Yaklaşık 2 bin 500 oyun geçersiz sayıldığı Muş Belediye seçimleri ile ilgili HDP, 103 sandıkta yaşanan hukuksuzlukları tek tek açıkladı.

İşte sandık sandık ortaya çıkan hukuksuzluklar:

AKP-MHP’nin ittifak yaptığı Muş’ta, resmi olmayan sonuçlara göre 538 oy farkla AKP önde iken, Halkların Demokratik Partisi (HDP) 103 sandıkta yapılan hataları tespit ederek itiraz etti. Resmi olmayan verilerine göre 192 sadığın yüzde 100’ü açıldı. Toplam 62 bin 279 seçmenden 48 bin 311’i oy kullanırken, geçerli oy 45 bin 869 olarak açıklandı. Buna göre, AKP-MHP 15 bin 919, HDP 15 bin 381 oy aldı. Arada 538 oy farkı olurken, 2 bin 500 oylarının iptal edilmesine itiraz eden HDP, İl Seçim Kurulu tarafından verilecek kararı bekliyor.

İŞTE SANDIK SANDIK TESPİT EDİLEN HATALAR

HDP'nin tespitine göre oylarının bir bölümü geçersiz sayıldı ve bunun sebebi açıklanmadığı gibi bazı oyları ise, başka partilere ve bağımsızlara kaydırıldı. HDP'nin 192 sandığın 103'ünde tespit ettiği maddi hatalar şöyle:

* 1002 nolu sandıkta 29 oy pusulasının geçersiz olduğu belirtilmiş, bunların her biri ile ilgili ayrıntılı geçersizlik nedenleri açıklanmamıştır. Yine aynı sandıkta sandıktan çıkan zarf sayısının 281 kullanılmayarak artan zarf sayısı 84 olduğu belirtilmiş bu durumda toplam zarf sayısının 365 olması gerekirken her nasılsa seçim kurulundan gelen zarf sayısının 350 olduğu belirtilmiştir. Bu rakamların doğru olması için dışarıdan 15 tane zarf getirilmiş olmalıdır.

* 1003 nolu sandıkta 28 tane zarfın geçersiz olduğu belirtilmiş bu zarfların geçersiz olma gerekçesine dair hiçbir bilgiye yer verilmemiştir.

* 1006 nolu sandıkta oy kullanan seçmen sayısının geçerli oy pusulasının toplamının 237 artan oy pusulası sayısının 132 olduğu toplam oy pusulası sayısının 369 olduğu belirtilmiştir. Bu durumda hiçbir oyun geçersiz olmaması gerekirken her nedense 10 oy pusulasının birden fazla tercih nedeniyle geçersiz olduğu belirtilmiştir. Bu durumda ya geçersiz oy olmaması ya da artan oy pusulasının 122 olması gerekir.

* 1007 nolu sandıkta oy kullanan seçmen sayısının 264 olduğu geçersiz zarf ve oy pusulasının olmadığı belirtilmektedir. Ancak ve her nasılsa 264 seçmenin oy kullandığı hiçbir oyun geçersiz sayılmadığı bu sandıkta siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldığı oy toplamı 247'dir. Bu durumda 17 oyun akıbeti anlaşılmamaktadır.

* 1008 nolu sandıkta belediye başkanlığı için oy çıkmamış eksik oy sayısının 6 geçersiz sayılan oy pusulasının 10 olduğu belirtilmiştir. Aynı sandık sonuç tutanağında geçerli oy pusula sayısının 247, oy kullanan seçmen sayısının 257 olduğu belirtilmektedir.6 oyun eksik 10 oyun da geçersiz 247 oyun geçerli olduğu bir sandıkta oy kullanan seçmen sayısının 263 olması gerekirken oy kullanan seçmen sayısının 257 olması mümkün değildir.

* 1009 nolu sandıkta kullanılmayarak artan oy pusulası sayısı ile oy kullanan seçmenlerin sayısı toplandığında çıkan sonuç ilçe seçim kurulu tarafından gönderilen oy pusulası sayısından fazla gözükmektedir. Bu da bilgilerde bir hata olduğunu göstermektedir.

