31
Eki 2019
Yatırımlar Tasarruflarla mı Finanse Edilir? Hayır! Peki ya, ne?

Twitter'daki tartışmalardan ötürü bu küçük açıklayıcı notu yazmaya gerek duydum. Orda 280 karaktere siğmiyor pek tabii ki, koca tartışma. Bir de aşağıda bahsedeceğim alternatif literatürden bihaber olduklarını gizlemek için yapılan...

MAKALEYİ OKU
24
Mayıs 2018
HDP’nin İktisat Politikası Ne Olmalı?

İktisatta şu anda 4 ana temel akımdan bahsedilebilir. En sağdan en sola sıralayacak olursak: Neoklasik iktisat, Yeni-Keynesyen iktisat, Post-Keynesyen ve Marksist iktisat. Teknik ayrıntılarına girmeden kabaca şöyle tasvir edelim: Neoklasik iktisat,...

MAKALEYİ OKU
23
Eki 2017
Erdoğan’ın Enflasyon-Faiz İlişkisi Polemiğine Dair

Söyledikleri yanlış, çarpıtma da olsa kimse itiraz etmeye cesaret edemediği için hemen her konuda fikir beyan eden, çoğu kez de alanında yetkin olmayan yetersiz danışmanları tarafından manipüle edilen TC devleti Cumhurbaşkanı AKP'li...

MAKALEYİ OKU
20
Mayıs 2017
Kentli Köylüler Depresyona Girer

Gelecekte ne hissedeceğimiz, gelecek tasarımlarımızı belirleyen bir sorunsal değildir. Duygu şimdiki an ile ilgilidir, şimdi'ye dairdir. Akıl ise gelecekteki çıkarları, fayda-zarar tahlillerini hesaplar. Dolayısıyla akıl, geleceğe yöneliktir....

MAKALEYİ OKU
20
Nis 2017
Yükselen Irkçılık: Küreselleşme Değil, Zayıf Kamu Ekonomisi

Bu yazı, bu yazıyı yazma konusunda beni teşvik eden sosyal demokrat Meltem Özdemir'e ithaf edilmiştir. *** Önceki iki yazıda (bir ve iki) sosyo-psikolojik açıdan anlamaya çalıştığım sağ-popülist ırkçılığın ve otoriter eğilimlerin...

MAKALEYİ OKU
12
Ara 2016
Krizin Asıl Sebebi Eşitsizlik Mi, Yöneticilerin Aşırı Özgüveni mi?

Bu yazı, Türkiye'de, benim de dahil olduğum Sol-iktisatçıların gelmekte olduğunu söyleyegeldiği krize karşı çözüm önerilerini kapsamıyor. Olası önerilerimi Demirtaş cezaevinden çıktığı zaman ona düzgün bir rapor olarak gönderirim....

MAKALEYİ OKU
13
Kas 2016
Çıkar-Değer Açmazını Aşacak Bir Sol‘a Doğru

Trump, Afd, Brexit, Le Pen, AKP: Çıkar-değer açmazını aşacak bir Sol‘a doğru 2008'de Obama'nın seçilmesinin, ABD'nin ırkçı geçmişiyle hesaplaşıp ırkçılığa ağır bir darbe indirdiğini sanmıştım. O çerçevede önemli...

MAKALEYİ OKU
25
Ağu 2016
Pasif, İrrasyonel, Nihilist Bireyler Toplumu

Sosyal bilimlerin en çetrefilli sorunşallarından biri „özne-yapı gerilimi' olarak adlandırılan özne ile içinde bulunduğu yapının/ koşulların arasındaki etkileşimin ne yönde ve ne ölçüde olduğu konusudur. Özellikle Marksistler...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2016
Rusya-ABD-İran üçgeninde Kürtler

Eşitsizliğin bedeli muktedirler için ne zaman işler? Rusya - ABD - İran üçgeninde Kürtler Aslında verili koşullar altında ve verili kısa ömrümüz içinde yapabileceğimiz; dengeli bir iktisadi büyümeye ve adil bölüşüme dayalı bir sosyal...

MAKALEYİ OKU
20
Kas 2015
'Esnaf toplumu‘ Türkiye’ye Dair 1: İç Savaş İhtimali Bertaraf Edildi Mi?

Zete.com'daki yazısında Prof. Dr. Aylin Seçkin, iç savaş yaşanan ülkelerle karşılaştırarak, Türkiye'de son yıllarda yaşanan orta-sınıflaşmanın bir iç savaş ihtimalini bertaraf ettiğini iddia etmekte. Bu yazıda ise bu orta-sınıflaşma...

