TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Adalet Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün bakanlığının 2022 bütçesine ilişkin sunum gerçekleştirmesi ile başlayan görüşmelerde, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız da bir konuşma yaptı.

Anayasa Mahkemesi’nin tutumunu eleştiren, bazı kararları ve üyelerinin tutumlarıyla “siyasette taraf” olduğunu savunan Yıldız, partisinin hazırladığı yeni anayasa taslağına ilişkin de bilgiler verdi.

‘KILIÇDAROĞLU LİSTEYİ TESLİM EDERSE ÖRGÜTE BİR DARBE DAHA VURULACAK’

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan MHP’li Feti Yıldız, “Türk adaleti uzun bir zaman diliminde bünyesine sızmış hain bir yapılanmayı kısa sürede söküp atmıştır” dedi. FETÖ kapsamında 99 bin kişinin tutuklandığını, 24 Kasım tarihi itibariyle 22 bin 340 hükümlü ve tutuklu bulunduğunu ifade eden Yıldız, “Annesiyle beraber cezaevinde kalan çocuk sayısı 48, sair adli suçlardan 330’dur. PKK terör örgütü mensubu 7 bin 92 kişi bugün itibariyle cezaevlerinde bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2017 yılında, 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının hükümet içerisinde olduğunu ve iktidarda 120 ile 180 arasında ByLock kullanan isim olduğunu ifade erriği açıklamasını hatırlatan Yıldız, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, listesinin kendisinde bulunduğunu söylediği, 120-160 arasında milletvekillerinin listesini Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ederse örgüte bir büyük darbe daha vurulacaktır” dedi.

‘AYM SİYASETTE TARAF’

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin çeşitli şekillerde zedelenebileceğini ifade eden Yıldız, Anayasa Mahkemesi’nin bazı kararlarıyla, üyelerinin bazı eylemleriyle “siyasette taraf” olduğunu savunarak şunları söyledi:

“Anayasa Mahkemesi, milletin seçtiklerinin kararlarına karşı devamlı surette karar alıyorsa, orada, millet egemenliğinden çok yargıçlar yönetimi hâkimdir. Türban ve 367 kararlarında olduğu gibi. Anayasa Mahkemesi önüne gelen konularda yetkisini oldukça geniş tutmaya çalışmaktadır. Esasen mahkemenin, hukuk kuralı koyma konusunda teorik olarak demokratik meşruiyeti yoktur. Mahkemenin ideolojik kararlarına karşı kontrol mekanizması bulunmaması önemli bir eksikliktir. Anayasa Mahkemesi, bazı kararlarıyla seçilmiş organlar üzerinde tahakküm kuran 'kürsüden yasa yapan' mahkeme konumuna düşmektedir. “

MHP’DEN YENİ ANAYASA TEKLİFİ

Anayasa Mahkemesi’nin çok farklı konulardaki davalara bakmasının doğru olmadığını savunan Yıldız, partisinin hazırladığı yeni Anayasa teklifinin bir bölümünü şu ifadelerle anlattı:

“Anayasa önerimiz; Başlangıç, Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Cumhuriyetin Temel Organları Son Hükümler şeklinde dört kısım ve 100 maddeden oluşmaktadır. Başlangıca, ‘Allah’ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk Milleti’ düsturu ile giriş yapılmıştır. ‘Devletin şekli ve nitelikleri’ aynen korunarak birinci maddede ele alınmış, maddenin son fıkrasında ‘Bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez’ hükmü konulmuştur. Anayasa’nın ikinci kısmında ‘Temel Hak ve Ödevler’ düzenlenmiş, en geniş şekilde güvenceye kavuşturulmuştur. Hakları düzenleyen tüm maddelerdeki sınırlama sebepleri kaldırılmıştır.

‘MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞME SEBEPLERİNE DAİR BELİRSİZLİKLER GİDERİLDİ’

“Anayasa’nın üçüncü kısmında, üç bölüm halinde ‘Cumhuriyetin Temel Organları’, yasama, yürütme ve yargı başlıkları ile düzenlenmiş, yasama organı için ‘Milli birliği sağlama’, yürütme için ‘Kurumsallaşmış başkanlık sistemi’, yargı için ‘Bağımsız ve tarafsız yapılanma’ anlayışı ön plana çıkarılmıştır. Bu kapsamda TBMM Başkanı’na ‘Tarafsız konumuyla’ milli uzlaşmanın sağlanmasında ve siyasi krizlerin çözümünde arabuluculuk işlevi yüklenmiştir. TBMM’nin yetkileri; kanun yapımında, antlaşmaların onaylanmasında ve sona erdirilmesinde, bütçenin kabul edilmesinde, anayasal kurum ve kuruluşlara üye seçmede, meclis soruşturması açılmasında kuvvetlendirilmiştir. Milletvekillerinin dokunulmazlığıyla, milletvekilliğinin düşme sebeplerine dair belirsizlikler giderilmiştir.”

‘TÜRKİYE LİYAKAT KURUMU ÖNERİSİ’

MHP’nin yeni anayasa önerisinde yürütme organının ‘başkan’ ve ‘idare’ şeklinde iki başlık altında düzenlendiğini belirten MHP’li Yıldız, “Başkanlık Sistemi, yeni anayasa bütünlüğü içinde ‘kurumsal yapıya’ kavuşturulmuş, Başkan ile birlikte iki Başkan Yardımcısının seçilmesi öngörülmüş, Başkanlık Kabinesi anayasal statüye dahil edilmiştir” dedi.

Anayasal kurumlardan olan Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Kurumu’nun varlığını sürdürdüğünü, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ise “Türkiye Diyanet Kurumu” olarak yeniden yapılandırıldığını belirten Yıldız, “Yükseköğretim Kurulu’nun oluşumunda TBMM’nin yetkileri artırılmış, yeni bir kurum olarak 'Türkiye Liyakat Kurumu' önerilmiş ve Türkiye Merkez Bankası anayasal kuruluş haline getirilmiştir” dedi.

SİYASİ PARTİ KAPATMA DAVALARI ‘YÜCE DİVAN’ MAHKEMESİNDE GÖRÜLSÜN ÖNERİSİ

Yeni anayasa teklifinde Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun, “Yargı Yüksek Kurulu” adıyla yeniden ele alındığını, Anayasa Mahkemesi’nin yüksek mahkeme değil özel bir statüde düzenlendiğini, Yüce Divan yargılaması ve siyasi parti kapatma davalarının “Yüce Divan” adıyla oluşturulan yeni bir mahkemeye verildiğini belirten Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türk milletinin beklentisi, Cumhuriyetin 100. yılında 'Parlamenter sistemle geriye gidiş' değil, gelecek yüz yılı milli ve vizyoner bir bakışla kavrayan 'Türk Tipi Başkanlık Sistemi’nin kökleşmesi, bunun yanı sıra huzuru, refahı, birlik ve kardeşlik bağlarını tahkim edecek yeni bir anayasadır.”