* 1012 nolu sandıkta 236 seçmenin oy kullandığı bu oylardan siyasi partilere ve bağımsız partilere çıkan oy sayısının 217 olduğu belirtilmektedir. Bu durumda 19 oyun geçersiz olması gerekirken her nasılsa 1 oyun geçersiz olduğu belirtilmektedir. Yine aynı sandık sonuç tutanağına göre kullanılmayarak artan oy pusulası ile oy kullanan seçmen sayısının toplamı ilçe seçim kurulundan gönderilen oy pusulası sayısı ile örtüşmemektedir.

* 1013 Nolu sandıkta yırtık olduğu için bir zarfın geçersiz olduğu belirtilmektedir. Oysa bütünlüğü bozulmamış bir zarf, yalnızca yırtık olduğu için geçersiz sayılamaz. Yine aynı seçim sandık tutanağında yanlış mühür nedeniyle 11 oyun geçersiz olduğu belirtilmektedir. Burada kastedilenin hangi mühür olduğu ve nasıl yanlış kullanıldığı anlaşılamamaktadır. Kaldı ki seçmenler mühürle değil kaşe ile oy kullanmaktadır. Ayrıca geçersiz oy pusulası sayısı geçersiz zarf sayısı ve geçerli oy pusulasının sayısının 265 olması gerekirken sandıktan çıkan zarf sayısının 264 olduğu belirtilmektedir. Bu durumda geçersiz sayılan zarfın içindeki oy pusulasının geçerli sayılmış olması gerekmektedir.

* 1015 nolu sandıktaki rakamların hiçbiri diğerleriyle örtüşmemektedir.

* 1016 nolu sandıkta siyasi partilere ve bağımsız adaylara verilen oy sayısı geçersiz sayılan oy pusulası sayısı zarfın içinden belediye başkanlığı için oy çıkmamış zarf sayısı ile sandıktan geçerli zarf sayısının toplamı birbiriyle örtüşmemektedir.

* 1017 nolu sandıkta 3 tane oy pusulasının yırtık olduğu için geçersiz olduğu belirtilmektedir. Oysa bütünlüğü bozulmamış oy pusulaları salt yırtık olduğu için geçersiz sayılamaz. Yine aynı sandık sonuç tutanağında 20 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak bu oyların hangi nedenle geçersiz sayıldığına dair bir açıklama yapılmamıştır.

* 1018 nolu sandıkta siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldıkları oy ile toplam oy kullanılmayarak artan oy pusulası sayısı ve toplam oy pusulası sayısı birbiriyle örtüşmemektedir. Varsa geçersiz oylar buna dair de hiçbir açıklama yoktur.

* 1019 nolu sandıkta geçerli oy pusulalarının toplamı ile (255) siyasi partilerin ve bağımsız adaylarının aldığı toplam oy sayısı (244) birbiriyle örtüşmemektedir. Yine geçerli olduğu söylenen oy pusulası toplamı ile(255) kullanılmayarak artan oy sayısı (103) toplandığında toplam oy sayısı ile örtüşmemektedir.

* 1023 nolu sandık sonuç tutanağına göre siyasi partilere ve bağımsız adaylara oy veren seçmen sayısı (252) ile geçersiz sayılan (10) oy sayısı toplamı oy kullanan seçmen sayısı toplamından (270) azdır. Tutanakta eksik oy ile ilgili açıklama yer almamaktadır.

* 1025 nolu sandık sonuç tutanağında siyasi partilere ve bağımsız adaylara verilen oy sayısı (243) kullanılmayarak artan oy pusulası sayısı (122) ve hesaba katılmayan oy pusulası sayısı (7) toplamı toplam oy pusulası sayısından 11 eksiktir. Bu 11 oyun nereye gittiği anlaşılmamaktadır.

* 1026 nolu sandık sonuç tutanağında 50 oy pusulasının geçersiz olduğu belirtilmektedir. Ancak bu oy pusulalarının geçersizlik sebebi tutanakta yer almamaktadır.

* 1029 nolu sandık sonuç tutanağında yer alan rakamların nerdeyse hiçbiri birbiriyle örtüşmemektedir. Örneğin geçerli ve geçersiz oy sayısı toplamı oy kullanan seçmen sayısı ile örtüşmemektedir.

