Ankara Sanayi Odası Başkanı Özdebir, işyerlerinde sendika barajının yüzde 1'e indirilmesi halinde işçilerin birbirine düşeceğini, çalışma barışının bozulacağını, işyerlerinin adeta savaş alanına dönüşeceğini söyledi

Zam alamayan 550 bin sendikalı memurun geleceğini belirleyecek Toplu İş İlişkileri Kanunu (TİİK) üzerinde işçi konfederasyonları arasındaki anlaşmazlık devam ederken, tartışmaya işveren temsilcileri de katıldı. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, sendikalara uygulanacak barajın yüzde 1'e çekilmesi halinde işyerlerinin savaş alanına dönüşeceğini savundu.

YÜZDE 3'TE ANLAŞMIŞTIK
TİİK'nun görüşmeleri sırasında, işkolu barajının yüzde 10'dan yüzde 3'e indirilmesine konusunda işçi ve işveren olarak uzlaştıklarını hatırlatan Özdebir, masadan da bu oranla kalktıklarını vurguladı. Bunun üzerine Hükümet tasarısında oranın yüzde 3 olarak belirlendiğini ve Meclis'e gönderildiğini belirten Özdebir, "Ancak ne olduysa anlamadık, bu oran yeniden yüzde 1 oldu. Bu nedenle de tasarının Meclis'te görüşülmesi mümkün olmadı" dedi.

BİRİ 5 DİĞERİ 15 İSTER
Barajın yüzde 1 olmasını kabul edemeyeceklerini belirten Özdebir, böyle bir durumda her bir işyerinde en az 5-6 sendikanın kurulacağını, sendikaların toplu sözleşme hakkını elde edebilmek için birbirleriyle çok sert rekabet edeceklerini söyledi. Özdebir, şöyle devam etti:"Yüzde 1 yüzünden işyerleri sendikaların savaş alanı haline gelecek. Bir sendika işçiye 'ben senin için 5 istiyorum dediğinde diğeri ben 10, başka sendika 15 isteyeceğim' diyecek. İşyerinde çalışma ahengi bozulacak, üretim aksayacak." Özdebir, özellikle 1980 öncesi bu tür olayların yaşandığını, A sendikası ile B sendikası işçilerinin olayı birbirini öldürmeye kadar götürdüğünü hatırlattı.

İRAN TERCİH EDİLMEZ
Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, TİİK'nun yasalaşmasını işverenlerin engellediğini, "Yasa çıkarsa fabrikalarımızı İran'a taşırız, bir çok işçi işini kaybeder" tehdidiyle hükümeti köşeye sıkıştırmaya çalıştıklarını söylemişti. Bu eleştiriyi değerlendiren Özdebir, İran'a fabrika taşımayla ilgili bir tehdide ihtimal vermediğini, firmaların üretim için Türkiye yerine İran'ı tercih etmeyeceğini söyledi.

PATRON SENDİKACILIĞI DA OLUR
Sendika barajında yüzde 3'lük oranın makul ve mantıklı olduğunu, bu oranın kabul edilmesi halinde işyerlerinde en fazla 1-2 sendikanın olacağını belirten Nurettin Özdebir, barajın yüzde 1'e çekilmesi halinde ise patron sendikacılığının patlak vereceğini savundu.

HABER: Erdoğan SÜZER / BUGÜN GAZETESİ