MAKALEYİ OKU
06
Ağu 2015
Barış Bu Sefer Daha Güçlü ve Köklü Gelecek

2009'da başlayan 'Açılım Süreci' ilk başladığında konuya dair devletin akıl yürütmesiyle ilgili bir yazıda şunları yazmışız: 'Tam anlamıyla demokratik bir çözüm, belli bir ölçüde iktidar kaybını ifade ederken;...

MAKALEYİ OKU
15
Tem 2015
Yunanistan Krizi 2- Çözüm: Kamusal Yatırımlar

Öncelikle bu son yaşadığımız krizler silsilesinin, borç-güdümlü tüketime ve deregülasyona dayalı cari modelden türediğini teslim etmek gerekiyor. 1980'lerle beraber şirket evlilikleri ve devreye sokulan özelleştirmelerle artan piyasa...

MAKALEYİ OKU
10
Tem 2015
Yunanistan Krizi 1- Sebep: Düşük Sanayi, Yüksek KDV Geliri!

Klasik finans teorisinde ve derslerinde devlet borçlanma kağıtlarına (bono ve tahvil), devletlerin batma riski sıfır olduğundan, risk düzeylerinin sıfır oldukları varsayımıyla yaklaşıldı hep. Ancak Yunanistan kriziyle bu varsayım, yeniden...

MAKALEYİ OKU
09
Haz 2015
IMF De HDP'den Yana

Hadi, tıpkı 2007'de kaybetmekte olan Kemalistler gibi patolojik bir duruma düşmüş olan AKP'lilere malzeme verelim… Zaten The Economist, The New York Times HDP'yi destekliyor diye dertleniyorlar. Ne bu yazıya konu olan meseleyi, ne...

MAKALEYİ OKU
16
Oca 2015
Entegrasyon, Toplumsal İşbölümü ve İslam

Avrupa'nın halihazırda uğraştığı en zorlayıcı sosyo-politik konulardan biri göç ve entegrasyon. O nedenle üniversitelerin sosyal bilim programlarının en fazla bütçe ve kadro ayırdığı konuların başında yine göç ve entegrasyonu...

MAKALEYİ OKU
01
Kas 2014
Kürdistan niye kurulmadı? Ve şimdi kurulabilir mi?

Kendisini „ulus' olarak tanımlayıp, ulus-devleti olmayan az sayıdaki halklardan biri de Kürtler. Ve Kürtler, kendi devletlerinin olmamasını sürekli olarak Ortadoğu'yu şekillendiren 1. Dünya Savaşı galibi emperyal devletlere, özellikle...

MAKALEYİ OKU
17
Eki 2014
Şiddet, IŞİD ve İslam: Demokrasi seküler alanda mümkün!

İslam dünyası aslında tarihi bir fırsatı kaçırmış bulunuyor. IŞİD denen bela, İslam ile şiddet arasında kurulan ilişkiden kurtulmak açısından bir fırsat sunuyordu: Fukaha (fakihler) IŞİD'i İslam-dışı ilan ederken, onların İslam'la...

MAKALEYİ OKU
24
Mayıs 2014
Soma: Bedel, sermaye, devlet!

Soma'da 13 Mayıs günü yaşanan katliamın, maliyetleri kısmak amacıyla şirket yönetimince gözardı edilen önlemlerden ötürü yaşandığı aşikar. Her ne kadar AKP hükümeti şimdi tek suçlu olarak Soma A.Ş'yi göstererek kendi sorumluluğunu...

MAKALEYİ OKU
26
Şub 2014
Yolsuzluk ekonomisi

Bazı orthodox Marksistler yolsuzluk operasyonları 17 Aralık günü ilk başladığında "Bu, kapitalizmin sorunudur. Kapitalizm alt edilmeden, yolsuzlukların üstesinden gelinemez' gibi, çözümleri erteleyen, kibirli bir tutum takındılar. Kibirli...

MAKALEYİ OKU
17
Ara 2013
Liberal müslümanlık ve birey-kul gerilimi üzerine

28 Şubat sürecinin pozitif yan etkilerinden birinin dindarların devletin sert yüzüyle karşılaşıp, mücadelelerini hak ve özgürlükler zeminine kaydırmaları olduğu iddia edile geldi. Gerçekte dindarlar ilk defa devletin o yüzüyle karşılaşmıyorlardı...

