Deprem, günümüzde gündemimizi sıkça meşgul etmekte ve oldukça ölümcül sonuçları olan ciddi bir doğal afet olarak öne çıkmaktadır. Erken önlem alınmasının gerekli olduğu deprem sürecinde farklı önlemler alma (erken uyarı sistemleri vb.) ve korunma yöntemleri (sismik izolatör kullanımı gibi) mevcuttur. Hem önlem hem de korunma yöntemlerinden etkili bir tanesi de bina güçlendirme hizmetleridir. Özellikle yapım yılı eski binaların daha dayanıklı ve depreme karşı korunaklı alan haline getirilmesi için elzem olan bu hizmetler, bina güçlendirme konusunda uzman olan profesyonel firmalar tarafından verilmelidir. Yapı güçlendirme hizmetleri alanındaki teknolojik gelişmeler gerek ülkemizde gerek dünyanın pek çok farklı bölgesinde de çeşitli eski yapıların ya da güçlendirme ihtiyacı duyulan pek çok yapı türünün güçlendirme işlemlerinde kullanılmaktadır.

Genel olarak bina güçlendirme uygulamalarında sıklıkla kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir.

  • Betonarme Mantolama (Concrete Jacketing),
  • Çelik Mantolama (Steel Jacketing),
  • Sisteme Perde Duvar Ekleme,
  • Döşemenin FCRM ile güçlendirilmesi,
  • Kirişlerin Lamine ve CFRP ile güçlendirilmesi,
  • Kolonların CFRP ile sarılması
  • Yığma Duvarların FRCM ile güçlendirilmesi
  • Pedelerin lamine ve CFRP ile güçlendirilmesi
  • Temellerin ankrajlar yardımı ile güçlendirilmesi

Hazırlanan güçlendirme projesine istinaden kullanılacak malzemelerin belli olacağı güçlendirme işinde genelde kullanılan malzemeler; beton, yapı çeliği (donatı) ve karbon liflerle güçlendirilmiş polimerdir (CFRP). Söz konusu bu malzemeler büyük oranda birincil taşıyıcı sistem elemanları olan kolon ve perdelerin imalat ya da güçlendirilmesinde kullanılmaktadır.

Bina güçlendirme çalışmaları, özellikle deprem yönünden riskli bölgeler için oldukça büyük bir önem teşkil etmektedir. Bilhassa ülkemiz Türkiye gibi ciddi deprem bölgeleri için büyük oranda kurtarıcı olan bu hizmetler, deprem gibi çeşitli doğal afetlere karşı insan hayatının korunması açısından da bir hayli önemlidir. Söz konusu bu çalışmalara bu alanda hizmet veren profesyonel firmalar aracılığıyla erişebilmeniz mümkündür.

Bina Güçlendirme Çalışmalarının Önemi

Bina güçlendirme yaklaşımı temel olarak, herhangi bir yapının kullanım sınıfına göre sağlaması istenen performansını sağlayamaması durumunda sağlaması için gerekli eleman ya da sistemsel çözümün geliştirilmesi ve uygulanmasını kapsar. Bina kullanım sınıfına göre büyüklüğü belirlenen muhtemel oluşabilecek bir depremde göçmenin engellenmesi ve hatta bu noktada can güvenliğini sağlayacak oldukça önemli bir müdahaledir. Eski binaların tamamının yıkılıp yeniden yapılması hem oldukça maliyetli olacağı hem güvenlik anlamında tekniğine uygun güçlendirilen bina ile aynı performans bölgesinde yer alacağı için bina güçlendirme çalışmaları, oldukça büyük bir maliyetin de önüne geçmektedir. Çok daha az zahmetli ve daha az maliyetli olduğu için tercih edilen bu çalışmalar, bina içerisinde yapılan çeşitli iyileştirmeler sonucu bina dayanıklılığını can güvenliği performans seviyesini sağlayacak ölçüde artırmaktadır.

Güçlendirilecek olan binanın mevcut durumu, güçlendirme sırasında kullanılacak olan malzeme türü, miktarı ve yapım yöntemini belirleyeceği için güçlendirme işinin belirli bir maliyeti yoktur. Her bina kendi özelinde kendi problemlerine sahiptir. Bu sebeple yetkin kişilerin bina özelinde inceleme yapmaları ve proje geliştirmeleri gerekir.

Bina güçlendirme hizmetleri, deprem açısından riskli bölgeler için olmazsa olmaz çalışmaların arasında yer almaktadır. Binaların komple yıkılmadan ve çok daha uygun bir maliyet çerçevesinde yeniden güçlendirilmesini sağlayan söz konusu bu hizmetler, bu alanda profesyonel ve yetkin firmalar tarafından gerçekleştirilmelidir.

Profesyonel Düzeyde Bina Güçlendirme Hizmetleri

Ülkemiz deprem fay hatları üzerindedir ve nüfusun büyük bir çoğunluğu ciddi risk altındadır. Bu sebeple, oldukça büyük bir öneme sahip olan bina güçlendirme hizmetleri ülkedeki insanların can güvenliği anlamında ve ulusal ekonomimiz anlamında ülkemize büyük bir katkı sağlamaktadır.

Bu alanda hizmet almak isteyen kişiler, alanında uzman profesyonel firma arayışı içinde olmalılar ve böylesi firmalardan güçlendirme hizmetlerini almalılar. Eğer siz de eski ve depreme karşı korunaksız bir binada oturuyorsanız; hiç vakit kaybetmeden bina güçlendirme işlemleri için bu alanda profesyonel kurumlara başvurmanız ve bu konuda sevdiklerinizi de bilgilendirmeniz oldukça faydalı olacaktır. Bina güçlendirme uygulamalarını sıklaştırarak olası bir depremde insanlarımızın can güvenliğini ne kadar çok sağlarsak ve ülke ekonomisine ne kadar çok katkı sağlarsak o kadar mutlu bir toplumda yaşayacağımızın bilinci ile sizlere bu konudaki düşüncelerimizi anlatan bu yazımızı paylaşıyoruz.

Bu İçerik ENOC Yapı Danışmanlık Tarafından Hazırlanmıştır