Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne yeni dekan atandı. Geçtiğimiz günlerde yapılan dekanlık seçimine katılmayan bir dekanın atanması tepkilere neden oldu. Dekanlık seçiminde kullanılan oyların yüzde 90’ına yakınını alan Erkan Erdil ise atanmadı.

YÖK tarafından atanan yeni dekan İşletme Bölümü’nden Pınar Acar oldu. Acar, dekan vekilliği görevini yürütüyordu. Acar online olarak yapılan dekanlık seçimine katılmamıştı. Seçimde 73 öğretim üyesi oy kullanmış, bu oyların 64’ü Prof. Dr. Erkan Erdil’e verilmişti.

Türkiye’nin en önemli bilim merkezlerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi’nde de benzer bir yol izlenmiş, oylamaya katılanların büyük çoğunluğunu kabul etmediği Naci İnci rektör olarak atanmıştı. Melih Bulu'nun rektör atanması döneminde başlayan protestolar İnci'ye karşı devam ediyor.