Polisin müdahale ettiği toplumsal olaylarda vatandaşların cep telefonuyla video çekmesinin engellenmesine dair emniyet genelgesi yargıdan döndü.

Danıştay 10. Dairesi, genelgenin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

Kararda, söz konusu genelgesinin haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetini kısıtlayıcı nitelikte olduğu belirtildi. Temel hak ve hürriyetlerin yalnızca kanunla sınırlandırılabileceği vurgulandı.