MNG Holding’in patronu Mehmet Nazif Günal, Sarıyer Tarabya’da üzerinde 1950’li yıllarda inşa edilen bir köşkün bulunduğu boğaz manzaralı bir arazi satın aldı.  Günal, köşkü yıktı ve kaçak villa inşaatına başladı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, inşaat çalışmasına dair ruhsat tabelasının da asılmadığı görüldü. Projenin mimarı ise önce arazide bulunan köşkü yıkmadıklarını, deprem güçlendirme çalışmasını yaptıklarını öne sürdü.

Sarıyer Belediyesi yetkileri de söz konusu alana dair kanunen bir yetkilerinin olmadığını, boğaz bölgesinde yetki ve sorumluluğun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) olduğunu belirtti. İBB yetkilileri Boğaz manzaralı villa inşaatına müdahale edildiğini, inşaatın kaçak olduğu ve yapılan incelemenin ardından da mühürlendiğini belirtti.

İBB yetkilileri “Bahsi geçen parselde daha önceden hava fotoğraflarında görünen mevcut binanın yıkılarak kaçak ve ruhsatsız olarak kaçak inşaat çalışmasına başlanması sebebi ile 12 Ağustos tarihinde yapı tatil tutanağı tutularak inşaat mühürlenmiştir. Parsel etrafı tel çitle çevrilidir. Konu belediye encümenine 2960 Sayılı Yasa’nın 13’üncü ve 18’inci maddesi uyarınca yıkım kararı alınması ve para cezası kesilmesi için sunulmuştur. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne de yapı tatil tutanağı tutulduğu bildirilmiştir. Konuya ilişkin yasal iş ve işlemler devam etmektedir.” açıklamasını yaptı. 

İBB’nin işlem yaptığı 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nun 18’inci maddesi imar usulsüzlüklerine yönelik verilecek ceza hükümlerini içeriyor. Buna göre, Boğaziçi alanında inşaat ruhsatı alınmadan yapılan yapıların tamamı, inşaat ruhsatı ve eklerine ve imar mevzuatına aykırı yapılan yapıların aykırı kısım ve bölümleri, yıktırılmakla beraber, yapı sahipleri, fenni mesulleri ve müteahhitleri bir aydan altı aya kadar hapis ve 200 bin liradan 500 bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılıyor. Bu kanunla verilen görevleri ve bu görevleri belirtilen süre içinde yapmayanlar veya görevini kötüye kullananlar fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor.