishal baş ağrısı ve baş dönmesi gibi çeşitli semptomlar göstermesi durumunu ortaya çıkarmaktadır.

Psikosomatik Hastalıkların Tedavisi Var Mı?

Psikosomatik rahatsızlıklarda bulgular, fizyolojik şekilde ortaya çıktığı için pasta bireyler, öncelikli olarak bir doktordan yardım arayışına girer. Daha öncesinde psikolojik durumlarla karşılaşmış bazı doktorlar, 1-2 tahlil ve tetkikten sonra içinde bulunulan durumun psikolojik olduğunun farkına vararak bir psikologdan yardım alınmasını tavsiye ederken; bu şekildeki vakalar ile nispeten daha az karşılaşan doktorlar ise daha derinlemesine araştırmalara girmek suretiyle zaten kaygıları artmış olan ve fizyolojik hastalığı olduğunu düşünen hasta bireyini şüphe hali içerisinde kalmasına neden olmakta hem maddi hem manevi olarak zor bir sürece sokmaktadır. Psikosomatik rahatsızlıkların tedavisi aslında çok kolaydır. Ancak hasta, psikolojik olmadığını düşündüğü ve kronik iyileşecek seviyeye kadar psikolog yardımı almayı kendi hür ve özgür iradesiyle karar verdiği için uzun soluklu bir tedavi süreci ortaya çıkacaktır.

Psikosomatik Hastalıkların Tedavisi Nasıl Olur?

Psikosomatik rahatsızlıkların tedavi edilmesinde kullanılmakta olan pek çok tedavi metodu mevcuttur ve bütün metotlar da esas hedef, hastalığı değil de daha çok hastayı tedavi etmektir.

Bir İnsanın Heyecanlandığı Esnada Kusması, İshal Olması Gibi Şikayetler Psikosomatik Hastalıkların Belirtisi Midir?

Heyecan, hemen herkesin yaşamının önemli anlarında karşısına çıkan ve oradan çok kısa bir süre öncesi ile olayın başlamış olduğu zamandan itibaren Sonuç evresine kadar geçen sürede yaşanılan ve terleme ile titreme başta olmak üzere mide kasılması gibi pek çok psikolojik belirtilerin olduğu bir süreçtir. Kaygı ise genel itibariyle olayın başlama devresinden itibaren birkaç gün öncesine dayanabilen ve olayın sonlanma anı ile bazı durumlarda sonlandıktan sonrası dahi süreçlerde devam edebilen fizyolojik semt onlara eşlik eden negatif düşüncelerin ve duyguların olduğu bir süreçtir. Kişinin heyecanlandığı zaman yaşanılan şikayetler psiko somatik semptom bir olarak karşımıza çıkar. Psikosomatik hastalık belirtisi diyebilmemiz açısından semt onlara eşlik eden çeşitli düşünce ve duyguların olması gereklidir.