30
Nis 2021
Tarih ve Hukuk İnkarcıları Yalanlıyor

Ermeni Soykırımı 100 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de tüm iktidarlar ve muhalefet partilerince (HDP hariç), resmi ideolojinin etkisinden hala kurtulamamış bazı sol kesimlerce inkar edilmeye devam ediliyor. Kolay değil bir devletin geçmiş...

MAKALEYİ OKU
01
Nis 2021
AYM'nin HDP İddianamesini Oy Birliğiyle İadesinin Anlamı

Anayasa Mahkemesi'nin oy birliğiyle HDP iddianamesini iade kararı iddianamenin emir ile yazılmış siyasi bir ferman olduğunun hukuken tescilidir. Anayasa Mahkemesi oybirliği ile sadece usuli eksikliklerden değil, esasla ilgli ispat hukuku ile...

MAKALEYİ OKU
19
Mar 2021
HDP'nin Kapatılmak İstenmesi Sonu Yaklaşan Diktatörlüğün Acizlik Çırpınışıdır

Sonunda gerçek iktidarın MHP olduğu ve Erdoğan'ın da Türkeş'in yolunda hızla koşmaya devam ettiği bir kez daha tescillendi. AKP, MHP'ye tamamen teslim olmuştur. Özellikle son 6 yıldır AKP iktidarı MHP programını harfiyen uygulamaktadır....

MAKALEYİ OKU
05
Mar 2021
İtiraf Gibi, Göz Boyama Niyetli Eylem Planı

Açıklanan "İnsan Hakları Eylem Planı" 19 yıllık iktidarın İnsan Haklarını ve Hukukun Evrensel İlkelerini nasıl yerin dibine batırdığının itirafıdır. 127 sayfalık planın yaklaşık 115 sayfası temenniler ve zaten anayasada, Türkiye'yi...

MAKALEYİ OKU
25
Ara 2020
Hukuk Reformu Değil, Hitlerin Yolunda Hukuk Bozumu

Son 40 yılın herhalde hukuk katliamı yaşadığımız en vahim süreci AKP'nin son 10 yılı. Erdoğan ve Soylu Anayasanın 90. maddesini ayaklar altına alarak AİHM Büyük Daire kararını tanımayacaklarını, bağlayıcı olmadığını telaş...

MAKALEYİ OKU
10
Eyl 2020
12 Eylül ve İdam

12 Eylül faşist askeri darbesinin 40. yıldönümünde özgürlük düşmanları yine idam çığlıkları atıyorlar. 40.yıldönümü derken 12 Eylül rejimi sonlanmış değil. Tam tersine AKP iktidarıyla tamamen kalıcılaşmış ve güncelleşmiş...

MAKALEYİ OKU
29
Haz 2020
Diktatörlüğün Entrika ve Zulmüne Karşı Avukatlar Direnme Hakkını Kullanıyor

Genel olarak iktidarlar avukatlardan hoşlanmazlar. Hele hele müstebit, totaliter iktidarlar ellerinden gelse avukatları bir kaşık suda boğmak isterler. Bu hal tarihsel olarak da böyle. Fransız ihtilalini yapanlar dahi avukatlardan şikayetçiydiler....

MAKALEYİ OKU
04
Haz 2020
Yeni Bekçiler Yasası Çarşı ve Sokakta Nefes Aldırmayacak

Tüm diktatörlüklerde olduğu gibi, AKP-MHP diktatörlüğü de virüs salgınının yarattığı olağanüstü süreçte fırsattan istifade yangından mal kaçırırcasına yeni ayrımcı ve baskıcı yasaları meclisten geçiriyor. Toplumun sağlık...

MAKALEYİ OKU
24
Nis 2020
Son İnfaz Kanunu Düzenlemesi Neden Anayasa’ya Aykırıdır?

Konuya ilişkin daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi 7242 sayılı Kanun'un özü ve birçok maddesi Anayasa'ya aykırıdır. Anayasa'ya aykırı maddeleri ve anayasanın hangi maddelerini ihlal ettiğini ayrıntılandıracağız....

MAKALEYİ OKU
17
Nis 2020
Muhalifler İçin “Ölsünler” Yasası

Kısa bir süre önce AKP-MHP iktidarının gayretkeşliğiyle yasalaşan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı düzenlemesinin bir önceki yazımızda nasıl ayrımcı olduğunu, eşitlik ilkesine nasıl aykırı olduğunu, infaz hukukunun evrensel ilkelerine,...

MAKALEYİ OKU
24
Mar 2020
İktidarın Yeni İnfaz Tasarısı Ayrımcı ve Gayri İnsanidir

Türkiye'de cezaevleri her daim iktidarların faşizan suç ve ceza infaz politikalarından dolayı devasa problemli olmuş, cezaevleri azaphaneye dönüşmüştür. Bugün de insan hakları açısından cezaevleri en problemli dönemini yaşamaktadır....

MAKALEYİ OKU
11
Şub 2020
Mustafa Akıncı Gerçekleri Söyledi

Kıbrıs Türk kesiminin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sık sık MHP'li ve AKP'li ırkçı, şövenlerin saldırısına muhatap oluyor. Mustafa Akıncı öteden beri Kıbrıs'taki Türk ve Rum halklarının dostluğunu ve hak eşitliğini...

