YURTKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, "öğrenim ve katkı kredisi alan ve normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren geri ödenmesi gereken sürede ödenmeyen öğrenim ve katkı kredisi borçlarının" 10 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe giren Kanun ile peşin, 12, 24, 36 aya varan vade seçenekleriyle yeniden yapılandırma hakkı verildiği bildirildi. Borçluların, "www.kyk.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilecekleri veya "444 1961" numaralı Kurum Çağrı Merkezi'nden bilgi alabilecekleri belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Kurumumuzdan yapılandırma yaptıktan sonra taksitleri süresinde ödememekten dolayı sistemden çıkan borçlulara 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile borçlulara hem borçlarını Vergi Dairesinde yapılandırma hakkı verilmiş hem de Kanunun 17'nci maddesi ile Kurumumuz yapılandırma sisteminden çıkan borçlulara tekrar 5917 sayılı Kanun kapsamına girme hakkı verilmişti. 25 Şubat 2011 tarihinden sonra Kurumumuza başvuran borçlular, sistemde yapılan hesaplama ile tekrar sisteme alınmıştır.

6111 sayılı Kanun ile Kurumumuza başvuran ve 5917 sayılı Yapılandırma Kanunu'na tekrar dönen ve borçlarını aksatmaları sebebiyle sistemden yeniden çıkan borçlulara 15 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6322 sayılı Kanunla yeni bir hak tanınmıştır. 6111 sayılı Kanun ile ödemesi gereken tutarları ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler bu tutarları ödemeleri gereken tarihten itibaren geç ödeme zammı ile birlikte dört ay içerisinde ödemeleri şartıyla sisteme geri döneceklerdir. (haberler.com)