MAKALEYİ OKU
26
Kas 2013
Müzakerelerin lider sorunu üzerine

PKK ve TC devleti arasında süregelen müzakerelerin geçen zamana ve vaktinde çizilen hedeflere nazaran geldiği noktanın doyurucu olmadığı genel kabul gören bir durum. Bunu sadece AKP'nin barış sürecini üzerine planladığı İran-ABD savaşı...

MAKALEYİ OKU
27
Mar 2013
Artık PKK dışarıdan saldırmayacak, KCK içerden ses verecek

4 Kasım 2011 tarihinde 'KCK + Açılım= Kapitalist Kürt Coğrafyası” başlıklı yazıyı şöyle bitirmişiz: 'Açılım', Kürtlerin kapitalizme entegrasyonun gerektirdiği içerik ve sınırda tanınması, tanımlanması sürecini...

MAKALEYİ OKU
27
Ara 2012
ODTÜ olaylarının ortaya serdiği: Kalkınmacı diktatörlük işlemiyor!

Kapatma davası sonrasında AKP'nin tabanı dışından oy almasına vesile olan demokratikleşme-sivilleşme sürecinin tam tersine dönmesine rağmen 2011 seçimlerinde oylarını arttırmasının temel sebebi, TC yurttaşına özgüven sağlayan Batı'dan...

MAKALEYİ OKU
13
Ağu 2012
Kurumlar ve iktisadi değişim

Son dönem iktisadı kalkınma literatürünün temel vurgularından birisi, kurumların rolü üzerinde yoğunlaşıyor. Neden bazı ülkelerin kalkınmış, diğerlerinin kalkınmamış olduğu sorusuna verdikleri cevap, farklılığın temel olarak ülkelerin...

MAKALEYİ OKU
03
Haz 2012
Türkiye’nin AB derdi: Zihniyet mi, kültür mü?

Türkiye'nin üyeliğinin 50 yılı aşan uzun bir sürede gerçekleşmemesinin sebebine dair Türkiye tarafındaki genel kamusal hissiyat, İslam-Batı gerilimini küresel politika süreçlerinin merkezine koyan 11 Eylül saldırılarının ardından...

MAKALEYİ OKU
27
Şub 2012
İslam-kapitalizm uzlaşısının ekonomi politik temelleri

Dünya inanılmaz kavurucu ve sarsıcı bir zaman diliminden geçiyor şimdilerde. Kuzeyden güneye, doğudan batıya her yanda isyan ve çöküşler… Tunus, Fas, Mısır, Libya, Suriye, Batı'da grev dalgaları ve 99% hareketi… Böylece 2008 krizinin...

MAKALEYİ OKU
05
Şub 2012
Kriz Avrupa’yı nereye götürür? –2

Önceki yazıda borcun fonksiyonunu ve AB ülkelerinin karşılıklı borç durumunu kabaca sergilemeye çalışmıştık. Geçen yazıdaki tabloda özel dış borcun, GSYİH'ye katkısı rakamlarını gösteren kısım sitemizin sayfasına sığmadığından...

MAKALEYİ OKU
24
Ara 2011
Kriz Avrupa’yı nereye götürür? -1

Başlıktaki soruyu cevaplamak için ilk yazıda krizi, sonraki yazıda da Avrupa'yı anlamaya çalışacağız. Dizinin sonunda söyleyeceğimizi en baştan söyleyelim: Bugünlerde kimilerinin iddia ettiği gibi, bu krizden bir 3. Dünya Savaşı çıkmayacak…...

MAKALEYİ OKU
04
Kas 2011
KCK + Açılım= Kapitalist Kürt Coğrafyası

Radikal gazetesindeki köşesinde Cengiz Çandar 2 Kasım 2011 günü kendi bilgi kaynaklarına dayanarak KCK operasyonlarının Başbakan Erdoğan'ın kucağına itildiği yada Erdoğan'ın ikna edildiği (daha açık ifadeyle kandırıldığı)...

MAKALEYİ OKU
15
Eki 2011
Zerdüşt BDP, AKP’yi dinden çıkardı

AKP'nin BDP'nin mecliste başörtüsü yasağını da kaldırma girişimi karşısındaki tutumu, sadece Gayri-Müslimlerin, Kürtlerin ve Alevilerin sorunlarında değil, kendi tabanlarının başörtüsü sorununda da ahlaksız davranabileceğini...

MAKALEYİ OKU