MAKALEYİ OKU
11
Kas 2019
Bugün Savaş Suçlarının Zamanaşımına Uğramazlığı Avrupa Sözleşmesinin 49. Yıldönümü

11 Kasım 1970'te Bulgaristan, Meksika ve Romanya'nın da içerisinde yer aldığı 9 ülke tarafından imzalanan ve 55 ülkenin taraf olduğu sözleşmeyi Türkiye onaylamadı. 2004'te hazırlanan ve 2005'te yürürlüğe giren Yeni Türk...

MAKALEYİ OKU
14
Eki 2019
Ölüm Çukuru

Brecht, "Her savaştan geriye üç ordu kalır. Ölüler ordusu, yas tutanlar ordusu, hırsızlar ordusu" demişti. Tüm savaşlar Brecht'in bu sözlerini kanıtladı. Suriye savaşı da daha şimdiden kanıtlıyor. Tüm devletler, egemenler militarist...

MAKALEYİ OKU
13
Eyl 2019
12 Eylül AKP'nin Sivil Darbesi ile Devam Ediyor

12 Eylül faşist askeri darbesi 12 Mart 1971 darbesinin kalıcı tarzda tamamlanmasıydı. 12 Mart 1971 darbesi ile kısmi hak ve özgürlükleri içeren 1961 anayasası kadük hale getirilmişti. Lakin burjuvazi tatmin olmamıştı. 1961 anayasasının...

MAKALEYİ OKU
07
Eyl 2019
Yeni Adli Yıla da Engizisyon Kararlarıyla Girildi

Çok uzun süredir yargı Engizisyon mahkemeleri gibi çalışıyor. 12. yüzyılda önce Marsilya'da daha sonra da İspanya'da kurulan Engizisyon Mahkemeleri'nde önce kararlar verilir, sonra yargılama yapılırdı. Siyah sözde deliller...

MAKALEYİ OKU
23
Ağu 2019
Kayyım Cumhuriyeti

Kayyım bir yönetim tekniği olarak mutlak merkeziyetçi, ırkçı, militarist rejimlere özgü yönetim tarzıdır. Yerinden yönetime, halk iradesine, doğrudan demokrasiye, yarı doğrudan demokrasiye karşıdır. Bir nevi sömürge sistemidir. Üç büyük...

MAKALEYİ OKU
10
Ağu 2019
Yargı Eşitlik İlkesini ve Ayrımcılık Yasağını İhlal Etmeye Devam Ediyor

Türkiye'de Yargı tarihi boyunca sol muhaliflere ve Kürt muhaliflere karşı hep Engizisyon Mahkemesi işlevini gördü. Söz konusu sözde yargı pratiğinde objektiflik, tarafsızlık, eşitlik ilkeleri hep rafa kaldırıldı. Bugünde yargı pratiği...

MAKALEYİ OKU
21
Haz 2019
Makyavelist Kirli Politikalar 23 Haziran’da Hüsrana Uğratılmalı

Patrimanyal rejimin tek kişi tiranlığı, cumhuriyet tarihinin en makyavelist, oportünist iktidarı. Burjuva iktidarı da diyemeyiz. Lümpen burjuva demek sanki daha doğru. Tutarlı ideolojisi olmayan, yağmacı, çıkara göre politikalar üreten, belirli...

MAKALEYİ OKU
24
Nis 2019
Başta Ermeniler Olmak Üzere Süryani, Keldani, Asuri ve Rum Halkları 104 Yıldır Adalet ve Özür Bekliyor

24 Nisan Anadolu'nun kadim halklarına soykırımının sembolik başlangıç günü. Aslında soykırımın hazırlığı 1911'de başlamıştı. 1912'de iktidara gelen İttihat-Terakki çetesi etnik-dinsel homojen bir toplum yaratmak istiyorlardı....

MAKALEYİ OKU
17
Nis 2019
İmralı Tecridi İktidarın İllegal, Hukuka Aykırı Şiddetidir

2011'den bu yana Abdullah Öcalan yasal hakları ayaklar altına alınarak avukatlarıyla görüştürülmüyor. Aile ziyaretleri yapılamıyor. 15 günde bir telefonla konuşma hakkı teslim edilmiyor. Mektuplaşma hakkı çiğneniyor. Aynı tecrit...

MAKALEYİ OKU
14
Mar 2019
Vıcık Vıcık Sözde Aşık Politikacılar

Politika yaşamın her alanında belirleyici önemdedir. Nasıl hukuk üretim ilişkilerinin yoğunlaşmış ifadesiyse yani aktif yansıması ise, politika da tüm disiplinlerin pusulasıdır. Kuşkusuz olması gereken kaliteli politika, ezilenlerden yana,...

MAKALEYİ OKU
27
Oca 2019
CHP Milletvekilleri AKP ve MHP’lilerle Şovenlikte Kucaklaştılar

CHP İttihat ve Terakki zihniyetinin sevdalısı olmaya devam ediyor. Temel hak ve özgürlüklerin evrenselliğini Avrupa Parlamenterler Meclisi'nde Türkiye'deki ağır demokrasi ve özgürlükler problemine ilişkin karar tasarısına şoven...