* 1033 nolu sandık yer alan rakamların nerdeyse hiçbiri birbiriyle örtüşmemektedir. Örneğin geçerli ve geçersiz oy sayısı toplamı oy kullanan seçmen sayısı ile örtüşmemektedir. Örneğin geçerli ve geçersiz oy toplamı ile artan oy pusulası sayısı toplandığında toplam oy sayısını vermemektedir.

* 1034 nolu sandık sonuç tutanağında 3 oyun hesaba katılmadığı belirtilmiş fakat hangi nedenle hesaba katılmadığı açıklanmamıştır.

* 1035 nolu sandık sonuç tutanağında başka sandık seçmeni olan bir kişiye oy kullandırıldığı belirtilmektedir.

* 1036 nolu sandık sonuç tutanağında 7 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş fakat hangi nedenle hesaba katılmadığı açıklanmamıştır.

* 1038 nolu sandık sonuç tutanağında yer alan rakamların toplamı birbiri ile örtüşmemektedir.

* 1039 nolu sandık sonuç tutanağında oy kullanan seçmen sayısına dair hiçbir rakam yer almamaktadır.

* 1043 nolu sandık sonuç tutanağında 19 oyun fazla veya eksik mühür nedeniyle geçersiz sayıldığı belirtilmektedir. Bu mühür ile neyin kastedildiği anlaşılmamaktadır. Kaldı ki seçmenler mühür ile değil kaşe ile oy kullanmışlardır.

* 1044 nolu sandık sonuç tutanağında pek çok eksiklik bulumamaktadır. (geçerli oylara ve oy kullanan seçmen sayısına dair bilgi yoktur). 17 oyun geçersiz olduğu belirtilmektedir ancak bu oyların hangi nedenle geçersiz sayıldığı belli değildir.

* 1045 nolu sandıkta geçerli oy sayısına dair bilgi yer almamaktadır. ayrıca oy kullanan seçmen sayısı ile artan oy pusulası sayısı toplandığında toplam oy sayısını vermemektedir.

* 1048 nolu sandık sonuç tutanağında 13 oy pusulası geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni açıklanmamıştır.

* 1051 nolu sandıkta 15 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş fakat bu geçersizlik nedeni açıklanmamıştır.

* 1052 nolu sandıkta HDP oy sayısı sadece 1 oy olarak gösterilmiş ancak sandık başında aldığımız bilgi HDP’nin oy sayısı 63 olması gerekmektedir.

* 1053 nolu sandık sonuç tutanağında partilerin ve bağımsız adayların aldığı oylar dışında tutanağın neredeyse bütünü boş bırakılmıştır.

* 1054 nolu sandık sonuç tutanağında sandık kurulu mührünün eksikliğinden dolayı 4 tane zarf geçerli sayılması gerekirken geçersiz sayılmıştır. Yine toplam 20 oyun geçersiz veya hesaba katılmadığı belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni açıklanmamıştır.

* 1055 nolu sandıkta 8 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş fakat geçersizlik nedeni açıklanmamıştır.

* 1056 nolu sandıkta 13 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak hangi nedenden geçersiz olduğu belirtilmemiştir.

* 1057 nolu sandıkta 11 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş fakat geçersizlik nedeni ayrıntılı olarak belirtilmemiştir.

* 1059 nolu sandıkta 7 oyun mühür eksikliği nedeniyle geçersiz olduğu belirtilmiştir oysa mühür eksikliği tek başına iptal nedeni değildir.

* 1060 nolu sandıkta geçersiz oylara ilişkin bölümde yer alan rakamlar birbiriyle örtüşmemektedir.

* 1061 nolu sandıkta siyasi partiler ile bağımsız adayların aldığı oy toplamının 212 olduğu belirtilmektedir. Ancak tutanakta geçerli oy toplamının 238 olduğu belirtilmektedir. Bu durumda 26 oyun akıbeti anlaşılmamaktadır.

* 1063 nolu sandıkta siyasi partiler ve bağımsız adaylara verilen oylar ile (221) geçersiz oy pusulası toplamı (5) oy kullanan seçmen sayısından farklıdır (228).

* 1064 nolu sandık sonuç tutanağında doldurulması gereken bilgilerin önemli bir kısmı boş bırakılmıştır. Yine 8 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş fakat geçersizlik nedeni açıklanmamıştır.

* 1068 nolu sandıkta 15 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni ayrıntılı olarak belirtilmemiştir.

