Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından 1 Ocak 2021’de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Melih Bulu, öğrenciler ve akademisyenler tarafından protesto edilmişti.

Bulu, yine cumhurbaşkanı kararıyla 15 Temmuz 2021’de görevden alınmış, yerine yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci atanmıştı.

Bulu protestolarında intihal yaptığı iddiası da sıklıkla dile getirilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi İçin Mezunlar Girişimi üyeleri de Bulu’nun doktora ve yüksek lisans tezleri bilimsel kriterlere göre incelemiş ve bir intihal raporu hazırlamıştı. Bu rapor, YÖK’e de gönderilmişti.

Diken'den Canan Coşkun'un haberine göre, raporda Bulu’nun doktorasında 32 kaynaktan yapılan 70 ayrı alıntıda intihal bulgusu olduğu, 59 alıntıda fikir sahibi kişiye ve esere atıfta bulunulurken tırnak işareti kullanılmadığı, bu şekilde 59 adet yanıltıcı referansın bulunduğu saptamalarına yer verilmişti.

Ayrıca kelimesi kelimesine yapılan dört alıntının başkasına ait olduğu belirtilmemiş, kaynakçada anılmamıştı. Alıntıların tezin 40 sayfasına dağıldığı ve yüzde 30’unu oluşturduğu sonucuna varılmıştı.

YÖK TOPU MEDENİYET ÜNİVERSİTESİNE ATTI

YÖK de geçen günlerde Bulu’nun intihal yaptığına yönelik iddialara yanıt verdi.

YÖK’ün yanıtı şöyle:

“Dilekçenizde yer alan iddialarla ilgili olarak gerekli inceleme ve/veya soruşturmanın adı geçenin kadrosunun bulunduğu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünce yapılması gerektiği kanaat ve sonucuna varıldığı belirtilmiş olup söz konusu dilekçeniz gereği yapılmak üzere anılan üniversiteye gönderilmiştir.”

YÖK’ün yanıtına göre, Bulu’nun intihal dosyası kadrosunun bulunduğu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderildi.