Anayasa Mahkemesi (AYM), özel eğitim kurumlarında çalışan personel ve yöneticilerde aranacak özellikleri belirleyen kanun maddesine 15 Temmuz darbe girişiminin ardından eklenen "haklarında bu suçlardan kovuşturma bulunmaması" düzenlemesini Anayasa’ya aykırı buldu ve iptaline karar verdi.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi, 15 Temmuz'un ardından yapılan düzenleme ile Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun özel öğretim kurumu kurucuları, yöneticileri ve personelinde aranacak nitelikleri belirleyen maddesine eklenen düzenlemelerin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla AYM'ye başvurdu.

ANKA'nın aktardığına göre başvuruda, Özel Eğitim Kurumları Kanunu’nun 4’üncü maddesine 5 Eylül 2018 tarihinde eklenen "veya haklarında bu suçlardan kovuşturma bulunmaması", "personelinde" ve "anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar” hükümlerinin iptalini istendi.

AYM, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi’nin başvurusunu karara bağladı. AYM, söz konusu düzenlemeleri Anayasa’ya aykırı buldu ve oybirliği iptaline karar verdi.

AYM, iptal ettiği düzenlemelerin, Anayasa’nın temel hak ve hürriyetlerinin niteliğine, çalışma hakkı ve hürriyetine aykırı olduğuna hükmetti.