Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yarın başlayacak yüzyüze eğitimde okullarda Covid-19 vakası görülmesi durumunda yapılması gerekenleri içeren rehberi 81 ilin milli eğitim müdürlüğüne gönderdi.

Buna göre herhangi öğrencinin birinde Covid-19 görüldüğünde öğrenciler ve öğretmenler ‘izlem’e alınarak yüzyüze eğitim öğretim devam edecek.

Pozitif vakanın görüldüğü sınıftaki öğrenciler ve öğretmenlere, 14 gün boyunca okul girişlerinde ‘semptom sorgulaması’ yapılacak. MEB’in rehberinde söz konusu durumla ilgili, “Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaşması sağlanmalıdır” ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın rehberine göre daha sonda, semptom veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Semptom göstermediği anlaşılanlar eğitim-öğretime devam ederken semptom gösterenler vaka olarak kabul edilecek.

POZİTİF VAKA ÇIKMASI DURUMUNDA YAPILACAKLAR

Aynı sınıfta iki kez öğrencilerde pozitif vaka çıkması durumunda sınıf öğrencilerinin tamamı temaslı olarak kabul edilecek. Öğrenciler eve gönderilip temaslı takibine alınacak.

Öğretmenlerde ise durum biraz daha karışık. Kişinin okul dışında riskli bir teması varsa diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilecek. Okul tarafından 14 gün boyunca en az iki ders saat arayla günde iki kez ‘semptom sorgulaması’ yapılacak. Semptomlular sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşun değerlendirilmesine göre bu kişiler vaka olarak kabul edilecek veya öğretme devam edecek.

Öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilecek. Bu öğrenciler eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.

Ayrıca bu durumda okulda tüm öğretmenler temaslı kabul edilecek ve maske takmak koşuluyla okula devam edecek. Temaslı öğretmenlerin okul tarafından 14 gün boyunca en az iki ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen öğretmen sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam edecek veya vaka olarak kabul edilecek.

ÖĞRETMEN POZİTİF ÇIKINCA NE YAPILACAK?

Sınıfta ders veren öğretmende Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda şu uygulamalar yapılacak:

Öğrenciler temaslı kabul edilecek ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam edecek. Diğer öğretmenler temaslı kabul edilip maskeyle çalışmaya devam edecek.

Temaslı öğretmenler ve pozitif öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az iki ders saati arayla günde iki kez ‘semptom sorgulaması’ yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Semptom belirten veya yüksek ateş tespit edilenler sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam edecek veya vaka olarak kabul edilecek.

Servislerde, öğrencilerden birinde Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda, öğrenciler temaslı kabul edilecek ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam edecekler. Bu durumda, servis şoförü ve rehber personel temaslı kabul edilecek ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla çalışmaya devam edecekler.

TEMASLI KABUL EDİLENLER

Bakanlığın yazısında, ‘temaslı kabul edilenler’ ve ‘yakın temaslı kabul edilenler’ olmak üzere iki ayrı durumda neler yapılacağına ilişkin de şu detaylara yer verildi:

Temaslı kabul edilenler: Öğretmenler ve öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az iki ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilenler sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam edecek veya vaka olarak kabul edilecek.

Yakın temaslı kabul edilenler: Aynı sınıfta eş zamanlı (10 gün içerisinde) birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilecek. Bu öğrenciler, eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.

OKUL ÖNCESİ VE KREŞLERDE VAKA ÇIKMASI DURUMUNDA YAPILACAKLAR

Okuldaki öğretmen veya öğrencilerden birinde Covid-19 vakası çıkması durumunda, virüs tespit edilen öğretmen ve öğrenci izole edilerek tedavi edilecek. Öğretmen veya öğrencinin ailesinde pozitif bir vaka tespit edildiğinde vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci yakın temaslı kabul edilecek.

Okul öncesinde pozitif vaka çıkması durumunda tüm sınıf yakın temaslı kabul edilecek. Bu sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilerek eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.

Kreşlerde de öğretmen veya öğrencilerden birinin okula pozitif olduğu halde gelmesi durumunda bu sınıftaki öğrencilerin hepsi yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı olarak takip edilecek.