* 1076 nolu sandıkta 15 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni açıklanmamış. 

* 1078 nolu sandıkta 18 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni açıklanmamış.

* 1080 nolu sandıkta 10 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni açıklanmamış.

* 1086 nolu sandıkta 41 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni ayrıntılı olarak açıklanmamış.

* 1091 nolu sandıkta 5 oyun mühür eksikliği/fazlalığı nedeniyle geçersiz olduğu belirtilmiştir oysa mühür eksikliği tek başına iptal nedeni değildir.

* 1092 nolu sandıkta 18 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni ayrıntılı olarak açıklanmamış. Yine tutanağın pek çok bölümü boş bırakılmıştır.

* 1093 nolu sandıkta 11 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni ayrıntılı olarak açıklanmamış. Yine iki zarfın mühür eksikliği nedeniyle geçersiz olduğu belirtilmiştir. Ancak mühür eksikliği bir zarfın geçersizliği için tek başına yeterli değildir.

* 1095 nolu sandıkta 17 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni ayrıntılı olarak açıklanmamış.

* 1096 nolu sandıkta 6 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni ayrıntılı olarak açıklanmamış. Yine tutanağın pek çok bölümü boş bırakılmıştır.

* 1097 nolu sandıkta 10 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni ayrıntılı olarak açıklanmamış.

* 1100 nolu sandıkta siyasi partiler ile bağımsız adayların aldığı oy toplamının 224 olduğu belirtilmektedir. Ancak tutanakta geçerli oy toplamının 237 olduğu belirtilmektedir. Bu durumda 13 oyun akıbeti anlaşılmamaktadır.

* 1101 nolu sandıkta 5 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni açıklanmamış.

* 1103 nolu sandıkta 10 oyun mühür fazlalığı nedeniyle geçersiz olduğu belirtilmiştir. Ancak mühür fazlalığı bir zarfın geçersizliği için tek başına yeterli değildir.

* 1104 nolu sandıkta 22 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni açıklanmamış.

* 1106 nolu sandıkta 18 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni açıklanmamış.

* 1107 nolu sandıkta 8 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni açıklanmamış.

* 1108 nolu sandıkta siyasi partiler ile bağımsız adayların aldığı oy toplamının 245 olduğu belirtilmektedir. Ancak tutanakta oy kullanan seçmen sayısının 263 olduğu belirtilmektedir. Bu durumda 18 oyun akıbeti anlaşılmamaktadır.

* 1110 nolu sandıkta 14 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni ayrıntılı olarak açıklanmamış.

* 1111 nolu sandıkta 14 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni açıklanmamış.

* 1113 nolu sandıkta 16 oyun boş ve çift mühür nedeniyle geçersiz olduğu belirtilmiştir. Ancak mühür eksikliği veya fazlalığı bir oyun geçersizliği için tek başına yeterli değildir.

* 1114 nolu sandıkta 12 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni ayrıntılı olarak açıklanmamış.

* 1119 nolu sandıkta 14 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni açıklanmamış.

* 1120 nolu sandıkta 13 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni açıklanmamış.

* 1121 nolu sandıkta 11 oyun boş ve birden fazla mühür nedeniyle geçersiz olduğu belirtilmiştir. Ancak mühür eksikliği veya fazlalığı bir oyun geçersizliği için tek başına yeterli değildir.

* 1122 nolu sandıkta 11 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni açıklanmamış.

* 1123 nolu sandıkta 17 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni ayrıntılı olarak açıklanmamış.

* 1124 nolu sandıkta 8 oyun mükerrer  mühür nedeniyle geçersiz olduğu belirtilmiştir. Ancak mühür eksikliği veya fazlalığı bir oyun geçersizliği için tek başına yeterli değildir.

* 1126 nolu sandıkta 31 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni ayrıntılı olarak açıklanmamış. Yine aynı tutanakta rakamların toplamı uyumsuzluk göstermektedir.

* 1127 nolu sandıkta 4 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni ayrıntılı olarak açıklanmamış.

* 1128 nolu sandıkta 13 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni ayrıntılı olarak açıklanmamış.

* 1129 nolu sandıkta 17 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni ayrıntılı olarak açıklanmamış.

