Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı.

Çetinkaya, geçen hafta yayınlanan para politikası metnindeki değişikliğin (‘ihtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırma yapılabilir’ ifadesinin çıkarılması) kısa vadeli bir sinyal değil, yapısal yaklaşım olduğunu söyledi.

Merkez Bankası rezervleri konusunda ise “Rezervdeki dalgalanma istisnai değil, yakın döneme özgü değil ve sıra dışı değil” dedi.

Merkez, 2019 TÜFE tahminini yüzde 14.6’da, 2020 yıl sonu TÜFE tahminini de yüzde 8.2’de tuttu. 2019 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini ise yüzde 13’ten yüzde 16’ya yükseltildi.

‘Enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler, finansal piyasalarda gözlenen oynaklık, farklı sektörlerde birikmiş maliyetler ve fiyatlama davranışlarına ilişkin belirsizliklerle enflasyon görünümüne ilişkin risklerin devam ettiğini’ söyleyen Çetinkaya’nın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

– Küresel iktisadi faaliyetlerde gözlenen ivme kaybı 2018 son çeyreğinde sürdü. Büyüme hızı bazı gelişen ülkelerde de yavaşladı.

– Gelişmiş ülkelerde para politikası normalleşme süreçlerinin yavaşlayacağına dair sinyaller uzun vadeli tahvil getirilerinin gerilemesine yol açtı

– Gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımları dalgalı bir seyir izlemekte

– 2019 yılının ilk çeyreğinde iktisadi faaliyette bir önceki döneme göre kısmi bir toparlanma gözlenmiştir

– Üretici enflasyonunda yılık azalışa karşın TÜFE’deki ÜFE baskısı ilk çeyrekte de sürdü

– Bu dönemde net ihracatın büyümeye güçlü desteğiyle birlikte ekonomideki dengelenme eğilimi devam etmiştir

– Önümüzdeki dönemde cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesini bekliyoruz

– Fiyat istikrarına yönelik riskler göz önünde bulundurularak sıkı para politikası duruşu korunmuştur

– Mart’ın son haftasında yurt dışı swap piyasasında faizlerin yükselmesine neden olan TL likidite sıkışıklığının etkisini sınırlamak amacıyla Döviz karşılığı TL swap imkanının liminiti artırdık.

– Mevcut rapor döneminde kur takası faizleri ve döviz kuru oynaklıkları arttı

– Kredi büyümesi ilk çeyrekte ılımlı artış kaydetti, toparlanma ağırlıklı olarak ticari kredilerden kaynaklandı

– Enflasyon ilk çeyrekte Ocak enflasyon raporu tahminleri ile uyumlu gerçekleşti

– Yıllık enflasyondaki azalışta temel mal ve enerji grupları başlıca sürükleyici oldu

– Bu dönemde gıda enflasyonu olumsuz seyretti

– Enflasyonun ana eğiliminde bir miktar iyileşme gözlendi

– İlk çeyrekte finansal oynaklık ve risk primi göstergelerinde kısmi iyileşme gözlendi.

REZERV TABLOSU

-Rezervler konusunda kapsamlı bir bilgilendirme gerektiğinin farkındayız. Enflasyon raporunun içine bilgilendirme ve tablo koyduk.

-Rezervdeki dalgalanma istisnai değil, yakın döneme özgü değil ve sıra dışı değil.

-Bizim takip ettiğimiz metrikler açısından son aylarda hiç bir parametrede bozulma söz konusu değil.

-Rezerv iletişiminin brüt rezerv üzerinden yapılması yaygın bir pratik.

-Swap adımı piyasada etkin işleyiş için atıldı.

-Bu araçları (swap) kullanırken rezervlere etkisini biliriz ama bu araçları kullanırken rezervleri hesaba katarak bir değişiklik yapmıyoruz, dizayn etmiyoruz.”