Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle; ‘siyasi ve ideolojik araç gereç dağıtmak’, “okul yöneticisi, öğretmen ve öğrencilerin izinsiz görüntülerine çekmek ve paylaşmak”, “akran zorbalığı yapmak” fiilleri disiplin cezası kapsamına alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de bugün yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre; “siyasi ve ideolojik, yasaklanmış, müstehcen araç ve gereçleri” dağıtan ve asan öğrencilere 1 ile 5 gün arasında uzaklaştırma cezası verilecek.

“Okul yöneticilerinin, öğretmenlerinin, çalışanlarının ve diğer öğrencilerin izinsiz olarak görüntülerini çekmek, kaydetmek, paylaşmak”, “Okul ve pansiyonda izinsiz kalmak”, “Başka bir öğrencinin, sosyal veya duygusal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek akran zorbalığı yapmak”, kınama cezası gerektiren davranışlar kapsamına alındı.

“Okuldan kısa süreli uzaklaştırma” ve “okul değiştirme” cezası verilen öğrencilerin kaydının bulunduğu pansiyonda barındırılıp barındırılmayacağı okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca karara bağlanacak.

Okul değiştirme cezası ile birlikte kaydının bulunduğu pansiyonda barındırılmama kararı verilen öğrencilerin başka pansiyona nakil/kayıt durumu, il ve ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonları ile iş birliği yapılarak il ve ilçe öğrenci disiplin kurulunca belirlenecek.

Eski yönetmelikte disiplin cezası kararında, öğrencinin derslerdeki ilgi ve başarısı dikkate alınırken; yeni yönetmelikte sınıf rehber öğretmeni, ihtiyaç bulunması halinde diğer ilgili öğretmenlerin görüşü alınarak bir alt ceza verilebilecek.