MAKALEYİ OKU
21
Ara 2018
Yargı Hukuk Cinayetlerine Devam Ediyor

Gerek Selahattin Demirtaş ile ilgili verilen kararlar, gerekse Gencay Gürsoy ve Şebnem Korur Fincancı ile ilgili verilen kararlar; uzun süredir devam eden hukuk cinayetlerinde artık zirveye ulaşıldığını gösteriyor. Bu kararlar Türkiye'nin...

MAKALEYİ OKU
18
Eki 2018
Baroların ve Bileşenlerinin Hukuk Felsefesi ve Ekol Derdi Var mıdır?

Patrimantiyalist bir şirket-devlet biçiminin örüldüğü, şirketin tek bir diktatör patronunun olduğu bir süreçte barolar genel kurullarına gidiyoruz. Kuvvetler ayrılığının kırıntılarının da yok edildiği, rejim değişikliğinin adım...

MAKALEYİ OKU
28
Eyl 2018
Toplumsal Barış mı, Toplumsal Kaos mu?

MHP'nin kesinleşmiş cezalardan 5 yıl indirim içeren yasa teklifi bir başka deyimle iyi hallilik şartı önermediği için anayasa mahkemesi kararına göre dolaylı af teklifi, toplumsal barışa hizmet yerine, tam tersine toplumsal kaosa yol açacak...

MAKALEYİ OKU
17
Eyl 2018
Eylül Ayını Lekeleyen Zulümler ve Darbeler

Eylül ayı diğer aylara göre şiirlere daha çok konuk olmuş bir aydır. Duyguların da hayli depreştiği bir aydır. Ne var ki halklar tarihi açısından zulüm ve darbelerin zirve yaptığı bir aydır aynı zamanda. 12 Eylül 1980 darbesinin 38....

MAKALEYİ OKU
28
Ağu 2018
Devlet Çeteleşirken Toplumsal Hafızaya Saldırıyor

Bırakalım hukuk devletini, Kanun devletinin dahi yerinde yellerin estiği bir süreç yaşıyoruz. Dersim'de, Kulp'ta, Lice'de ormanlar yakılıyor. Tarihi, kültürel eserler, anıtlar yok ediliyor. Yerli halkların toplumsal hafızası...

MAKALEYİ OKU
03
Ağu 2018
Papa, İdamı Savunan Irkçı ve Köktendincilere Yaşam Hakkı Dersi Veriyor

Katolik Kilisesi; idamın insan onuruna bir saldırı teşkil etmesi ve umuda yer bırakmaması nedeniyle hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini ilan ederek dini öğretide değişikliğe gidilmesine karar verdi. Kilise idamı kişilik dokunulmazlığına...

MAKALEYİ OKU
20
Tem 2018
OHAL Kaldırılıyor Yalanı

İktidarlar çok yalan söyler. AKP iktidarı da Cumhuriyet tarihinin en yalancı iktidarı. Örnekler saymakla bitmez. DGM'ler kaldırıldı dendiğinde, sadece ismi değişerek "Özel Yetkili Mahkemeler" olmuştu. Özel Yetkili Mahkemeler kaldırılıyor...

MAKALEYİ OKU
08
Tem 2018
Muhalefetin Hal-i Pürmelali

OHAL koşullarında ve daha da anti-demokratik hale getirilen seçim yasasıyla, her türlü eşitsizlikle, seçim kararı verildiği gün "hodri meydan, seçime hazırız "diyen muhalefet, her ne kadar sonuçlar açıklandığında başarılıyız türküsü...

MAKALEYİ OKU
30
Haz 2018
Parti Yönetimleri Gerçeklerden Kaçmakta Çok Mahir

1945'ten bu yana son 73 yılın en adaletsiz, serbestlik ve eşitlik ilkesine en aykırı seçimi yaşandı. Üstelik OHAL koşullarında. Sarayın kukla medyasının beyin yıkama furyasında. 'Reis'in seçtiği hakem YSK'nın evlere...

MAKALEYİ OKU
22
Haz 2018
Kurtlu Yürüyüşe de, Susurluk Cephesine de Son

Afişlere 'Kutlu Yürüyüşe Devam' yazdırmış. Oysa yürüyüşü her alanda, her açıdan kurtlu yürüyüş. Zaten işaretini de yapmış ve savunmuştu. Kurtlu yürüyüşte hasretle Susurluk çetesiyle ve 1990'ların egemen kontrasıyla...

MAKALEYİ OKU
09
Haz 2018
Bir Despot Düşerken Darısı Daha Büyüklerine

Geçen pazar her çevrenin ilgi duyduğu Fenerbehçe Spor kulübünün kongresi yapıldı. 20 yıllık anti-demokratik bir yönetim, aslında tek kişi yönetimi hezimete uğrayarak devrildi. Sadece FB taraftarları değil birçok değişik kesim oh çekti....

MAKALEYİ OKU