Pakette Sadece Zeytin Mi Var?

Üretim Reformu yasa tasarısı meclis komisyonundan geçerek kabul edildi. 58 sayfa tutan kanun tasarısının en önemli kısımlarından birisi, yıllardır gündeme getirilen Zeytinlik alanlarının yatırım için serbestleştirilmesi!

Eski yasada, zeytinlik sahalarına 3 km den yakın, Zeytinyağı fabrikaları hariç, vegatatif (ağaç bütünlüğü) ve generatif (Tohumsal üretim) gelişmesine mani olacak kimyevî atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis kurulamazken, yeni tasarıda bu durum değiştiriliyor.

“Kamu yararı gereğince yapılacak yatırımlar” olarak adlandırılan ancak içeriği verilmeyen yatırımlar bu yasak dışında tutuluyor ve tesis için mesafe koyulmuyor!

Kesilen ağaçların yerine dikilmesi zorunlu olan iki kat sayıda ağacı dikmeyene, ağaç başına 200 TL Ceza öngörülmüş!

Üzerine tesis yapılmasına karar verilmiş zeytinlik alanının sahibine, eğer isterse! Yeni dikilecek zeytinlik alanı için intifa hakkı ( ömür boyu yararlanma, sahiplenme değil) verilebileceği de belirtilmiş!

Yasa tasarısı oldukça uzun ve teferruatlı. (1)

Dikkati çekenleri öne çıkaracağım.

Ülkemiz, Dünya zeytin ve zeytinyağı üretiminde % 5-10 gibi bir paya sahip. Zeytinlik alanlarının yarısı Ege bölgesinde. Kalanın Doğu Akdeniz ve Marmara bölgelerinde.

Eğer, “Kamu yararı gereğince yapılacak yatırımlar” olarak adlandırılan tesisler sanayi tesisi ise, neden bu alanlar seçiliyor?

Sanayi tesisi yapacak alan mı yok ülkede?

Her taraf doldu da sadece zeytinlik alanları mı kaldı?

Sanmıyorum.

Yaklaşık 500 bin ailenin geçim kaynağı olan bu sektörün ana ham maddesi zeytine düşmanlık neden?

Asıl konunun Zeytinlik alanlarının kıyı bölgelerinde, Turizme veya yabancılara satılabilecek tabii güzellikteki alanlarda olması!

Diğer bir husus, tasarı içerisine yerleştirilen 2 satırlık bir madde ile, sanayi siciline kayıtlı işletmelerde “hafta tatili ile ilgili kanun hükümlerinin uygulanmayacağı” hükmedilmiş!

İşçinin, emekçinin hafta tatillerine de el koyulmuş.

Tasarının 45. Maddesinde ise bir sürpriz var! Varlık fonu olarak bilinen, neredeyse ülkenin henüz satılmamış/satılamamış, kalan tüm varlıklarının devredildiği Türkiye Varlık Anonim Şirketi misali bir şirketimiz daha oluşuyor!

Sanayi Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi. SAGYAŞ

Özel hukuk hükümlerine tabi olacağı söylenen bu yeni şirketimizin sermayesinin tamamının hazineye ait olduğu söyleniyor ancak sermayesi. Miktarı ve nasıl elde edildiği belli değil.

Başta Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) kurmak, alt ve üst yapısını hazırlamak, OSB kuruluşlarının maliyetlerini azaltmak! Gibi amaçları olacak şirketin yurt dışında da tesis kurabileceği yetkisi bulunuyor.

Bir sayfanın tamamını kaplayacak şekilde sıralanmış 20 civarında gerek Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gerekse yasa hükümlerinden muaf olacağı da eklenmiş.

“Toplu Konut İdaresinin mülkiyetinde bulunan stok araziler ise usulüne göre SAGYAŞ veya ortaklıklarına tapuda devredilirken 29/4/1969 37 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 11’inci maddesinde belirtilen şerh tapuya işlenmez” maddesi ise tam şenlik.

11. madde; “Toplu Konut İdaresi Başkanlığının sattığı veya devrettiği arsa ve arazinin amacına uygun kullanılabilmesi için tapu kayıtlarına, satış şartlarına uygun alt yapı, yapı veya tesis yapılmadıkça üçüncü kişilere satış, devir, temlik yapılamayacağı ve haczedilemeyeceği hakkında şerh koydurma” işlemidir.

Bu muafiyet, alınıp satılacak arsalarda “isteyen istediğini yapsın” demekten başka bir şey değildir.

Yani yeni şirketimiz de Varlık A.Ş. gibi her türlü muafiyetten yararlanacak!

Hayırlı ve uğurlu olsun demekten başka yapacak bir işlemimiz kalmadı!

Ve bu yasa tasarısı meclis komisyonundan geçti. Tam geçerken, yasayla uzaktan veya yakından hiç alakası olmayan, ek bir madde daha yerleştirildi içerisine!

Ek Madde ile, tasarının içerisine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60. Maddesine bir fıkra eklendi.

“Milletvekili seçilmeden önce öğretim üyesi olarak çalışan bakan ve milletvekilleri, kadro şartı aranmaksızın ayrıldıkları yükseköğretim kurumlarına, uygun kadro olursa da istedikleri üniversiteye atanacaklar. Uygun kadro olması durumunda Türkiye'nin istedikleri yerindeki başka bir yükseköğretim kurumuna atamaları yapılacak. Atanan eski milletvekilleri, milletvekili emekli maaşının yanı sıra üniversiteden de maaş alabilecek” maddesi. (2)

Kaç vekilin bu maddeden yararlanabileceğini bilmiyoruz ama Üretim Reformu yasa tasarısının en ilginç maddesi olduğu kesin…

Nişasta bazlı şeker üretiminin kota uygulamasından yapı denetim kanununa kadar birçok kanunda yapılmak istenen değişiklikleri de barındıran bu kanun tasarısı elbette TBMM’de onaylanacak!

Uyarmak ve uyandırmak görevdir, gereklidir.

Zeytinliklerimizi, zeytinden ekmek yiyen 500 bin aileyi, Milletvekili kıyağını ve yeni şirketimiz SAGYAŞ’ı unutmayalım…

_______

1. http://www.aso.org.tr/wp-content/uploads/2016/09/Üretim_Reform_Paketi_Kanun_Tasarısı_Taslağı-1.pdf

2. http://www.birgun.net/haber-detay/akp-lilerin-onergesiyle-milletvekiline-cifte-maas-162473.html

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ahmet Kara
Ahmet Kara - 3 yıl Önce

hayatları rant olmuş, ne yazık ki millet bir aylık maaşını almadığı zaman anlayacak işlerin yolunda gittiğini. ya vergi, varlık fonu gibi şeylerle hiç bir zaman bu durum olmayacak ya da olacak o zaman zaten ülke olarak elimizde ne kalacak belli değil.

Demokrat Haber’e Patreon'dan bağış yapabilirsiniz > > > > >