Cumhur İttifakı ortağı MHP’li milletvekilleri, TBMM’nin 5’inci yasama yılının başlamasıyla birlikte hazırladıkları kanun tekliflerini arka arkaya Meclis Başkanlığı’na sundu.

Çiftçilerin yaşadıkları ekonomik sorunları Meclis gündemine taşıyan MHP’li vekiller, borçları nedeniyle icrayla karşı karşıya kalan çiftçilerin traktörlerinin haczedilmemesini, elektrik kullanımının altı ayda bir faturalandırılmasını talep etti.

Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, MHP’li milletvekilleri yeni yasama döneminde hazırladıkları diğer kanun teklifleriyle ise, bağımlılıklara karşı zorunlu ders ve çocuk dilenciliğinin önüne geçilmesi için yasal düzenleme talep etti.

MHP’Lİ ÖZDEMİR’DEN ‘ÇİFTÇİLERİN TRAKTÖRLERİ HACZEDİLMESİN’ TEKLİFİ

Türkiye’de yaşanan ekonomik krizle birlikte kredi borcunu ödeyemeyen çok sayıda çiftçinin, yeniden üretim yapabilmesi için hayati öneme sahip traktörleri haczediliyor ve çiftçiler üretim yapamaz hâle geliyor.

Çiftçilerin olmazsa olmaz araçlarının başında traktörün geldiğini, haciz işlemleri nedeniyle “mağduriyet yaşadıklarını” belirten MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, çiftçilerin borçlarından dolayı traktör ve diğer tarım aletlerinin haciz edilememesini öngören kanun teklifi hazırladı.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 82’inci maddesinde haczi caiz olmayan mallar ve hakların belirlendiğini, haczedilemeyen mallar içerisinde “Traktör” ibaresinin yer almaması nedeniyle çiftçilerin mağduriyet yaşadığını belirten Özdemir, teklifinde, “Kanun teklifiyle çiftçilerimizin kendilerinin ve ailelerinin geçimi açısından zaruri olan bir traktörün haciz yapılması sebebiyle yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır” ifadelerine yer verdi.

MHP’li Özdemir’in 5’inci yasama yılında verdiği bir diğer kanun teklifi ise Kayseri’nin Bünyan ilçe mezarlığında ‘Bünyan Açık Hava Müzesi’ kurulmasını amaçladı. Özdemir teklifiyle, Bünyan ilçe mezarlığında bulundan Selçuklu, İlhanlı ve Osmanlı dönemlerine ait mezarların korunması amacıyla açık hava müzesi kurulmasını talep etti.

MHP’Lİ KAŞIKÇI: ÜRETİCİLERİN ELEKTRİK GİDERLERİNİ ÖDEMEDE YAŞADIĞI SIKINTILAR GİDERİLMELİ

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı da tarım alanında yaşanan bir başka sorun için kanun teklifi verdi. 

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi veren Kaşıkçı, tarımsal sulamada kullanılan elektriğin altı aylık dönemler halinde faturalandırılmasını talep etti.

Türkiye’deki tarımda girdi maliyetlerinin başında tarımsal sulamada kullanılan elektrik giderlerinin geldiğini belirten MHP’li Kaşıkçı teklifinin gerekçe kısmında, “Ürünün suya ihtiyacı olduğu dönemlerde yapılan elektrik kesintileri çiftçilerimizi zor durumda bırakmaktadır” dedi ve şunları kaydetti:

“Aylık düzenli bir gelire sahip olmayan çiftçilerimize uygulanan aylık tahakkuk düzenlemesi yerine, üreticilerin ürünlerini sağlıklı bir şekilde sunabilmesi için kullanılan elektrik enerjisinin ödeme dönemlerinin hasat dönem sonrasında tahsil edilebilecek şekilde yılda iki kez altı aylık dönemler halinde düzenlenmesi ve üreticilerimizin elektrik giderlerini ödemede yaşadığı sıkıntıların giderilmesi gerekmektedir.”

MHP’Lİ KILAVUZ’DAN BAĞIMLILIKLARA KARŞI ZORUNLU DERS TEKLİFİ

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, ilkokul, ortaokul, lise ve tüm dengi okullarda uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadeleye yönelik zorunlu ders okutulmasını talep ederek kanun teklifi hazırladı.

Kanun teklifiyle Milli Eğitim Temel Kanunu’nda değişiklik yapılarak ilkokul, ortaokul ve liselerde “Bağımlılık ve Madde Kötüye Kullanımı ile Mücadele Dersi”nin zorunlu hale getirilmesini talep eden MHP’li Kılavuz, teklifinin gerekçe kısmında şu ifadelere yer verdi:

“Uyuşturucu maddeler ile her türlü bağımlılık (alkol, nikotin, kumar, internet, uyarıcı maddeler ve diğerleri) ve madde kötüye kullanımı, çağımızın en büyük felaketlerinin başında gelmektedir. Ülkemizde ve tüm dünyada her yaştan insanı etkileyen bağımlılıklar özellikle gençler arasında gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve tehdidini arttırmaktadır.”

MHP’Lİ KARA’DAN ‘ÇOCUK DİLENCİLİĞİ’NE İLİŞKİN TEKLİF

Çocuk dilenciliğinin yaygın istismar biçimlerinden biri olduğunu belirten MHP Konya Milletvekili Esin Kara ise, Çocuk Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin hazırladığı kanun teklifini Meclis’e sundu.

Türkiye’deki mevzuatlara bakıldığında çocukların ve engellilerin dilendirilmesinin suç olduğunun görüldüğünü belirten MHP’li Kara, yasal düzenlemelere rağmen sorunun sürdüğünü belirtti.

Çocuk Koruma Kanunu’nun 5’inci maddesine ek yapılmasını talep eden Kara, çocukların ebeveynleri tarafından ihmal edilerek dilendirildiğinin ilk kez tespit edilmesi hâlinde danışmanlık tedbiri, ikinci kez tespit edilmesi durumunda ise bakım tedbiri uygulanmasını talep etti.

MHP’li Kara’nın teklifi yasalaştığı takdirde, çocukların ebeveynleri tarafından ihmal edilerek dilendirildiği ikinci kez tespit edilirse, çocuğun resmi veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesinin önü açılacak.