Soner Aydın/ Demokrat Haber

Mersin'de Greenpeace aktivistleri, geçtiğimiz günlerde ÇED raporu onaylanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni protesto etmek amacıyla 52 katlı Metropol İş Merkezi'nin 46'ncı katından kendileri ile birlikte üzerinde “Nükleer pahalıya patlar” yazılı pankart sarkıttılar.

Greenpeace aktivistleri Akkuyu'da yapılması planlanan ve geçtiğimiz aylarda ÇED raporu onaylanan Akkuyu Nükleer Güç Santral’ini (NGS) protesto etti. 6 Greenpeace üyesi Mersin'in en yüksek binası olan 52 katlı Metropol İş Merkezi'nin (Raddison Blu) 46'ncı katından "Nükleer pahalıya patlar" yazılı pankartlarla birlikte, kendilerini aşağıya sarkıttı.

"Nükleer pahalıya patlar" yazılı tişörtler giyen Greenpeace aktivistleri eylemi gerçekleştiren arkadaşları adına kısa bir açıklama yaptı. 

'KAMU SPOTLARINA EN GÜZEL CEVAP'

Akkuyu'da yapılmak istenen Nükleer Santrale izin vermeyeceklerini söyleyen Bayram, Greenpeace üyeleri olarak Nükleer enerjiye karşı mücadele edeceklerini belirterek itirazlarını her alanda dile getireceklerini kaydetti.

Akkuyu ÇED raporunda yaşanan usulsüzlüklere rağmen sürecin işletilmeye çalışıldığına dikkat çeken Bayram, “Greenpeace'in planlanan santralin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu’nun eksiklikleri nedeniyle Aralık ayında açtığı dava devam ediyor. Greenpeace, ÇED Raporu’nun iptalini ve Türkiye’nin nükleer planlarından vazgeçerek, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjilere yönelmesini talep ediyor. Mersin Akkuyu’da kurulması planlanan santralin ÇED raporu, kısa bir süre önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak, nükleer projeye izin verildi. Bu rapor, eksikliklerin yanı sıra yanlış bilgilerle dolu. Şeffaf ve katılımcı olmayan süreçler ile kabul edilen ÇED raporunda, radyoaktif atıkların nasıl yönetileceği ve boğazlardan geçişi gibi esaslı konular belirsizliğini koruyor” ifadelerini kullanarak mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.

"Greenpeace eylemcileri, Türkiye'nin en yüksek binalarından birinden, hem Mersin hem de Türkiye'de nükleer istemeyen çoğunluğun sesi
oluyor” dedi.

Bayram, “Akkuyu Nükleer
Enerji Santrali, projenin tamamının Rusya hükümeti tarafından gerçekleştirileceği bir projedir. Nükleer bir kaza olması halinde, bu kazanın çevreye ve canlı yaşamına vereceği geri dönülemez zararların ekonomik ve sosyal sorumluluğunu kimin alacağı ise muğlâktır. Nükleer sorumluluk, Türkiye yasalarında düzenlenmediği gibi bu konularda yapılan uluslararası sözleşmeler ise yetersiz, eksik ve Türkiye’de uygulama alanı olmayan düzenlemelerdir. ÇED Raporu hazırlanırken şeffaf ve katılımcı bir süreç işletilmemiştir. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu’nda ve halkın katılımı sürecinde iletilen itirazların dikkate alınıp alınmadığı bugün bile halen bilinmemektedir. Nükleer enerji santralinin radyoaktif ve tehlikeli atık statüsünde olan nükleer atıkların nasıl depolanacağı ve taşınacağına ilişkin yeterli bilgiler yer almamaktadır. Santralin kurulması planlanan alana yakın bir fay hattı bulunuyor ancak ÇED raporunda, deprem olması durumundaki kaza riskleri değerlendirilmemiştir. Proje
kapsamında, kaza riskleri gereği gibi değerlendirilmemiş, kaza olması halinde tahliye planı uluslararası standartlar kapsamında değerlendirilmemiştir"
ifadelerini kullandı.

Yine Greenpeace aktivistlerinden Devin Bahçeci ise son zamanlarda ekranlarda Akkuyu ile ilgili dönenen kamu spotlarına değinerek “Greenpeace aktivistleri cesaretleri ile kamu spotuna en güzel cevabı verdi. Bu topraklara nükleer pahallıya patlar. Bu topraklara Nükleerin yapılmaması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.