* 1130 nolu sandıkta 22 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni ayrıntılı olarak açıklanmamış.

* 1131 nolu sandıkta 20 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni açıklanmamış. Yine aynı tutanakta rakamların toplamı uyumsuzluk göstermektedir.

* 1134 nolu sandıkta 19 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni ayrıntılı olarak açıklanmamış.

* 1135 nolu sandıkta 14 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni açıklanmamış.

* 1140 nolu sandıkta 14 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni ayrıntılı olarak açıklanmamış.

* 1142 nolu sandıkta 13 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni ayrıntılı olarak açıklanmamış.

* 1144 nolu sandıkta 10 oyun birden fazla mühür nedeniyle geçersiz olduğu belirtilmiştir. Ancak mühür eksikliği veya fazlalığı bir oyun geçersizliği için tek başına yeterli değildir.

* 1145 nolu sandıkta 23 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni açıklanmamış.

* 1146 nolu sandıkta siyasi partiler ile bağımsız adayların aldığı oy toplamının 252 olduğu belirtilmektedir. Ancak tutanakta oy kullanan seçmen sayısının 263 olduğu belirtilmektedir. Bu durumda 11 oyun akıbeti anlaşılmamaktadır.

* 1148 nolu sandık sonuç tutanağının doldurulması gereken bölümlerinin neredeyse tamamı boş bırakılmıştır. Bu biçimdeki bir tutanağın denetim olanağı vermediği açıktır.

* 1149 nolu sandıkta 7 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni açıklanmamış. Ayrıca tutanağın aynı bölümünde yer alan bilgiler tutanak ile ilgili kuşkular uyandırmaktadır.

* 1153 nolu sandık sonuç tutanağının doldurulması gereken bölümlerinin neredeyse tamamı boş bırakılmıştır. Bu biçimdeki bir tutanağın denetim olanağı vermediği açıktır.

* 1155 nolu sandıkta siyasi partiler ile bağımsız adayların aldığı oy toplamının 246 olduğu belirtilmektedir. Ancak tutanakta oy kullanan seçmen sayısının 264 olduğu belirtilmektedir. Bu durumda 18 oyun akıbeti anlaşılmamaktadır.

* 1160 nolu sandıkta 16 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni açıklanmamış.

* 1161 nolu sandıkta 17 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni açıklanmamış.

* 1163 nolu sandıkta HDP’nin oy sayısı 79 olması gerekirken 5 olarak gösterilmiştir.

* 1164 nolu sandıkta 23 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni açıklanmamış.

* 1166 nolu sandıkta 23 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni ayrıntılı olarak açıklanmamış.

* 1168 nolu sandıkta 7 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni ayrıntılı olarak açıklanmamış.

* 1172 nolu sandıkta yer alan oy kullanan seçmen sayısı (238) ile artan oy pusulası (128) toplamı (364) olduğu göz önüne alındığında bir tane oy pusulasının kaybolduğu izlenimi yaratmaktadır.

* 1174 nolu sandıkta 23 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni ayrıntılı olarak açıklanmamış.

* 1175 nolu sandıkta 16 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni ayrıntılı olarak açıklanmamış.

* 1176 nolu sandıkta 7 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni ayrıntılı olarak açıklanmamış.

* 1177 nolu sandıkta 13 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni açıklanmamış.

* 1178 nolu sandıkta toplam 13 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni ayrıntılı olarak açıklanmamış.

* 1179 nolu sandıkta 9 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni ayrıntılı olarak açıklanmamış.

* 1180 nolu sandıkta 9 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni ayrıntılı olarak açıklanmamış.

* 1184 nolu sandıkta 17 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni ayrıntılı olarak açıklanmamış.

* 1187 nolu sandıkta da HDP’nin oy sayısı 124 olması gerekirken bu oy DSP’ye yazılmıştır. Bu bahsedilen 3 adet sandıktaki bütün oyların tekrardan sayılması ve sandık sonuç tutanaklarının doğru bir şekilde tutulması gerekmektedir. Bu oy sayıları sonuca doğrudan etki etmektedir.

* 1188 nolu sandıkta 12 oyun geçersiz olduğu belirtilmiş ancak geçersizlik nedeni ayrıntılı olarak açıklanmamış.

Kaynak: Mezopotamya Ajansı