1 ) Kadınlar menopoz dönemine kaç yaşında girer?

Dünya çapında ki ortalama menopoz yaşı 51 olarak kabul edilmektedir. Türkiyede ki menopoz dönemine girme yaşı ortalaması ise, dünya çapına göre daha erkendir. Bu yaş ise, 46 ile 48 yaşları arası olarak kabul edilmektedir. Ülkeler ve ırklar arasında genetik, çevresel, beslenme v.b faktörler ile alakalı olarak menopoz dönemine girme yaşında değişiklik meydana gelebilir.

Menopoz dönemine girme yaşı daha çok 45 ile 55 yaşları arasında değişiklik gösterir. Bundan 100 yıl önce, şimdikine göre kadınlar yaklaşık olarak 4 ile 5 yaş arasında daha erken menopoza girmekteydi. Ancak yüz yıl öncesine nazaran günümüzde ki genç kızlarda ilk adet görme yaşı da doğal olarak daha erken olmaya başlamıştır.

2 ) Menopozun meydana gelme yaşını etkileyen faktörler nelerdir?

- Gelişmiş ülkelerde kadınlar çevresel faktörlerden dolayı, biraz daha ileri yaşlarda menopoz dönemine girmektedirler.
- Sosyoekonomik düzeyi yüksek olmayan kadınların menopoza daha erken yaşlarda girdiklerini gösteren araştırmalar vardır.
- Eğitim düzeyi düşük ve çalışmayan kadınlarda menopoz dönemine daha erken girildiğine dair araştırmalar bulunmaktadır

- Çocukluk dönemi içerisinde ilk adetin başlama yaşı ile menopoz döneminin başlama yaşı arasında bulunan bağlantıyı araştıran çalışmalar kesin neticeler verememiştir. Bazı araştırmalar sonucunda ise, erken yaşta adet görenlerin menopoz dönemine erken girdiği görülürken diğer yapılan araştırmalarda ise bu durumun biraz tersi sonuçlara rastlanmıştır

- Araştırmaların çoğu hiç çocuk sahibi olmayan (doğum yapmayan) kadınların çocuk sahibi olan kadınlara göre daha erken menopoza girdiğini göstermiştir.
- Zayıf kadınların kilolulara göre daha erken menopoza girdiği gözlenmektedir araştırmaların çoğunda. Benzer şekilde bazı araştırmalar uzun ve kilolu kadınların daha ileri yaşlarda menopoza girdiğini göstermektedir.
- Sigara kullanan kişilerde, menopozun 1 ile 2 yıl arasında daha erken başladığı kabul edilmektedir. Az sayıda araştırma alkol kullanan kişilerde ise, bu durumun tersine menopoza daha geç yaşlarda girildiğini ortaya çıkarmıştır

- Sık adet olanlarda adetleri seyrek olanlara göre menopozun daha erken başladığını gösteren bazı araştırmalar vardır.
- Bazı araştırmalar yüksek yerlerde yaşayanların daha erken menopoza girdiğini göstermektedir.
- Bir kadının menopoza girme yaşı annesi, teyzesi ve kız kardeşleri ile benzerlik gösterir genellikle çünkü menopozun başlamasını belirleyen en önemli faktörlerden birisi genetik faktörlerdir.
- İyi beslenemeyen kadınlarda menopoz daha erken yaşlarda başlamaktadır.
- Siyah ırka mensup kadınlar beyaz ırktakilere göre ortalama 2 yıl daha erken menopoza girmektedirler.

1900'lü ve 2000'li yıllara kadar insanların ortalama yaşam süresi bugünün ortalamasına göre çok daha kısa olduğundan dolayı, kadınlar menopoz döneminde çok az yaşamaktaydı. Hatta pek çok kadın menopoz dönemine girmeden önce hayatını kaybettiği için toplumda menopozdaki insan oranı (postmenopozal dönemdeki kadınlar) çok az olurdu. Ancak bugünün koşullarında, ortalama insan ömrünün 70 yaşlarından daha büyük olmasından dolayı, menopoz sonrası uzun yıllar yaşayan kadınlar yüksek orandadır ve bununla alakalı olarak menopozun vücutta meydana getirdiği belirtiler ve hastalıklar yaygın olarak izlenmektedir.