Orman yangınlarıyla mücadelede yetersiz kalan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Sayıştay raporunda da eleştiri konusu oldu.

Sayıştay, OGM’ye yönelik son denetim raporunda, Ulusal Orman Envanteri bulunmadığına dikkat çekerek eleştirilerini dile getirdi. Buna karşın envanter hâlâ hazırlanmadı.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre Sayıştay’ın OGM Denetim Raporu’nda, orman kaynaklarını yangınlara karşı korumanın da OGM’nin görevleri arasında yer aldığı belirtiliyor. Ormanların korunması konusunda (yangın, kaçakçılık, usulsüz müdahaleler, otlatma vb.) yerel idarelerle (valilik, kaymakamlık, muhtarlık) iş birliği yapıldığına işaret edilen raporda, Ulusal Orman Envanteri’nin bulunmaması eleştirildi.

‘AFETLER İZLENEBİLİR’

“Uluslararası Norm ve Standartlara Uygun Bir Ulusal Orman Envanterinin Bulunmaması” başlıklı bulguda, “Türkiye’de, ormanların mevcut durumunun ortaya konulması, zaman içerisinde meydana gelen değişimlerin izlenebilmesi ve orman kaynakları hakkında sağlıklı bilgilerin elde edilmesinde en etkin yöntem olan Ulusal Orman Envanteri’nin mevcut olmadığı görülmüştür” deniliyor.

Raporda, şu değerlendirmelere yer verildi: “OGM’nin faaliyetlerinde biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin entegrasyonu için Ulusal Orman Envanteri’ni hazırlaması gerekir. Böylelikle, orman alanlarından çayır, mera, otlak alanları, yerleşim yerleri, sulak alanlar, tarım alanları ve diğer alanlara dönüşen sahaların tespit edilmesi mümkün olacaktır.

Ayrıca orman yangınlarının yanı sıra, taşkın, su baskını, çığ, heyelan, gibi doğal afetlerle ilgili izleme de yapılacaktır. Bu nedenle Ulusal Orman Envanteri’nin tasarımının ve metodolojisinin kayıt, analiz ve raporlama yazılımları, eğitim ve teknoloji gibi destekleyici unsurlarıyla birlikte tamamlanması gerekmektedir.”

BÜTÇEDE VAR AMA UYGULAMA SIFIR

Sayıştay’ın eleştirisine karşın bu konuda bir adım atılmadı. OGM’nin yeni yayımladığı 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda, Ulusal Orman Envanteri için 3.8 milyon TL ayrıldığı görülüyor. Buna karşın aynı tabloya göre gerçekleşme “sıfır.”